Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự họp thường kỳ tháng 02/2024

19/02/2024Sáng ngày 19/02, Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 02/2024. Đồng chí Nguyễn Quang Thái, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã chủ trì Hội nghị để chỉ đạo toàn diện các mặt công tác trong thời gian tới.  
Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự và Văn phòng Đảng ủy Tổng cục.  
Các đồng chí dự Hội nghị đã trao đổi, thảo luận và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng như đánh giá kết quả công tác tháng 01 năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 02 năm 2024 của Đảng ủy Tổng cục; thảo luận về việc xây dựng các nghị quyết chuyên đề năm 2024 để lãnh đạo chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực thi hành án dân sự như: công tác quản lý tài sản công; công tác chuyển đổi số; công tác chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài và các vụ án trọng điểm (bản án, quyết định dân sự, kinh tế liên quan đến lĩnh vực kinh doanh thương mại, tín dụng ngân hàng; các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi; các vụ án hành chính); thảo luận thông qua Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng cục; thảo luận cho ý kiến tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; thực hiện hiệu quả công tác tự kiểm tra, kiểm soát các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm 2024, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng; công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Hệ thống Thi hành án dân sự; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Thi hành án dân sự; công tác xây dựng văn bản, đề án; công tác chỉ đạo nghiệp vụ; giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài; công tác kiểm tra và chống tham nhũng, tiêu cực trong thi hành án dân sự; công tác đầu tư công; công tác truyền thông; công tác thi đua, khen thưởng; …
Trong tháng 01/2024, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ trực thuộc Đảng ủy triển khai thực hiện nghiêm các văn bản của Đảng ủy Bộ Tư pháp, các văn bản của Trung ương về công tác Đảng và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục đã đề ra tại phiên họp trước, cụ thể: Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2024; tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025); tổ chức tập huấn kỹ năng xây dựng và vận hành Sổ tay Đảng viên điện tử trong Đảng bộ Tổng cục; ban hành Chương trình công tác năm 2024 của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục; Chương trình hành động triển khai thực hiện Quy định 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án tại Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự; phối hợp với Đảng uỷ Bộ Tư pháp triển khai kế hoạch thực hiện Công văn số 3872-CV/UBKTTW ngày 05/12/2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Công văn số 580-CV/ĐU ngày 15/12/2023 của Đảng ủy Bộ Tư pháp; chỉ đạo Ban dân vận tham mưu cho Đảng ủy triển khai Kế hoạch số 72-KH/ĐU ngày 26/01/2024 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về công tác dân vận năm 2024; chỉ đạo Ban Tuyên giáo tham mưu cho Đảng ủy triển khai các Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Tư pháp: Kế hoạch số 71-KH/ĐU ngày 26/01/2024 công tác tuyên giáo 2024; Kế hoạch số 73-KH/ĐU ngày 26/01/2024 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.
Cũng tại Hội nghị, các đồng chí dự họp đã thảo luận và biểu quyết 100% nhất trí cho làm hồ sơ xem xét kết nạp đảng đối với 02 quần chúng ưu tú thuộc Chi bộ Vụ Nghiệp vụ 2 và Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ.
Kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái ghi nhận và đánh giá cao các kết quả Đảng ủy Tổng cục đã đạt được trong công tác tháng 01/2024, đồng thời cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 02/2024 cũng như các nội dung tại Hội nghị./. 
Nguyễn Thị Thu Hằng, Văn Phòng Đảng ủy