Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự và tập thể Lãnh đạo Tổng cục tổ chức Hội nghị lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2024

09/07/2024Sáng ngày 08/7, Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) tổ chức Hội nghị với sự tham gia của tập thể Lãnh đạo Tổng cục để lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2024.
Đồng chí Nguyễn Quang Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS chủ trì Hội nghị.
Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng; các đồng chí Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Thắng Lợi. Cùng tham dự có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục.
Các đồng chí dự Hội nghị đã trao đổi, thảo luận và cho ý kiến đối với 08 nhiệm vụ quan trọng, cụ thể: (1) Dự thảo Quy chế kiểm tra trong THADS; (2) Dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng trang phục ngành THADS; (3) Dự thảo Kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch số 188-KH/BCSĐ ngày 12/4/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; (4) Báo cáo đánh giá dự toán NSNN năm 2024 và định hướng xây dựng dự toán NSNN năm 2025 của Hệ thống THADS; (5) Dự thảo Quy chế sửa đổi Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức Tổng cục THADS; (6) Dự thảo báo cáo Ban cán sự đảng kết quả công tác THADS, THAHC 8 tháng đầu năm 2024 và một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; (7) Tờ trình về thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động cho Tạp chí điện tử THADS thuộc Tổng cục THADS[1]; (8) Dự thảo Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy với Lãnh đạo Tổng cục THADS.  
Tại Hội nghị các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và tập thể Lãnh đạo Tổng cục đã thảo luận, cơ bản thống nhất với các dự thảo quy chế, kế hoạch, báo cáo do các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục chuẩn bị và cho ý kiến bổ sung một số nội dung liên quan đến bố cục, nội dung của các dự thảo văn bản nêu trên.
Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Thái, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS kết luận Đảng ủy, tập thể Lãnh đạo Tổng cục giao các đơn vị chủ trì tham mưu xây dựng 08 nhiệm vụ nêu trên tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục, các đồng chí Đảng ủy viên và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, hoàn thiện dự thảo văn bản để trình người có thẩm quyền ban hành đảm bảo chất lượng, hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ được giao./.
Nguyễn Thị Thu Hằng, Văn Phòng Đảng ủy
[1] Đề án tổ chức và thành lập Tạp chí điện tử THADS thuộc Tổng cục THADS