Đoàn cơ sở Tổng cục sinh hoạt chuyên đề góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 62/2015/NĐ-CP

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, ngày 31/5/2019, Đoàn cơ sở Tổng cục đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự. Tham dự buổi sinh hoạt có đồng chí Vũ Quang Tuấn - Bí thư Đoàn cơ sở Tổng cục, các đồng chí trong Ban chấp hành Đoàn cơ sở Tổng cục, các Chi đoàn trực thuộc, các đoàn viên thanh niên và thành viên Tổ biên tập, Tổ nghiên cứu xây dựng Nghị định.

Chi đoàn Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2022

Chiều ngày 28/6/2019, Chi đoàn Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo (GQKNTC) đã long trọng tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022. Tới dự với Đại hội có đồng chí Nguyễn Thắng Lợi, Vụ trưởng Vụ GQKNTC- đại diện cho Lãnh đạo, Chi ủy Vụ GQKNTC; đồng chí Vũ Quang Tuấn, Bí thư Đoàn cơ sở Tổng cục THADS; đại diện Ban chấp hành Chi đoàn Văn phòng, Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ 3, Chi đoàn Vụ Kế hoạch tài chính.

Chi đoàn Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022

Sáng ngày 12/7/2019, Chi đoàn Vụ Tổ chức cán bộ (TCCB) đã tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022. Tới dự Đại hội có đồng chí Trần Thị Hải Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ TCCB - đại diện Lãnh đạo, Chi ủy Vụ TCCB; đồng chí Vũ Quang Tuấn, Bí thư Đoàn cơ sở Tổng cục THADS; đại diện Ban chấp hành Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ 1, Chi đoàn Văn phòng, Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ 3 và Chi đoàn Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Chi đoàn Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2022

Chiều ngày 11/7/2019, Chi đoàn Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin (Trung tâm) đã tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022. Tới dự với Đại hội có đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Giám đốc Trung tâm- đại diện cho Lãnh đạo, Chi ủy Trung tâm; đồng chí Vũ Quang Tuấn, Bí thư Đoàn cơ sở Tổng cục THADS; đại diện Ban chấp hành Chi đoàn Vụ Giải quyết khiếu nại tố cáo.

Chi đoàn Văn phòng Tổng cục tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022

Chiều ngày 19/7/2019, Chi đoàn Văn phòng Tổng cục đã tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022. Tới dự Đại hội có đồng chí Lê Thị Thu Hiền, Chi ủy viên, Phó Văn phòng Tổng cục - đại diện Lãnh đạo, Chi ủy Văn phòng Tổng cục; đồng chí Nguyễn Thị Ngân, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Tổng cục THADS; đại diện Ban Chấp hành Chi đoàn Vụ Tổ chức cán bộ, Chi đoàn Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tổ chức thành công Đại hội các Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở Tổng cục

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, Hướng dẫn số 16-HD/TWĐTN-BTC ngày 17/8/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Hướng dẫn số 12 HD/ĐTNK-TCKT ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ Đoàn Khối và Kế hoạch số 06-KH/ĐTN ngày 07/5/2019 của Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp về tổ chức đại hội Chi đoàn, Chi đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2019-2022 và tổ chức Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ 2017-2022, ngày 03/6/2019, Ban Chấp hành (BCH) Đoàn cơ sở Tổng cục đã ban hành Kế hoạch số 19-KH/ĐTN về việc tổ chức Đại hội các Chi đoàn trực thuộc nhiệm kỳ 2019-2022 và Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ 2017-2022.

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ Đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự 2017-2020 thành công tốt đẹp

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, Ban Thường vụ Đoàn Bộ Tư pháp, sáng ngày 04 tháng 10 năm 2019, Đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị Đại biểu giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

Đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho đoàn viên, thanh niên năm 2019

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, Công văn số 4146/BTP-ĐTN ngày 22/10/2019 của Bộ Tư pháp về việc cử công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho đoàn viên, thanh niên năm 2019 (theo Quyết định số 2596/QĐ-BTP ngày 17/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho đoàn viên, thanh niên năm 2019), được sự đồng ý của Đảng uỷ, Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, ngày 02/11/2019, các đồng chí đại diện Ban chấp hành Đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự đã tham gia Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho đoàn viên thanh niên do Đoàn Bộ Tư pháp tổ chức tại thị trấn Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai.

Đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự trao tặng tủ sách pháp luật và giao hữu bóng đá tại tỉnh Yên Bái

Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, nhằm góp phần thực hiện phong trào “Ngành Tư pháp chung sức xây dựng nông thôn mới”, chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, hạn chế tái nghèo, góp phần tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh Yên Bái, được sự đồng ý của Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự và Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái, sáng ngày 21 tháng 12 năm 2019, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái tổ chức Chương trình trao tặng 02 tủ sách pháp luật với hơn 500 đầu sách, tạp chí cho thôn 1 và thôn 2 xã Động Quan, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái - đây là hai đơn vị khó khăn mà Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái được Tỉnh ủy phân công phụ trách, theo dõi, giúp đỡ.

Đoàn Thanh niên Tổng cục THADS chung tay phòng chống Covid-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, thực hiện các chỉ đạo của Bộ Tư pháp về việc tăng cường triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Công văn số 15 CV/ĐTN ngày 09/3/2020 của Đoàn Bộ Tư pháp, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự đã phát động, triển khai đến các Chi đoàn trực thuộc các biện pháp cùng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19.