Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ 3 tổ chức Đại hội Chi đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2024

23/03/2022
Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/ĐCSTC ngày 01/3/2022 của Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự về tổ chức Đại hội Chi đoàn trực thuộc, tiến tới Đại hội Đoàn cơ sở Tổng cục lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027, được sự đồng ý của Chi ủy, Lãnh đạo Vụ Nghiệp vụ 3, chiều ngày 18/3/2022, Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ 3 đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2024.

Dự Đại hội có đồng chí Lý Thị Thúy Hoa, Phó Bí thư Chi bộ Vụ Nghiệp vụ 3, đồng chí Phạm Thị Hiền, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Tổng cục, đại diện Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ 1, Chi đoàn Văn phòng Tổng cục, Chi đoàn Vụ Tổ chức cán bộ, Chi đoàn Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đoàn viên Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ 3.
Tại Đại hội, các đoàn viên thanh niên Vụ Nghiệp vụ 3 đã tổng kết, đánh giá kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2022, nêu ra những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2024.
Trong nhiệm kỳ 2019-2022, Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ 3 luôn bám sát chỉ đạo của Cấp ủy đơn vị. Hoạt động Đoàn gắn với công tác chuyên môn của Vụ đã được chú trọng. Các đoàn viên Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ 3 tiếp tục có những đóng góp tích cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị như: phục vụ tổ chức thành công các Hội nghị trực tuyến về thi hành án hành chính và tham mưu Lãnh đạo Tổng cục Lãnh đạo Bộ chủ trì tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác thi hành án hành chính; tham mưu xây dựng các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, chỉ đạo giải quyết các vụ việc bồi thường nhà nước, bảo đảm tài chính, theo dõi thi hành án hành chính; tích cực tham gia xây dựng các văn bản, đề án theo chức năng, nhiệm vụ của Vụ,… Đóng góp của các đoàn viên Chi đoàn đã góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Cuối năm công tác, các đoàn viên đều được xét Lao động tiên tiến, một số đoàn viên được xét Chiến sĩ thi đua cơ sở, được Lãnh đạo Tổng cục tặng giấy khen trong các đợt thi đua, có đoàn viên được tặng Bằng khen của Bộ trưởng.
Bên cạnh đó, Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ 3 luôn quán triệt và triển khai đầy đủ chỉ đạo của Đoàn Bộ, Đoàn Tổng cục đến toàn thể các đoàn viên, thanh niên. Các hoạt động của Chi đoàn, Đoàn Bộ, Đoàn Tổng cục cơ bản đều được Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ 3 hưởng ứng và tham gia đầy đủ như cụ thể như: tham dự lớp bồi dưỡng ký năng, nghiệp vụ cho Đoàn viên thanh niên năm 2020 do Đoàn Bộ Tư pháp tổ chức tại tỉnh Lạng Sơn; tham dự các Hội nghị, Hội thảo do Đoàn Bộ tổ chức, Đoàn cơ sở Tổng cục phân công; tham dự Lễ hưởng ứng Ngày sách Việt Nam; Lễ hưởng ứng ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam; Chương trình Đêm hội trăng rằm, tham gia Hiến máu tình nguyện Ngày chủ nhật đỏ, phòng làm việc xanh, ủng hộ đồng bào Miền trung bị lũ lụt, tham gia hưởng ứng tiêu thụ dưa hấu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang...
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lý Thị Thúy Hoa, Phó Bí thư Chi bộ Vụ Nghiệp vụ 3 và đồng chí Phạm Thị Hiền, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Tổng cục đã chỉ đạo Đại hội với những nội dung, việc làm cụ thể của đoàn viên thanh niên trên các mặt hoạt động. Đánh giá cao sự nỗ lực, đoàn kết của các Đoàn viên Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ 3 trong nhiệm kỳ vừa qua và cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần kịp thời khắc phục. Đồng thời, mong muốn các Đoàn viên Vụ Nghiệp vụ 3 phát huy tinh thần xung kích, nhiệt huyệt của các đoàn viên, gắn kết hoạt động Đoàn thanh niên với hoạt động chuyên môn của đơn vị, xây dựng Chi đoàn thật sự đoàn kết, vững mạnh.
Sau thời gian làm việc tích cực, khẩn trương và trách nhiệm, Đại hội đã thành công tốt đẹp và đã bầu đồng chí Phạm Ngọc Anh làm Bí thư Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ 3, nhiệm kỳ 2022-2024.
Nguyễn Thanh Nam, Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ 3