Tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục THADS lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027

05/04/2022
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang ra sức thi đua triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 15/5/2016 “Về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”. Đây cũng là thời điểm tuổi trẻ cả nước đang nô nức đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đoàn.

Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Quang Thái - Tổng Cục trưởng, Bí thư Đảng ủy Tổng cục THADS, đồng chí Nguyễn Thị Kim Quy - đại diện BCH Công đoàn Tổng cục THADS, đại diện Chi ủy, Lãnh đạo một số cơ quan trực thuộc Tổng cục; đồng chí Trịnh Xuân Tùng - Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp; đồng chí Hoàng Văn Toản - Phó Bí thư Đoàn cơ sở Báo Pháp luật Việt Nam.
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục THADS lần thứ III đã đánh giá khách quan, toàn diện kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục THADS lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên Tổng cục THADS nhiệm kỳ 2022-2027.
Những kết quả đáng ghi nhận của nhiệm kỳ 2017-2022
Đoàn cơ sở Tổng cục THADS là tổ chức Đoàn trực thuộc Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp, hiện có 63 Đoàn viên và 08 Chi đoàn trực thuộc. Trong số 63 đoàn viên, có 46 nữ, 17 nam; 15 đoàn viên dưới 30 tuổi, 48 đoàn viên từ 30 tuổi trở lên; 25 đoàn viên là Thạc sĩ, 38 đoàn viên là Cử nhân và các cấp bậc nghề khác; và 43 Đảng viên. Ngày 29/3/2017, Đoàn cơ sở Tổng cục đã tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2017-2022, bầu BCH gồm 09 đồng chí. BCH đã bầu Ban Thường vụ gồm Bí thư, 02 Phó Bí thư. Tuy nhiên, BCH nhiệm kỳ 2017-2022 có sự thay đổi, biến động liên tục, được kiện toàn kịp thời qua từng giai đoạn và BCH hiện có 07 đ/c, gồm Bí thư, 02 Phó Bí thư và 04 Ủy viên.
Nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn cơ sở Tổng cục đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục và Đoàn thanh niên Bộ, gắn kết với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Tổng cục. Đoàn cơ sở Tổng cục đã nỗ lực đổi mới phương pháp tập hợp và tổ chức hoạt động, đạt được những kết quả tích cực. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên được quan tâm thực hiện hiệu quả, việc thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” hiệu quả và có chiều sâu. Các đoàn viên, thanh niên thuộc Đoàn cơ sở Tổng cục có bản lĩnh vững vàng, đoàn kết tốt, yên tâm công tác và đặc biệt luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Vai trò của đoàn viên, thanh niên đối với công tác chuyên môn ngày càng được khẳng định, góp phần qua trọng vào kết quả công tác chung của Tổng cục THADS. Vị thế của Đoàn cơ sở Tổng cục trong các tổ chức chính trị - xã hội của Tổng cục cũng như trong phong trào Đoàn của Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp ngày càng được nâng cao.
Hoạt  động giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên được quan tâm thực hiện. Công tác Đoàn đã gắn kết hơn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị, của Tổng cục, của ngành. Phong trào xung kích, tình nguyện vì cộng đồng được vận động, triển khai khá nền nếp, phù hợp với đặc thù công tác của cơ quan. Các hoạt động tình nguyện, từ thiện đã thu hút được Đoàn viên tích cực tham gia nhiệt tình, sôi nổi.
Với các kết quả đạt được, tập thể Đoàn cơ sở Tổng cục và nhiều đoàn viên đã được Đoàn Khối, Đoàn Bộ Tư pháp tặng nhiều giấy khen do có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên. BCH Đoàn cơ sở Tổng cục cũng đã công bố và trao quyết định khen thưởng cho 01 tập thể và 14 cá nhân có nhiều thành tích trong giai đoạn 2017-2022.
 
 
Đạt được các kết quả nêu trên là do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng cục THADS, BCH Đoàn Thanh niên Bộ; sự quan tâm hỗ trợ, phối hợp của Công đoàn, Chi ủy, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục; sự phối hợp của các cơ sở Đoàn thuộc Đoàn Bộ; sự ủng hộ, tạo điều kiện và hỗ trợ của các cơ quan THADS, chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, có sự trách nhiệm, nhiệt tình, cống hiến, sáng tạo, đoàn kết của BCH Đoàn cơ sở Tổng cục, BCH và Bí thư các Chi đoàn, các đoàn viên thanh niên của Tổng cục.
 
Những hạn chế còn gặp phải
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế trong các hoạt đông phong trào, công tác xây dựng tổ chức Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng. Trong các hoạt động phong trào, số lượng hoạt động lớn còn ít, nhất là các hoạt động gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Chưa có công trình thanh niên có giá trị phục vụ cho việc nâng cao chất lượng công tác, nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Một số hoạt động tiến độ còn chậm, chất lượng chưa cao. Trong công tác xây dựng tổ chức Đoàn: Hàng năm chưa tổ chức đánh giá, phân loại đoàn viên. Công tác tập hợp thanh niên mới thu hút được một bộ phận đoàn viên tích cực; một bộ phận đoàn viên còn ngại tham gia, ít tham gia các hoạt động đoàn. Một số cán bộ đoàn còn thiếu kỹ năng, kiến thức về tổ chức và hoạt động đoàn, nên lúng túng trong triển khai công việc; hoạt động còn chưa chủ động. Hoạt động của một số Chi đoàn còn hạn chế, chưa duy trì đầy đủ sinh hoạt định kỳ. Trong công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, việc xem xét giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng đôi lúc còn nể nang.
Nguyên nhân của hạn chế nêu trên là: Đoàn viên, thanh niên trong Đoàn cơ sở còn phải thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị với khối lượng công việc lớn dẫn tới việc triển khai các hoạt động đoàn còn gặp khó khăn về thời gian, nhân sự. Việc tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn mặc dù đã thực hiện nhưng chưa thực sự đáp ứng yêu cầu; một số cán bộ Đoàn còn chưa chủ động, tích cực tìm hiểu, nghiên cứu các quy định của Đoàn. Một số các Đoàn viên còn còn rụt rè, chưa thực sự năng nổ tham gia các hoạt động sinh hoạt tập thể. Nhiều đoàn viên nữ trong độ tuổi thai sản hoặc có con nhỏ nên khả năng tham gia các hoạt động đoàn còn hạn chế, làm giảm tính chủ động trong việc tổ chức, tham gia các phong trào, công tác đoàn. Số lượng đoàn viên một số chi đoàn ít (3-4 đoàn viên), khó triển khai hoạt động. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các hoạt động hầu như không được tập trung đông người dẫn đến ảnh hưởng tới việc thực hiện một số nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.
Với việc nhận diện cụ thể những ưu điểm, hạn chế của nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn cơ sở Tổng cục đã xác định được các bài học kinh nghiệm và các biện pháp khắc phục để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong giai đoạn tới.
 
Nhiệm kỳ 2022-2027: nhiều quyết tâm, tin tưởng và giao phó
Trên cơ sở dự báo bối cảnh, tình hình tác động trong giai đoạn tới, Đoàn thanh niên Tổng cục xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2022-2027. Khẩu hiệu hành động của tuổi trẻ Tổng cục THADS trong nhiệm kỳ 2022-2027 là:“Tuổi trẻ Tổng cục THADS không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức, rèn luyện thái độ đúng đắn và nâng cao năng lực trình độ, xứng đáng là lực lượng nòng cốt của cơ quan, đơn vị”. BCH Đoàn cơ sở Tổng cục xác định 07 chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ tới là (1) Đoàn cơ sở Tổng cục và 100% Chi đoàn trực thuộc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn các cấp, chương trình hành động của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước; (2) Đoàn cơ sở Tổng cục và 100% Chi đoàn trực thuộc tổ chức sinh hoạt định kỳ có nội dung thiết thực, ý nghĩa; (3) Đoàn cơ sở Tổng cục và 100% Chi đoàn trực thuộc có 01-02 công trình, phần việc thanh niên/ cơ sở Đoàn/ nhiệm kỳ; (4) Phấn đấu trong nhiệm kỳ tổ chức được 02-03 hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng quy mô lớn; (5) Đoàn cơ sở Tổng cục và 100% Chi đoàn trực thuộc được xếp loại từ loại Khá trở lên, không có đơn vị yếu, kém; (6) Hàng năm giới thiệu ít nhất 02 đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp; (7) Hàng năm 100% đoàn viên là công chức, người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó ít nhất 10% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.
 Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Thái - Tổng Cục trưởng, Bí thư Đảng ủy Tổng cục THADS ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đoàn cơ sở Tổng cục đã đạt được. Phong trào thanh niên tại Tổng cục trong thời gian qua đã trở thành một môi trường cách mạng sôi nổi, đào tạo, rèn luyện được nhiều công chức trẻ sớm trưởng thành và hiện giữ nhiều vị trí, vai trò quan trọng. Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục thường xuyên quan tâm, sâu sát, lắng nghe những tâm tư nguyện vọng, giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị của thanh niên. Trong giai đoạn tới, Đoàn thanh niên cần nhận diện đúng bối cảnh, đặc điểm tình hình để tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, đóng góp chung vào sự vững mạnh của cơ quan, Bộ, ngành. Các công chức thanh niên thường là những người đảm nhận nhiều vai trò, tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn lẫn các hoạt động phong trào. Do đó, cần không ngừng trau dồi, rèn luyện để có thể đảm đương được những nhiệm vụ được giao phó, đặc biệt là phải hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
 
Chúc mừng những kết quả đạt được của Đoàn cở sở Tổng cục nhiệm kỳ 2017-2022, đồng chí Trịnh Xuân Tùng - Phó Bí thư thường trực Đoàn Bộ nhấn mạnh tinh thần đoàn kết của tập thể thanh niên, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục, sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức trong và ngoài Tổng cục. Với những hạn chế còn gặp phải, trong nhiệm kỳ tới, BCH Đoàn cơ sở Tổng cục cần thực hiện một số giải pháp. Trước hết, cần phân công rõ trách nhiệm của từng đồng chí trong BCH, bảo đảm sự phối hợp giữa BCH Đoàn cơ sở với Bí thư, BCH các Chi đoàn trực thuộc để có được sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả, phát huy vai trò của các cán bộ Đoàn. Công tác Đoàn cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, gắn các công trình, phần việc thanh niên vào nhiệm vụ chuyên môn, xác định việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn là tiêu chí đánh giá đoàn viên. Tiếp tục phát động các phong trào, nêu cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn và công tác Đoàn. Đặc biệt, các hoạt động của Đoàn cần hướng tới đoàn viên, đáp ứng nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên.
 

Đại hội cũng được nghe những ý kiến phát biểu tâm huyết và các ý kiến tham luận của các đại biểu tham dự Đại hội. Các ý kiến mong muốn Đoàn thanh niên Tổng cục thời gian tới có nhiều hoạt động sâu sắc hơn, gắn với nhiệm vụ chuyên môn thông qua nghiên cứu khoa học; tăng cường truyền thông, thông tin về các mặt công tác của Đoàn, cơ quan, đơn vị; làm tốt công tác Đoàn xây dựng Đảng; phối hợp với các cơ quan trực thuộc Tổng cục, Công đoàn, Báo Pháp luật Việt nam...ban hành và triển khai thực hiện các chương trình hành động nhằm phát huy thế mạnh của từng tổ chức, cơ quan.
 
Ban chấp hành khóa mới: sức trẻ và nhiệt huyết
Một nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu BCH Đoàn Thanh niên Tổng cục THADS nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp lần thứ VII.
Căn cứ Đề án nhân sự tham gia BCH Đoàn cơ sở Tổng cục nhiệm kỳ 2022-2027, Đại hội đã bầu BCH khóa mới gồm 09 đồng chí, trong đó có 02 đồng chí tái cử và 07 đồng chí đại diện cho 07 Chi đoàn trực thuộc. Độ tuổi trung bình của BCH khóa mới là 28 - là một điểm nhấn ý nghĩa, thể hiện sức trẻ và sự đổi mới của nhiệm kỳ 2022-2027.
 

Đại hội cũng đã bầu được 17 đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.
 
Tại Đại hội, BCH Đoàn cơ sở Tổng cục cũng đã tổ chức Lễ trưởng thành Đoàn cho các đoàn viên sinh năm 1987 trở về trước và chia tay 05 đồng chí UV BCH nhiệm kỳ 2017-2022 không tái cử.
 
 
Danh sách BCH Đoàn cơ sở Tổng cục THADS nhiệm kỳ 2022-2027:
1, Đ/c Lê Thị Lâm Anh - Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo,
2, Đ/c Phạm Ngọc Anh - Vụ Nghiệp vụ 3,
3, Đ/c Phạm Minh Đức - Văn phòng,
4, Đ/c Lê Lan Hương - Vụ Tổ chức cán bộ,
5, Đ/c Nguyễn Thị Ngân - Văn phòng,
6, Đ/c Phan Văn Nghĩa - Vụ Kế hoạch - Tài chính,
7, Đ/c Trần Thị Bích Phương - Vụ Nghiệp vụ 1,
8, Đ/c Trần Thị Phương Thảo - Vụ Nghiệp vụ 2,
9, Đ/c Mai Thị Minh Thu - Vụ Tổ chức cán bộ.