Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Tổng cục THADS khóa III: Kế thừa và phát triển

14/04/2022
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục THADS lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027 đã bầu Ban chấp hành (BCH) Đoàn cơ sở Tổng cục THADS gồm 09 đồng chí. Sáng ngày 13/4/2022, BCH khóa III đã tổ chức phiên họp thứ nhất với sự tham dự và chỉ đạo của đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS. Hội nghị đã bầu các chức danh chủ chốt của BCH và BCH đã phân công nhiệm vụ để triển khai công tác cho nhiệm kỳ mới.

Thực hiện mục 7.3 Hướng dẫn số 16-HD/TWĐTN-BTC ngày 17/8/2018 của BCH TW Đoàn về thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, BCH Đoàn cơ sở Tổng cục khóa III đã được triệu tập tham dự phiên họp thứ nhất. Nhiệm vụ trọng tâm của hội nghị là bầu ban thường vụ, bí thư và các phó bí thư Đoàn cơ sở Tổng cục khóa III.
Căn cứ Đề án nhân sự do BCH Đoàn cơ sở Tổng cục khóa II chuẩn bị và được sự thống nhất của Đảng ủy Tổng cục THADS, Ban Thường vụ Đoàn Bộ; căn cứ kết quả ứng cử, đề cử tại hội nghị, BCH đã rất thống nhất và tập trung bầu các chức danh chủ chốt. Kết quả, BCH đã bầu ban thường vụ gồm 3 đồng chí, trong đó, đồng chí Nguyễn Thị Ngân giữ chức vụ bí thư, đồng chí Mai Thị Minh Thu và đồng chí Phạm Minh Đức giữ chức vụ phó bí thư.
Đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS chúc mừng các đồng chí đã trúng cử vào BCH Đoàn cơ sở Tổng cục THADS khóa III và đặc biệt chúc mừng các đồng chí được tín nhiệm bầu vào ban thường vụ, giữ chức vụ bí thư, phó bí thư. Các đồng chí trúng cử là những đại diện tiêu biểu cho tuổi trẻ cơ quan Tổng cục, vừa có tính kế thừa với kinh nghiệm, uy tín qua thực tiễn hoạt động của các nhiệm kỳ trước, vừa có sự phát triển với sức trẻ và tinh thần đổi mới.
 
 
Đồng chí khẳng định, đội ngũ đoàn viên thanh niên của Tổng cục hiện rất đông đảo và hùng hậu, chiếm gần 1/3 số lượng công chức, người lao động của cơ quan. Đây là lực lượng nòng cốt, cũng là tương lai của Tổng cục. Các hoạt động, phong trào thanh niên trong thời gian qua được BCH Đoàn cơ sở Tổng cục và các Chi đoàn tổ chức sôi nổi, tạo ra môi trường tích cực để các đoàn viên rèn luyện, học tập, bồi dưỡng về tư tưởng, đạo đức, kiến thức, kỹ năng. Qua đó, nhiều đồng chí đã sớm trưởng thành, hiện giữ những vị trí, vai trò quan trọng. Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục tin tưởng rằng BCH, ban thường vụ, bí thư và phó bí thư khóa mới sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Tổng cục ngày càng lớn mạnh, khởi sắc. Để thực hiện tốt vai trò của mình, BCH, ban thường vụ Đoàn cơ sở Tổng cục cần không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, trau dồi, học hỏi về cả chuyên môn lẫn nghiệp vụ công tác đoàn, phát huy những sáng kiến, cách nghĩ, cách làm mới. Với sự nhiệt huyết, nhiệt tình, trách nhiệm và ham học hỏi, các đồng chí sẽ sớm tiến bộ, trưởng thành.
Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục, đồng chí Trần Thị Phương Hoa đề nghị BCH Đoàn cơ sở Tổng cục tập trung thực hiện tốt bốn nhiệm vụ. Thứ nhất, cần quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ chủ trương, chính sách của các cấp ủy Đảng, các nghị quyết của Đoàn cấp trên; tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động của các cấp bộ Đoàn. Thứ hai, tham mưu, đề xuất Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục tổ chức các hoạt động phong trào để tạo dựng môi trường làm việc sôi nổi, vui tươi, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị. Thứ ba, xây dựng tổ chức Đoàn, đội ngũ đoàn viên viên thành niên của Tổng cục mạnh về cả số lượng và chất lượng, thực sự là những đoàn viên ưu tú, là đội hậu bị tin cậy của Đảng; chú trọng công tác phát triển Đảng. Thứ tư, tăng cường tinh thần đoàn kết, tích cực, trách nhiệm của các đoàn viên thanh niên, đặc biệt là phát huy vai trò của các công chức trẻ trong công tác chuyên môn nghiệp vụ để cùng với cơ quan Tổng cục lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống THADS hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
 
 
Trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Thị Phương Hoa, BCH Đoàn cơ sở Tổng cục đã triển khai ngay một số công việc để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. BCH phân công nhiệm vụ hoàn thiện các hồ sơ báo cáo Đoàn Bộ, xây dựng chương trình toàn khóa và kế hoạch hoạt động năm 2022.
Đặc biệt, BCH đã thảo luận và thống nhất cơ cấu các ban chuyên môn của Đoàn cơ sở Tổng cục. Theo đó, BCH giữ nguyên tên gọi và chức năng của Ban Tổ chức – Kiểm tra và Văn phòng Đoàn; điều chỉnh chức năng và ghép ban phong trào và ban tuyên huấn vào thành 01 ban là Ban Phong trào – Tuyên huấn. Với yêu cầu tăng cường công tác chuyên môn vào các hoạt động Đoàn, BCH thành lập mới Ban Chuyên môn và Nghiên cứu khoa học.
Đây là những điểm nhấn đầu tiên của BCH khóa III với tinh thần đổi mới, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng với các hoạt động phong trào, gắn kết chặt chẽ hơn công tác Đoàn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.