Đoàn cơ sở Tổng cục tổ chức Tọa đàm góp ý Đề án giải quyết án tồn đọng

05/10/2018
Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018 của Đoàn cơ sở Tổng cục, nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, ngày 04/10/2018, Đoàn cơ sở Tổng cục đã tổ chức Tọa đàm góp ý Dự thảo Đề án “Giải quyết việc thi hành án dân sự chưa có điều kiện thi hành, đã tồn đọng nhiều năm”. Đây là nhiệm vụ quan trọng Tổng cục đang tham mưu, giúp Bộ Tư pháp thực hiện, dự kiến trình Chính phủ xem xét, ban hành trong năm 2018.       

Tham dự buổi tọa đàm, có đồng chí Phan Huy Hiếu - Phó Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1, Thường trực Tổ biên tập xây dựng Đề án, đại diện Ban chấp hành Đoàn cơ sở, các Chi đoàn thuộc Tổng cục và một số đoàn viên thanh niên.
Tại buổi tọa đàm, các đoàn viên thanh niên đã được nghe đồng chí Phan Huy Hiếu giới thiệu quá trình xây dựng, nội dung chính và các vấn đề tập trung lấy ý kiến đối với Dự thảo Đề án. Theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Chương trình công tác năm 2018 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (ban hành kèm theo Công văn số 371/VPCP-TH ngày 02/02/2018 của Văn phòng Chính phủ), Bộ Tư pháp được giao thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình Chính phủ Đề án giải quyết việc thi hành án dân sự chưa có điều kiện thi hành, đã tồn đọng nhiều năm. Triển khai thực hiện nhiệm vụ này, Tổng cục đã và đang tích cực thực hiện các nhiệm vụ nhằm xây dựng Đề án, như: (i) Sơ kết tình hình thực hiện các quy định về miễn, giảm các khoản thu, nộp ngân sách nhà nước và quy định về việc thi hành án chưa có điều kiện thi hành; (ii) Tổ chức khảo sát, tọa đàm, hội thảo với sự tham gia của các chuyên gia, các đại diện đến từ các cơ quan có liên quan ở Trung ương và địa phương có kinh nghiệm để nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định; (iii) Xin ý kiến bằng văn bản của các bộ, ngành, cơ quan có liên quan...
Trên cơ sở nghiên cứu dự thảo Đề án và các thông tin mà báo cáo viên cung cấp, các đoàn viên thanh niên Tổng cục đã tập trung thảo luận, trao đổi và chia sẻ các ý kiến góp ý. Các ý kiến tập trung vào một số nội dung lớn: (i) rà soát, điều chỉnh những nội dung của Đề án với dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư về chế độ thống kê thi hành án dân sự, đảm bảo thống nhất về nội dung, dự kiến chỉ tiêu về việc tiền; (ii) chỉnh lý nội dung liên quan đến cách thức xử lý đối với loại việc chưa có điều kiện; (iii) bổ sung nhiệm vụ về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai các phần mềm thi hành án dân sự trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Bên cạnh đó, một số ý kiến góp ý cũng gợi mở những nội dung có thể áp dụng, thực hiện, nghiên cứu trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.
Qua buổi Tọa đàm, các đoàn viên thanh niên đã có cơ hội để hiểu rõ hơn về một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Bộ, ngành đang thực hiện; chia sẻ kiến thức, hiểu biết, kinh nghiệm trong lĩnh vực thi hành án dân sự; phát triển khả năng phản biện, tư duy, kỹ năng phát biểu... Đặc biệt, các đồng chí cán bộ Đoàn của Đoàn cơ sở và các Chi đoàn cũng được chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng tổ chức sinh hoạt đoàn thanh niên từ đồng chí Phan Huy Hiếu - nguyên Bí thư cơ sở Đoàn Tổng cục.  
Với những kết quả tích cực đã đạt được qua Tọa đàm, Đoàn cơ sở Tổng cục sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hơn nữa những buổi sinh hoạt chuyên đề, gắn với chuyên môn nghiệp vụ cho đoàn viên thanh niên và tăng cường hơn nữa sự gắn kết giữa các thế hệ công chức, cán bộ Đoàn trong và ngoài Tổng cục.
Đoàn cơ sở Tổng cục