Sinh hoạt Chi đoàn Văn phòng - Nơi đoàn viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và nguyện vọng công việc

13/07/2018
Thực hiện quy định của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chiều ngày 06/7/2018, Chi đoàn Văn phòng Tổng cục đã tổ chức sinh hoạt “điểm” theo hướng dẫn tại  Công văn số 67-CV/ĐTN ngày 04/6/2018 của Đoàn Bộ về việc gợi ý chủ đề sinh hoạt Chi đoàn năm 2018. Đồng chí Bùi Ngọc Hiếu- Bí thư Chi đoàn chủ trì buổi sinh hoạt. 

Tham dự sinh hoạt Chi đoàn cùng với đoàn viên, thanh niên của Văn phòng Tổng cục có các đồng chí: Hồ Quang Huy - Ủy viên BCH Đoàn khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn TN Bộ; Nguyễn Xuân Tùng - Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Tổng cục; Phạm Thị Thanh Nga - Phó Bí thư Đoàn TN Bộ, Chủ nhiệm UBKT Đoàn Bộ và Vũ Quang Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Bộ, Bí thư Đoàn cơ sở Tổng cục.
Sau khi đồng chí Phạm Thị Thu Trang, đại diện Ban chấp hành Chi đoàn báo cáo một số hoạt động nổi bật của Chi đoàn trong tháng 06 như: tổ chức thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Mai Thị Con tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị; tham gia xây dựng các chuyên đề trong cuốn sách điện tử “Công tác văn phòng của Cục và Chi cục THADS”; tham gia tổ soạn thảo Đề án nâng cao hiệu quả công tác truyền thông báo chí về THADS, THAHC; Quy chế hoạt động đối ngoại của Tổng cục THADS; Quy trình phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong hệ thống THADS; Quy trình cung cấp thông tin cho công dân tại Tổng cục THADS và Mẫu quy chế cung cấp thông tin cho công dân tại Cục THADS địa phương… và một số phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, các đoàn viên, thanh niên của Chi đoàn đã tham gia thảo luận sôi nổi, đánh giá kết quả các hoạt động triển khai thực hiện, chia sẻ các kinh nghiệm làm việc và đề xuất các sáng kiến, giải pháp tổ chức các hoạt động trong tháng 7 như: Tổ chức các hoạt động tình nguyện trực tiếp tại Hà Nội; hưởng ứng, tham gia các hoạt động của Tổng cục nhân kỷ niệm 72 năm Ngày truyển thống, tri ân Ngày Thương binh, Liệt sỹ 27/7; thi viết theo chủ đề hoặc thi hái hoa dân chủ trong Chi đoàn hoặc giữa các Chi đoàn thuộc Tổng cục; tiếp tục thực hiện nghiêm túc văn hóa công sở; việc tiết kiệm điện, nước, phân loại rác, hưởng ứng phong trào bàn làm việc có cây xanh... để bảo vệ môi trường. Đại diện Ban chấp hành, đồng chí Bùi Ngọc Hiếu- Bí thư Chi đoàn ghi nhận các ý kiến đề xuất và hứa sẽ tiếp tục lắng nghe góp ý của đoàn viên để tổ chức các hoạt động thực sự vui tươi, phấn khởi, sinh động, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của Chi đoàn Văn phòng.
Tại buổi sinh hoạt, Chi đoàn Văn phòng đã nhận được sự chia sẻ, động viên, khích lệ, một số gợi ý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và các chỉ đạo, định hướng trong hoạt động đoàn.
Đồng chí Vũ Quang Tuấn - Bí thư Đoàn cơ sở Tổng cục đề nghị Chi đoàn tiếp tục phát huy vai trò thanh niên, tích cực hưởng ứng các hoạt động do Tổng cục, Đoàn cơ sở Tổng cục và Đoàn Bộ triển khai thực hiện. Đoàn cơ sở Tổng cục sẽ cố gắng tạo mọi điều kiện để Chi đoàn Văn phòng và các Chi đoàn nói chung tổ chức các hoạt động, phong trào thanh niên.
Đồng chí Nguyễn Xuân Tùng - Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Tổng cục khẳng định, Chi đoàn Văn phòng với số lượng đoàn viên lớn (15/30) đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác chuyên môn của đơn vị. Trong công tác lãnh đạo, Chi ủy đã thường xuyên quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho công chức trẻ và chú trọng lãnh đạo hoạt động của Chi đoàn, nhất là công tác giáo dục tư tưởng chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng, công tác phát triển Đảng. Ghi nhận sự đổi mới và chuyển biến trong công tác Đoàn thời gian qua, đồng chí Bí thư đề nghị Chi đoàn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nhất là các phong trào văn hóa công sở và công tác Đoàn gắn với nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời, đề nghị Đoàn Cơ sở Tổng cục cũng như Chi đoàn Văn phòng cần chủ động hơn nữa trong việc xây dựng, triển khai kế hoạch công tác và luôn xung kích, gương mẫu thực hiện các phong trào do Đoàn Bộ triển khai.
Biểu dương những kết quả, thành tích mà Chi đoàn Văn phòng đạt được, cũng như ghi nhận ý kiến phát biểu của các đoàn viên, thanh niên trong Chi đoàn, đồng chí Hồ Quang Huy - Ủy viên BCH Đoàn khối, Bí thư Đoàn Bộ nhấn mạnh việc tổ chức tốt sinh hoạt Chi đoàn là yêu cầu xuất phát từ chính thực tiễn hoạt động của tổ chức Đoàn vì vậy cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn, cán bộ Đoàn; nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt Chi Đoàn; nội dung sinh hoạt động Đoàn cần bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, có kế hoạch cụ thể, xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của Ủy viên BCH, đoàn viên... trong việc triển khai thực hiện. Đối với riêng Chi đoàn Văn phòng, cần thúc đẩy việc nâng cao năng lực tham mưu, tổng hợp, đồng thời quan tâm các hoạt động nâng cao năng lực phục vụ, đảm bảo phù hợp với vai trò, chức năng của các nhóm đoàn viên thanh niên, phù hợp với với đặc thù của Văn phòng Tổng cục. Đồng chí Bí thư cũng đề nghị BCH Đoàn Tổng cục cần quan tâm hơn đến việc sinh hoạt định kỳ của các Chi đoàn trực thuộc; theo dõi sát sao và phân công các Ủy viên BCH tham gia sinh hoạt cùng. Quan tâm triển khai các văn bản của Đoàn Bộ cụ thể, chi tiết, có hướng dẫn, giải thích phù hợp với thực tế của Tổng cục. Đặc biệt, phát huy hơn nữa vai trò điều phối các nguồn lực trong tổ chức các hoạt động Đoàn vừa gắn kết công tác chuyên môn.
Thay mặt các đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Văn phòng, đồng chí Bùi Ngọc Hiếu gửi lời cám ơn chân thành về sự tham dự, quan tâm và chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Bộ, Đoàn cơ sở Tổng cục, đại diện Chi bộ, Lãnh đạo Văn phòng Tổng cục. Các đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Văn phòng sẽ luôn xung kích, gương mẫu thực hiện các phong trào do Đoàn Bộ, Đoàn Cơ sở Tổng cục phát động và chủ động hơn nữa trong thực hiện, triển khai kế hoạch công việc, nhiệm vụ được phân công; tiếp tục nêu cao tinh thần “tình nguyện tại chỗ” với nguồn lực tại chỗ, địa bàn tại chỗ, sản phẩm tại chỗ; hướng đến mục tiêu “tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ, văn hóa công sở.
Chi đoàn Văn phòng Tổng cục THADS