Báo Pháp luật và xã hội ngày 26/11/2019 có bài: Các nhà đầu tư "nổi đóa" vì không mua được hồ sơ, Cục THADS TP Hà Nội tạm dừng phiên đấu giá tài sản 44 Liễu Giai

03/12/2019