Báo Lao động ngày 29/11/2019 có bài: Năm 2019, thu hồi hơn 16.000 tỉ đồng từ các vụ án tham nhũng

03/12/2019