Báo Pháp luật Việt Nam ngày 28/11/2019 có bài: TP Hồ Chí Minh điều động, bổ nhiệm nhiều Chi cục trưởng THADS

03/12/2019