Báo Công lý ngày 30/11/2019 có bài: Chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng, nguyên Chi Cục trưởng Chi cục THADS bị truy tố

03/12/2019