(Phần 1) Một số nội dung liên quan đến đăng ký, đăng nhập tài khoản của người có tài sản đấu giá trên Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản

06/06/2020
Nội dung dưới đây hướng dẫn một số thao tác giúp người có tài sản đấu giá thực hiện đăng ký và đăng nhập tài khoản trên Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản (lưu ý: Sử dụng cho Phần mềm phiên bản 1.0, áp dụng khi sử dụng Cổng thông tin điện tử quốc gia về Đấu giá tài sản dành cho người có tài sản đấu giá).

1. Đăng ký tài khoản

Để có thể đăng thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá (TCĐG), Người có tài sản đấu giá tiến hành tạo tài khoản trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về Đấu giá tài sản. Khi đăng ký tài khoản thành công và có quyền đăng thông báo công khai.
Các bước đăng ký tài khoản:
- Bước 1: Truy cập vào địa chỉ: https://dgts.moj.gov.vn/ trên trình duyệt. Nhấn vào nút   phía trên góc phải màn hình. Hệ thống sẽ hiển thị giao diện nhập thông tin đăng ký tài khoản.
 

- Bước 2: Nhập đầy đủ các thông tin (những thông tin có dấu * là những thông tin bắt buộc nhập). Về điều khoản sử dụng, Người có tài sản đồng ý sẽ tiến hành tích đồng ý với các điều khoản khi tạo lập và sử dụng tài khoản trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về Đấu giá tài sản.
Chú ý:
* Tên tài khoản phải có độ dài từ 4-30 ký tự, được phép bao gồm ký tự “_” và “-”
* Mật khẩu phải từ 6 ký tự và bao gồm ít nhất 1 chữ số.

- Bước 3: Khi đã nhập hoàn tất các thông tin và tích đồng ý với các điều khoản khi sử dụng. Người có tài sản nhấn nút
 
 
Để việc đăng ký tài khoản thành công, hệ thống sẽ thông báo Người có tài sản vào email đã đăng ký xác nhận việc tạo lập tài khoản trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về Đấu giá tài sản
 
 

2. Đăng nhập

Để sử dụng tài khoản đăng thông báo công khai về việc lựa chọn TCĐG. Người có tài sản tiến hành đăng nhập tài khoản.
Các bước đăng nhập vào hệ thống:

- Bước 1: Nhấn nút  trên góc phải màn hình.
- Bước 2: Nhập thông tin tài khoản gồm: Tên tài khoản và Mật khẩu người dùng đã tạo thành công và nhấn Đăng nhập
 

3. Trường hợp quên mật khẩu

Hệ thống hỗ trợ tính năng giúp Người có tài sản có thể lấy lại mật khẩu trong trường hợp quên mật khẩu tài khoản
Các bước thực hiện:
- Bước 1: Nhấn vào dòng chữ “Quên mật khẩu” tại giao diện Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hệ thống sẽ hiển thị thông tin người dùng cần nhập để lấy lại mật khẩu
- Bước 2: Người dùng nhập Tên tài khoản và Email (đã đăng ký tài khoản)
- Bước 3: Nhấn nút 
Người có tài sản tiến hành truy cập email để lấy lại thông tin mật khẩu tài khoản.

4. Đăng xuất

- Để nâng cao tính năng bảo mật thông tin khi không sử dụng Người có tài sản nên đăng xuất ra khỏi phần mềm.
- Để đăng xuất ra khỏi hệ thống, Người có tài sản nhấn vào tên tài khoản đang đăng nhập và chọn Đăng xuất.

5. Thay đổi thông tin tài khoản

Thông tin tài khoản (Tên, Địa chỉ) sẽ được hiển thị trong thông báo công khai về việc lựa chọn TCĐG. Để cập nhật thông tin tài khoản, Người có tài sản thực hiện như sau:
- Bước 1: Trên giao diện, Người có tài sản nhấn vào tên tài khoản đang đăng nhập và chọn Thay đổi thông tin tài khoản.
- Bước 2: Nhập thông tin tài khoản muốn cập nhật.
- Bước 3: Nhấn nút “Cập nhật” để xác nhận đổi thông tin tài khoản thành công. Sau khi cập nhật thông tin thành công, tài khoản sẽ phải đăng xuất. Để sử dụng Người có tài sản tiến hành đăng nhập lại tài khoản.