Cưỡng chế bắt buộc và thu hồi bắt buộc ở Cộng hòa Kyrgyz

19/04/2018
Theo Hiến pháp của Cộng hòa Kyrgyz có nhiều hình thức sở hữu được thừa nhận và bảo vệ pháp lý về các hình thức sở hữu tư nhân, tiểu bang, thành phố và các hình thức khác được đảm bảo tại Cộng hòa Kyrgyz, điều này thể hiện trong bài viết ông Z.S.BOKOSHOVA, Phó Chánh Văn phòng của Tòa án tối cao của Cộng hòa Kyrgyz tại tài liệu của Hội nghị Khoa học và Thực tiễn quốc tế lần thứ 7, 9-11 tháng 6 năm 2016 tại Ufa, Cộng hòa Bashkortostan.
 


Tài sản là bất khả xâm phạm. Không ai có thể bị tước đoạt ngẫu nhiên tài sản.
Mọi người đều có quyền bất khả xâm phạm về nhà ở và các đồ vật khác do sở hữu hoặc quyền khác sở hữu. Không ai có thể tùy tiện vào nhà ở và lấy các đồ vật khác trái với ý muốn của người đang sở hữu, sử dụng.
Việc sản xuất tìm kiếm, nạo vét, khảo sát và thực hiện các hành vi khác, cũng như sự xâm nhập của cơ quan nhà nước vào các đồ đạc ở và các vật phẩm khác mà người khác có quyền sở hữu chỉ được phép trên cơ sở của hành vi tư pháp.
Trong trường hợp pháp luật quy định thì được phép tìm kiếm, nạo vét, khảo sát và thực hiện các hành vi khác, thâm nhập vào nhà ở và các đồ vật khác thuộc sở hữu hoặc quyền khác nếu có hành vi tư pháp. Tính hợp pháp và tính hợp lệ của các hành vi đó phải được Toà xem xét. Các khoản bảo lãnh và hạn chế nói trên cũng mở rộng cho các pháp nhân.
Thủ tục thực hiện các văn bản thi hành, bao gồm cả việc bắt buộc và thu hồi bắt buộc được quy định tại Luật của Cộng hòa Kyrgyz "Về thủ tục thi hành và quyền hạn của các Thừa phát lại ở Cộng hòa Kyrgyz" (ngày 18 tháng 3 năm 2002, số 39).
Đặc biệt chú ý đến các câu hỏi liên quan đến việc bắt buộc thực hiện hành vi bắt buộc, như là bắt buộc cưỡng bức và phục hồi vì chúng có giá trị xã hội đặc biệt. Đồng thời cần nhấn mạnh rằng việc cưỡng chế bắt buộc chỉ có thể xảy ra không chỉ ở nơi ở, mà cả từ các cơ sở không ở, nghĩa là các thủ tục này có thể liên quan đến không chỉ các công dân (cá nhân) mà còn cả các thực thể pháp lý.
Bắt buộc thực hiện các hành vi tư pháp, kể cả bắt buộc trục xuất và phục hồi, được tiến hành trong quá trình điều hành. Tiến hành điều hành dựa trên việc thực hiện thực tế, đầy đủ và kịp thời các hành vi và hành vi tư pháp của các cơ quan khác.
Thực hiện hành vi tư pháp và hành động của các cơ quan khác của Cộng hoà Kyrgyz được giao cho các cơ quan giúp việc của Cộng hòa Kyrgyz.
Thừa phát lại của Cộng hoà Kyrgyz là quan chức đang hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công và thực hiện nhiệm vụ thi hành các hành vi tư pháp, hành vi của cơ quan khác do pháp luật uỷ quyền.
Các Thừa phát lại ở Cộng hòa Kyrgyz làm việc tại Phòng Pháp chế của Tòa án Tối cao Cộng hòa Kyrgyz.
Các yêu cầu của Thừa phát lại để thực hiện hành vi tư pháp và hành vi của các cơ quan khác là bắt buộc đối với các cơ quan công quyền, các đơn vị kinh tế, các hiệp hội công cộng, các quan chức và công dân trên khắp lãnh thổ Cộng hòa Kyrgyz.
Thừa phát lại tại Cộng hoà Kyrgyz có quyền: 1) ban hành các sắc lệnh, lập biên bản về hành vi phạm tội trong các trường hợp do luật pháp nước Cộng hòa Kyrgyzstan quy định; 2) yêu cầu thông tin, giải thích và giúp đỡ cần thiết cho các yêu cầu phát sinh khi tiến hành thi hành án (trong trường hợp phục hồi thông tin và giúp nắm giữ dữ liệu bí mật ngân hàng, quyền thu hồi dữ liệu đó sẽ được quy định cụ thể trong hành vi tư pháp); 3) trong trường hợp không rõ ràng về các yêu cầu được nêu trong văn bản thi hành thì được đưa văn bản để kiến nghị Tòa án hoặc các cơ quan khác đã ban hành văn bản thi hành làm rõ lệnh của Tòa án hoặc cơ quan đã ban hành lệnh (văn bản) đó; 4) nộp đơn lên Tòa án hoặc cơ quan khác về các vấn đề phát sinh khi tiến hành các hành động hành pháp bao gồm cả vấn đề thay đổi phương pháp và trình tự thực hiện; 5) gọi công dân và quan chức theo các văn bản thi hành đang trong quá trình thi hành; 6) thực hiện trong các tổ chức dưới bất kỳ hình thức sở hữu nào theo quy trình đã được thiết lập để giám sát việc thực hiện các văn bản thi hành và hướng dẫn các tài liệu về tài chính; 7) vào các địa điểm và kho chứa của người mắc nợ và cả người khác với sự hiện diện của tài liệu xác nhận sự có mặt của tài sản thuộc sở hữu của người đòi nợ trong trường hợp cần thiết bắt buộc mở các địa điểm và kho và thực hiện kiểm tra với sự có mặt nhân chứng; 8) mô tả, thu giữ, trừ ra, chuyển sang kho và thực hiện theo thủ tục đã thiết lập tài sản bị thu giữ, trừ tài sản rút khỏi lưu thông theo quy định của pháp luật; 9) phong tỏa tài khoản của người mắc nợ trong ngân hàng, kho bạc và chứng khoán theo số lượng quy định trong văn bản thi hành; 10) tiến hành các biện pháp tìm kiếm việc sáp nhập tài sản đối với người đòi nợ theo luật thu; 11) khi thi hành các hành động hành pháp trong các trường hợp cần thiết yêu cầu các nhân viên trợ giúp của các cơ quan nội vụ, an ninh quốc gia và các nhân viên quân sự của Cộng hòa Kyrgyz; 12) chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền các tài liệu về các sự kiện vi phạm các yêu cầu của pháp luật mà luật pháp của Cộng hoà Kyrgyzstan đã đưa ra trách nhiệm pháp lý hoặc hành chính và thực hiện các hành động khác theo luật của Cộng hòa Kyrgyz.
Việc thi hành văn bản thi hành bởi Thừa phát lại của Cộng hòa Kyrgyz về việc trục xuất người phải thi hành án và về việc thi hành yêu cầu của người được thi hành án thực hiện các thủ tục riêng biệt.
Trong trường hợp có tài liệu hành chính về trục xuất người yêu cầu, theo hướng dẫn của Art. 17 của Luật Cộng hòa Kyrgyz "Về thủ tục thi hành và quyền hành của các Thừa phát lại ở Cộng hòa Kyrgyz" tuân theo các thủ tục hành pháp.
Thừa phát lại, bắt đầu thực hiện văn bản thi hành, theo điều 48 của Luật nói trên, trao cho người cho vay bản cam kết tự nguyện không quá 10 ngày.
Trong trường hợp không thực hiện các văn bản thi hành về trục xuất của người đòi nợ trong thời gian do trục xuất cưỡng chế đã được cưỡng chế thực hiện.
Đồng thời, nhân viên Thừa phát lại chính thức thông báo cho người phải thi hành án về ngày và thời gian cưỡng chế bắt buộc. Sự vắng mặt của người phải thi hành án được thông báo vào ngày trục xuất không phải là một trở ngại đối với việc thực hiện văn bản thi hành.
Việc trục xuất bao gồm việc giải phóng căn phòng quy định trong văn bản thi hành của người di chuyển, tài sản, vật nuôi và cấm người di chuyển sử dụng phòng giải phóng.
Việc trục xuất của cảnh sát viên được thực hiện với sự chứng kiến ​​của các nhân chứng, và trong những trường hợp cần thiết với sự trợ giúp của các cơ quan thi hành luật với mức bắt buộc thực thi của người ra lệnh.
Trong trường hợp cần thiết, Thừa phát lại lưu giữ tài sản của người đòi nợ với các khoản chi phí phát sinh. Việc lưu giữ tài sản của người phải thi hành án được thực hiện đúng thời hạn, không quá ba năm kể từ ngày tài sản đó được thực hiện theo thủ tục xác lập chủ sở hữu tài sản. Các khoản tiền từ việc nhận tài sản của người nợ được phân bổ trong khoản tiền tương ứng.
Việc thi hành văn bản điều trần về việc trục xuất của người đòi nợ được thực hiện bởi người khai thuế bằng hành vi trục xuất.
Trong khi thực hiện bởi người chỉ huy văn bản điều trần về việc trục xuất của người đòi nợ, có rất nhiều sự khác biệt vì việc thực hiện bắt buộc trục xuất người đòi nợ có thể kéo dài hàng tháng, và đôi khi trong nhiều năm.
Chẳng hạn, ông trốn thuế chính thức thông báo cho người nợ về ngày và thời gian bắt bớ bắt buộc. Trong trường hợp này, có thể gặp khó khăn khi chuyển thông báo cho người đòi nợ vì người nợ có thể tránh nhận được thông báo hoặc trong phòng giải phóng có thể có bên cạnh những người bị dời còn trẻ vị thành niên.
Đồng thời, thắt chặt thời gian tiến hành điều hành cũng là thực tế là người phá sản đưa ra hợp đồng cho thuê thuê người thuê với người khác nhưng người đòi nợ biến mất theo địa chỉ khác.
Trong những người bị bắt buộc cưỡng chế và những người không rõ có thể duy trì sự đề kháng với những mối đe doạ để gây hỏa hoạn hoặc tự họ phải thực hiện. Các cảnh sát viên lần lượt thông báo cho lực lượng cứu hỏa, cơ quan y tế khẩn cấp và các cơ quan thi hành luật về việc trục xuất bắt buộc sắp tới để đảm bảo bảo vệ trật tự công cộng và giúp đỡ vượt qua những trở ngại của người mắc nợ. Tuy nhiên, ngay cả những hành động đó cũng không thể mang lại kết quả tích cực khi thực hiện văn bản hướng dẫn về trục xuất, do đó cần phải chuyển thời gian và ngày đuổi nhà.
Mặc dù các ví dụ và tình huống nêu trên, trong hầu hết các trường hợp, các viên chức thi hành án thực hiện trục xuất đầy đủ và đúng thời hạn.
Đối với việc cưỡng chế, đó là một thước đo của tác động bắt buộc đối với người phải thi hành án, do đó trong thực tế điều đó cũng như trục xuất ít khi được thực hiện theo cách không va chạm. Trong hầu hết các trường hợp, người phải thi hành án đã trốn tránh khỏi việc thi hành án. Vấn đề đặt cọc bắt buộc thường xảy ra sau khi ly hôn vợ chồng trước đây trục xuất người khác trong căn hộ, thay đổi ổ khóa ... Người vợ hoặc chồng cũ đã bị vi phạm có quyền kháng án với yêu cầu bồi thường bắt buộc.
Sau khi ra quyết định bắt buộc người phải thi hành án thực hiện nghĩa vụ của Toà án, nhân viên thi hành án bắt đầu thực hiện văn bản thi hành về việc cưỡng chế người phải thi hành án thực hiện, giống như trong trường hợp trục xuất, đưa ra thời hạn thực hiện tự nguyện của người phải thi hành án.
Trong trường hợp không chấp hành văn bản thi hành về việc phải thực hiện đúng thời hạn, do người ra lệnh thành lập để tự nguyện thực hiện, cơ quan hộ tống sẽ tiến hành thực hiện.
Cưỡng chế bao gồm cung cấp lối vào miễn phí của chủ nợ thực hiện đến phòng quy định tại văn bản thi hành của Thừa phát lại và chỗ ở của người đó (ở lại). Đồng thời giải thích với người phải thi hành án rằng việc bắt buộc bắt buộc phải được thực hiện và anh ta có nghĩa vụ không can thiệp vào chỗ ở (ở lại) với chủ nợ thực hiện.
Trong trường hợp người phải thi hành án có hành vi cản trở việc thực hiện văn bản thi hành về việc thực hiện các hành vi điều hành của chủ nợ thực hiện nghĩa vụ được thực hiện với sự tham gia của người làm chứng, trong trường hợp cần thiết, cơ quan thi hành luật. Khi trở ngại tiếp theo (ở lại) của chủ nợ thực hiện các hành động cụ thể được thực hiện lại và các biện pháp ảnh hưởng hành chính được cung cấp bởi luật pháp của Cộng hòa Kyrgyz được áp dụng.
Thi hành văn bản thi hành về phục hồi được thực hiện bởi Thừa phát lại bằng hành vi phục hồi.
Văn bản thi hành được coi là đã được hoàn thành nếu có thể sử dụng miễn phí hàng ngày với chỗ ở tương ứng cho chủ nợ thực hiện.
Việc tiếp tục điều hành đối với văn bản thi hành có thể được tiếp tục nếu sau khi lập kế hoạch phục hồi thực hiện người phải thi hành án sẽ gây trở ngại cho chỗ ở (ở lại) của chủ nợ thực hiện. Trong trường hợp không phải là người cho vay nợ do nhà ở mà người giữ tài sản thực hiện không phải là người phải thi hành án thì không thể tiếp tục tiến hành điều hành. Vấn đề cài đặt trong trường hợp này được giải quyết trong quá trình xét xử.
Vì không tuân thủ các yêu cầu pháp lý của nguyên đơn, các cá nhân tự nhiên và pháp lý có thể bị đưa đến trách nhiệm hành chính hoặc hình sự theo luật pháp của Cộng hòa Kyrgyz.
Mang trách nhiệm không miễn trừ cho người đòi nợ phải thực hiện các hành động được cung cấp bởi văn bản thi hành.
Vấn đề về trách nhiệm của người gây bạo lực được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết về đại diện của Thừa phát lại[1].
Lê Minh (giới thiệu)
 
[1] Z.S.BOKOSHOVA
Deputy Chief of the Staff of the Supreme Court of the Kyrgyz Republic
Compulsory Eviction and Installation by the Bailiff in the Kyrgyz Republic
According to the Constitution of the Kyrgyz Republic a variety of forms of ownership admits and equal legal protection of private, state, municipal and other forms of ownership is guaranteed in the Kyrgyz Republic.
The property is inviolable. Nobody can be randomly deprived of the property.
Everyone has the right to inviolability of the dwelling and other objects which are owned by it or other right. Nobody can get into the dwelling and other objects against the will of the person in whose use they are.
Production of a search, dredging, survey and implementation of other actions and also penetration of authorities into the dwelling and other or other right objects which are owned, are allowed only on the basis of the judicial act.
In cases provided by the law a search, dredging, survey and implementation of of other actions, penetration authorities into the dwelling and other objects which are owned or other right, are allowed without judicial act. The legality and validity of such actions are subject to consideration by court. The above-stated guarantees and restrictions extend also to legal entities.
The order of execution of executive documents, including compulsory eviction and installation, is defined by the Law of the Kyrgyz Republic “On Executive Proceeding and the Status of Bailiffs in the Kyrgyz Republic” (of March 18, 2002 No. 39).
Now special attention is paid to the questions connected with compulsory performance of judicial acts, namely on compulsory eviction and installation, as they have special social value. At the same time it is necessary to emphasize that compulsory eviction is possible not only from inhabited, but also from non-residential premises, i.e. these procedures can concern not only citizens (natural persons), but also legal entities.
Compulsory performance of judicial acts, including compulsory eviction and installation, is carried out within executive proceeding. Executive proceeding is based on real, full and timely voluntary or compulsory execution of judicial acts and acts of other bodies.
Execution of judicial acts and acts of other bodies of the Kyrgyz Republic is assigned to bailiffs of the Kyrgyz Republic.
The bailiff of the Kyrgyz Republic is the official who is in public service and carrying out the tasks of execution of judicial acts and acts of other bodies assigned to him by the law.
Bailiffs in the Kyrgyz Republic serve at Judicial department of the Supreme Court of the Kyrgyz Republic.
Requirements of the bailiff for execution of judicial acts and acts of other bodies are obligatory for public authorities, economic entities, public associations, officials and citizens in all territory of the Kyrgyz Republic.
The bailiff in the Kyrgyz Republic has the right: 1) to issue decrees, to make protocols on administrative offenses in the cases provided by the law of the Kyrgyz Republic; 2) to claim necessary information, explanations and helps on the questions arising when making executive actions (in case of reclamation of information and helps containing the data which are a bank secrecy, the right of reclamation of such data shall be specified in the judicial act); 3) in case of vagueness of the requirements which are contained in executive documents based on which executive actions are made to appeal to the court or other organs which issued the executive document for clarification of an order of their execution; 4) to file the petition to the court or other organ on the questions which arose when making executive actions including on the question of change of a method and order of execution; 5) to call citizens and officials according to the executive documents which are in production; 6) to realize in organizations of any forms of ownership in accordance with the established procedure monitoring over execution of executive documents and guiding of financial documentation on them; 7) to enter locations and storages occupied or belonging to debtors and also other persons in the presence of the data confirming presence at them of the property owned by the debtor in case of need compulsorily to open locations and storages and to perform inspections in the presence of witnesses; 8) to describe, arrest, except, transfer to storage and to realize in accordance with the established procedure the arrested property, except for the property withdrawn from circulation according to the legislation; 9) to impose arrest accounts of debtors in banks and treasuries and also securities in the amount of specified in the executive document; 10) to take measures to searching of the property beionging to the debtor on which under the law collecting can be converted; 11) at execution of executive actions to ask in necessary cases for the help staff of bodies of internal affairs, national security and the military personnel of the Kyrgyz Republic; 12) to transfer to appropriate authorities materials on the facts of violations of requirements of the law for which the legislation of the Kyrgyz Republic provided criminal or administrative liability and to make other actions provided by the legislation of the Kyrgyz Republic.
Execution of the executive document by the bailiff of the Kyrgyz Republic on eviction of the debtor and on installation of the execution creditor treat separate types of executive proceeding.
In case of arrival of executive documents on eviction the bailiff, being guided by Art. 17 of the Law of the Kyrgyz Republic “On Executive Proceeding and the Status of Bailiffs in the Kyrgyz Republic,” excites executive proceeding.
The bailiff, starting execution of the executive document, according to Art. 48 of the above-stated Law, hands to the debtor the offer on his voluntary execution no more than 10 days in time.
In case of non-execution of the executive document on eviction of the debtor in the time established by the bailiff eviction is executed by the bailiff forcibly.
At the same time the bailiff officially informs the debtor about day and time of compulsory eviction. The absence of the debtor informed on day of eviction isn’t an obstacle for execution of the executive document.
Eviction consists of release of the room specified in the executive document from the moved person, his property, pets and prohibition the moved person to use the freed room.
Eviction by the bailiff is executed in the presence of witnesses, and in necessary cases with assistance of law-enforcement bodies with the obligatory levy of execution made by the bailiff.
The bailiff in necessary cases provides storage of property of the debtor with assignment on him the incurred expenses. Storage of property of the debtor is carried out in time, not exceeding three years after which the specified property is implemented in the order established for realization of owner less property. Funds from realization of property of the debtor are allocated in the corresponding budget.
Execution of the executive document on eviction of the debtor is made out by the bailiff by the act of eviction.
At execution by the bailiff of the executive document on eviction of the debtor there are many difiiculties because of which execution of compulsory eviction of the debtor can last for months, and sometimes for years.
For example, the bailiff officially informs the debtor about day and time of compulsory eviction. In this case there can be difficulties at delivery of the notice to the debtor as the debtor can avoid obtaining the notice or in the freed room there can be besides the moved debtor also minor children.
Also tightening of term of executive proceeding is the fact that the debtor makes out the lease contract of inhabited hiring with other persons, but the debtor disappears to other address.
During compulsory eviction debtors and also unknown persons can maintain resistance with threats to set fire to rooms or themselves. Bailiffs in turn inform the fire service, the emergency medical service and law-enforcement bodies on the forthcoming compulsory eviction for ensuring protection of public order and assistance in overcoming the obstacles rendered from debtors. However even such actions cannot yield positive results on execution of the executive document on eviction, therefore there is a need to transfer time and date of eviction.
Despite the above-stated examples and situations, in most cases bailiffs execute eviction in full and in time.
As for installation, it is a measure of compulsory impact on the debtor, therefore in practice it as well as eviction is seldom carried out in the frictionless way. In most cases the debtor evades from judgment execution. Problems with compulsory installation arise often after the divorce of spouses when the former spouse expels other of the apartment, changes locks, etc. The former spouse, whose rights have been violated, appeals to court with the claim for compulsory installation.
After making decision on compulsory installation of the execution creditor by the court the bailiff, starting execution of the executive document on installation of the execution creditor, just as in a case with eviction, provides the term of voluntary execution by the debtor.
In case of non-execution of the executive document on installation of the execution creditor in time, established by the bailiff for voluntary execution, installation is carried out forcibly by the bailiff.
Installation consists of providing of a free entrance of the execution creditor to the room specified in the executive document by the bailiff and his accommodation (stay) in it. At the same time it is explained to the debtor that compulsory installation is executed and he is obliged not to interfere in accommodation (stay) with the execution creditor.
In case of hindrance by the debtor to execution of the executive document on installation of the execution creditor executive actions are made with participation of witnesses, and in necessary cases law-enforcement bodies. At further hindrance to accommodation (stay) of the execution creditor the specified actions are made again and the measures of administrative influence provided by the legislation of the Kyrgyz Republic are applied.
Execution of the executive document on installation is made out by the bailiff by the act of installation.
The executive document is considered fulfilled if the possibility of daily free use with corresponding accommodation is provided to the execution creditor.
Executive proceeding on the executive document can be resumed if after drawing up the act of installation of the executlon credltor the debtor interferes with accommodation (stay) of the execution creditor again. In case of hindrance to accommodation (stay) of the execution creditor by the person who according to the executive document isn’t the debtor, executive proceeding can’t be resumed. The issue of installation in this case is resolved in a judicial proceeding.
For failure to follow legal requirements of the bailiff natural and legal entities can be brought to administrative or criminal responsibility according to the legislation of the Kyrgyz Republic.
Bringing to responsibility doesn’t exempt the debtor from a duty to perform actions provided by the executive document.
The issue of bringing to responsibility of perpetrators is resolved by competent authorities on representation of the bailiff.
“FEDERAL BAILIFFS SERVICE
ALL-RUSSIAN STATE UNIVERSITY OF JUSTICE
BASHKIR STATE UNIVERSITY
THE ORDER OF ENFORCEMENT
OF NON-PROPERTY DEMANDS CONTAINED
IN ENFORCEMENT DOCUMENTS:
PROBLEMATIC ISSUES AND WAYS OF THEIR SOLUTION
Collection of Materials of the 7th International Scientinc and Practical Conference, 9-11 June 2016, Ufa, Republic of Bashkortostan
Editors-in-Chief D.V. Aristov and V.A. Gureev.
CTATYT, Moscow 2017. Pages: 335-340.