Thực hiện nghĩa vụ không phải là tài sản ở Cộng hoà Bulgaria: Quyền hạn của cán bộ thực thi pháp luật, khung pháp lý và các vấn đề thực hành

24/01/2018
Theo ông TODOR LUKOV, Phó Chủ tịch Ủy ban về Đạo đức nghề nghiệp của Phòng Tòa án Tư pháp Toà án tư pháp Cộng hoà Bungary thì tại Bulgaria thực hiện các nghĩa vụ không phải là tài sản, thực hiện hành vi chuyển giao sở hữu di sản và bất động sản, thực hiện các hành vi có thể thay thế và không thể thay thế cũng như không hành động. Nhà lập pháp đã kết hợp chặt chẽ vào việc thực thi luật an sinh để giao con cái theo một sự phán xét được thực hiện liên quan đến việc tuân thủ các quyền của cha mẹ.


Quyền hạn của Thẩm phán Tòa án có thể khác nhau trong trường hợp này tùy thuộc vào đối tượng của việc thi hành, tuy nhiên, nói chung, việc thi hành pháp luật có nghĩa là thi hành các công việc được quy định trong quyết định của Toà án mà việc thanh toán mà con nợ đã tránh và áp đặt phạt. Biện pháp thứ hai của luật pháp Bungari là không hiệu quả vì cơ chế áp dụng khoản tiền phạt liên quan đến thủ tục phạm tội rộng rãi hoặc nộp đơn chính thức khoản tiền phạt mà sau này có thể trở thành vấn đề xét xử như là một phần của một yêu cầu kháng cáo và trong trường hợp có một giải thưởng thuận lợi khoản tiền phạt nhất định sẽ được cơ quan thuế của Bulgaria thu hồi. Trên thực tế, các khoản thanh toán do chính phủ thu hồi được hưởng ưu tiên thấp. Hiện nay, lĩnh vực này đang được cải cách nhằm mục đích ủy thác của tòa án trực tiếp thu thập các khoản tiền phạt đó theo thứ tự đã được xác lập (đối với tài sản của con nợ). Nếu người nợ không thực hiện được quyết định của tòa án hợp pháp, thì toà án có thẩm quyền cho phép chủ nợ thực hiện các hành động cần thiết với chi phí của người phải thi hành nếu có thể.
Buộc thu hồi vật thể hữu hình
Điều 521 của Bộ luật tố tụng dân sự quy định về việc cưỡng chế thu hồi và chuyển nhượng tài sản di chuyển, quyền được sở hữu tài sản không được chuyển từ người cho vay sang chủ nợ theo thông báo chính thức. Nếu đối tượng vật chất không bị giữ bởi người đòi nợ hoặc bị hư hỏng (một phần hoặc toàn bộ) thì người đòi nợ phải trả một khoản tiền tương đương với tài sản di chuyển này theo yêu cầu của chủ nợ. Trong trường hợp giá trị của nó không được ghi trong lệnh cưỡng chế, viên chức thẩm định sẽ được thẩm định khi có phiên xử chính thức của các bên, người làm chứng và giám định viên. Quyết định về số tiền tương đương tiền tệ của nó có thể bị thách thức trong một thủ tục tư pháp.
Quyền chiếm hữu tài sản bất động sản được phân định theo mỗi tổ chức giải thể đã được trao cho bên liên quan khi nhận được việc thực hiện tự nguyện. Người ủy nhiệm chỉ định ngày và giờ chuyển giao. Người quản lý thu hồi tại chỗ hành vi xác nhận việc rút tiền từ người đòi nợ. Trừ phi người đòi nợ loại bỏ bất động sản (và/hoặc cơ sở) tự nguyện, người được quyền sử dụng bất kỳ biện pháp nào được quy định trong luật pháp hành động kể cả việc thu hồi toàn bộ tài sản của người đòi nợ từ tài sản của anh ta cũng như trục xuất các thành viên trong gia đình anh ta. Người ủy thác cũng có quyền yêu cầu trợ giúp của các cơ quan thực thi pháp luật trong tố tụng thi hành nếu cần.
Cơ sở pháp lý để chuyển giao tài sản di chuyển và bất động sản trong thủ tục thực thi Bungari là trực tiếp và không quá phức tạp đối với mọi mục đích thực tế khác với trường hợp khi cơ quan cai trị phải thiết lập quyền hợp pháp tại chỗ của người thứ ba đối với tài sản đó.
Theo các quy định thu hồi tài sản (người không thể di chuyển) từ bên thứ ba (khoản 523 Bộ luật Tố tụng dân sự), cơ quan thi hành pháp luật có nghĩa vụ xác định thời điểm chính xác của việc mua tài sản thực tế của bên nhất định. Nếu viên chức phát hiện ra rằng bên liên quan đã mua tài sản sau khi nộp đơn tố tụng dân sự do hậu quả của việc đưa ra thủ tục tố tụng thi hành, viên chức truyền đạt tài sản trên cho chủ nợ. Viên chức cảnh sát phải nêu rõ trong trường hợp hoàn cảnh và sự kiện để có thể kết luận rằng bên thứ ba đã mua tài sản sau khi khởi kiện. Nếu bên thứ ba đưa ra một yêu cầu hợp lý liên quan đến việc tuân thủ các quyền của mình mà không bao gồm các quyền của chủ nợ, người bảo vệ phải đình chỉ xét án và cấp cho bên liên quan một thời gian ba ngày để nộp đơn yêu cầu điều trần tại tòa án khu vực. Đơn yêu cầu và tất cả các bằng chứng liên quan đến vụ việc sẽ được xem xét trong các buổi điều trần công khai với sự tham gia của người mắc nợ, chủ nợ và bên thứ ba. Nếu đơn kiện được chứng minh là hợp lý thì tòa án Tạm dừng tiến hành cưỡng chế và cấp cho bên thứ ba một tuần để bắt đầu một vụ kiện dân sự. Nếu bên thứ ba không làm gì các thủ tục thực thi được thực hiện lại theo yêu cầu của chủ nợ. Nếu người bị đuổi bắt đầu sử dụng căn nhà mà không có giấy phép, người yêu cầu bồi thường sẽ thực hiện việc trục xuất người đó khỏi các cơ sở nhất định. Bất kỳ người phạm tội nào đều bị buộc tội về hình sự theo Điều 323 (2) Bộ luật hình sự.
Thực hiện các hành động cụ thể
Trong luật pháp của Bulgaria, cách thức thực hiện các nghĩa vụ đối với các quyết định của tòa án đặc biệt phụ thuộc vào việc một hành động cụ thể có thể được thực hiện bởi người khác hay không - một hành động có thể thay thế (ví dụ như sửa chữa hoặc giao hàng tiêu chuẩn và các dịch vụ chế biến) phẩm chất cá nhân và/hoặc khả năng của con nợ (tác phẩm nghệ thuật, nghề thủ công hoặc khoa học lại) - một hành vi không thể thay thế được. Trong trường hợp thứ hai, thủ tục cưỡng chế không áp dụng cho các trường hợp liên quan trong khuôn khổ hợp đồng lao động khi một biện pháp khắc phục có tính kỷ luật hoặc/và một thông báo chậm trễ thanh toán.
Nếu người nợ không thực hiện hành động được quy định và hành động này có thể được thực hiện bởi người khác, chủ nợ có thể yêu cầu người quản lý cho phép anh ta thực hiện hành động đó theo chi phí của người nợ.
Nếu hành động đó không thể thực hiện được bởi người khác, nhưng tùy thuộc hoàn toàn vào yêu cầu của người đòi nợ, hành động gây xôn xao của chủ nợ phải làm cho người nợ này thực hiện hành động bắt buộc áp đặt cho anh ta tiền phạt không vượt quá 200 levs (100 Euro). Trong trường hợp mặc định, tư pháp viên có quyền áp đặt các khoản tiền phạt mới có tính chất tương tự nhiều lần.
Nếu người nợ vi phạm nghĩa vụ của mình và hành động chống lại những gì được quy định thì viên tư pháp có thể áp đặt một đường dây không vượt quá 400 levs (100 Euro) cho mỗi lần vi phạm nghĩa vụ nói trên.
Thực hiện nghĩa vụ giao người chưa thành niên
Luật pháp xử lý các vấn đề pháp lý khi thông qua thủ tục cưỡng chế người con nợ phải giao đứa trẻ hoặc trả lại cho cha mẹ theo quyết định của tòa án hoặc hợp đồng có liên quan của cha mẹ được ủy quyền bởi cơ quan tư pháp. Thủ tục được quy định (Điều 528, 529 Bộ luật Tố tụng dân sự) bao gồm các bản án của tòa án Bungary cũng như các quan hệ pháp lý theo Công ước La Hay về bắt cóc trẻ em. Những vấn đề như vậy là do sự nhạy bén về mặt xã hội và nhân đạo, và do đó, trong trường hợp này, các yêu cầu về pháp lý và nguyên tắc được áp dụng cao hơn đối với thẩm quyền và các tiêu chuẩn hành nghề. Sự tham gia của các cơ quan nhà nước (ví dụ như các cơ quan bảo vệ trẻ em, văn phòng công tố và cảnh sát) được tăng lên trong các trường hợp như vậy so với các trường hợp thực thi dân sự khác.
Khi nhận được thông báo của người yêu cầu tư vấn với yêu cầu đến nơi của mình tại một địa điểm được chỉ định vào thời gian được chỉ định, người phải thông báo cho người quản lý như sau:
1. Nếu người mắc nợ này sẵn sàng đưa đứa trẻ đến nơi được chỉ định vào thời gian được chỉ định;
2. Những trở ngại nào không để cho người mắc nợ thực hiện nghĩa vụ này đúng thời hạn;
3. Địa điểm và thời gian ở đâu và khi nào con nợ này đã sẵn sàng để sinh con.
Trong trường hợp không hoàn thành các nghĩa vụ trên, viên chức hộ trợ có thể bị phạt tiền theo quy định tại khoản 1 Điều này. 527 (3) của UBND xã và có thể, nếu cần thiết, sắp xếp cho các cơ quan thi hành pháp luật để đảm bảo có mặt của con nợ.
Người yêu cầu bồi thường có thể yêu cầu Cơ quan Quản lý xã hội giải quyết những trở ngại không cho phép con nợ hoàn thành nghĩa vụ của mình đúng thời hạn và giải thích cho người đó và nếu cần thiết cho đứa trẻ những lợi ích của việc thực hiện tự nguyện và những ảnh hưởng bất lợi của việc không thực hiện quyết định của tòa. Người yêu cầu bồi thường có thể yêu cầu Cơ quan Quản lý xã hội giúp đỡ thực hiện các biện pháp thích hợp theo Điều 23 Luật Bảo vệ Trẻ em. Sự tham gia của các nhà tâm lý học và nhà giáo dục chuyên về trẻ em thường rất quan trọng để thực thi hiệu quả các thủ tục thực thi, điều này hoàn toàn loại trừ bất kỳ những ảnh hưởng tiêu cực nào đến tâm lý của trẻ. Luật pháp và các hành động pháp lý khác đã thực hiện việc đào tạo tâm lý chuyên môn với trẻ nhằm mục đích tối thiểu hóa các hậu quả có hại của quá trình từ chức.
Theo quy định tại Điều 56 của Luật Bộ Nội vụ, Chấp hành viên Tòa án có thẩm quyền tiến hành truy vấn cho cơ quan thi hành pháp luật để thực hiện các biện pháp như đối với người đã cho phép nợ. Trong trường hợp không thực hiện nghĩa vụ của mình, người ủy thác với sự trợ giúp của các cơ quan thi hành pháp luật và người đứng đầu cơ quan thành phố, huyện hoặc một đơn vị lãnh thổ khác, có quyền lấy đi và triển khai đứa trẻ cho chủ nợ trong quá trình thi hành tiến hành. Nếu người đòi nợ từ chối hoặc gây trở ngại cho việc thi hành các thủ tục cưỡng chế pháp luật quy định về việc giam giữ của ông, là một quy định pháp luật dân sự độc nhất của Bulgaria và chỉ áp dụng nếu liên quan đến việc chuyển giao trẻ vị thành niên.
Anh Minh (giới thiệu)[1]
 
[1] TODOR LUKOV,
Deputy Chairman of the Commission on Professional Ethics of the Private Court Bailiff Chamber of the Republic of Bulgaria
Execution of Non-Property Obligations in the Republic of Bulgaria: Powers of Law
Enforcement Offlcers, Statutory Framework and Practical Issues
In Bulgaria execution of non-property obligations embodies transfer of possession of movable and immovable estate (eviction), fulfillment of replaceable and non-replaceable acts as well as omission of action. The legislator has incorporated into the given norm enforcement of anobligation to resign children as per the taken judgment in terms of observance of the parents’ rights. The powers of a court bailiff-executor may vary in this case depending on the subject of enforcement proceedings, yet, in general, legal enforcemem means executing actions prescribed by the court decision, the fulfillment of which the debtor avoids and imposing a fine on him. The latter measure of the Bulgarian legislation is inefflcient as the mechanism of imposing a fine involves an extensive red tape procedure or a formal filing of the fine which could later become an issue of trial as part of an appeal claim and in case of a favorable award the given fine would be recovered by the Tax Agency of Bulgaria. In practice such state-recovered payments enjoy low priority. At present this sphere is being reformed with the aim to grant the court bailiff direct authorities to collect such fines in the established order (with regard to the debtor property). If the debtor fails to execute the lawful court decision the court bailiff is empowered to authorize the creditor to accomplish necessary actions at the debtor expense wherever possible.
Forcible Withdrawal of Tangible Objects
Article 521 of the Civil Procedure Code (CFC) provides for a forcible withdrawal and transfer of any moveable property, the right to possession of which was not transferred from the debtor to the creditor upon official notice. If the material object is not held by the debtor or is damaged (in part or in whole) the debtor must pay off a monetary equivalent of this movable property as required by the creditor. In case its value is not stated in the enforcement order the bailiff makes its assessment upon formal hearings of the parties, their witnesses and expert appraisement. The decision on the amount of its monetary equivalent can be challenged in a judicial procedure.
The right to possession of immoveable property adjudged per curium devolves on the relevant party upon receipt of its voluntary execution. The bailiff assigns the date and hour of its transfer. The bailiff draws up in situ the act confirming the withdrawal from the debtor. Unless the debtor vacates the immoveable property (and/or premises) voluntarily the bailiff is entitled to resort to any measures stipulated in the acting legislation including withdrawal of all the debtor property from his estate as well as eviction of his family members. The bailiff has also the right to ask assistance of law enforcement oiiicers in execution proceedings if necessary.
Legal foundations for transfer of moveable and immoveable property in Bulgarian enforcement proceedings are direct and not too complicated to all practical purposes other than as in cases when the bailiff has to establish in situ legal rights of the third party in respect of the given property.
As per the norms of withdrawing the property (irnmoveables) from the third party (art. 523 CPC) the law enforcement oflicer is obliged to deline the exact moment of real acquisition of the property by the given party. If the officer finds out that the party concerned acquired the property after filing the civil action as a result of which the writ of enforcement proceedings was issued the officer conveys the above property to the creditor. The officer has to state in the act the circumstances and facts that make it possible to conclude that the third party acquired the property after the litigation was initiated. If the third party makes a reasonable claim connected with observing its rights which excludes the creditor rights the bailiff has to suspend considering the case and grant the relevant party a three-day period to file a petition on hearing the case in a regional court. The petition and all the evidence relating to the case are to be considered in public hearings with participation of the debtor, the creditor and the third party. If the petition is proved to be reasonable the court is to Suspend enforcement proceedings and grant the third party a week period to Start a civil action. If the third party does nothing enforcement proceedings are resumed on the creditor’s demand.
If the evicted person starts using the premises without a required permit the bailiff, at the instigation of the creditor, executes a repeated eviction of the above person from the given premises. Any such offender is held criminally liable as per article 323(2) of the Criminal Code.
Execution of Particular Actions
In the legislation of Bulgaria the mode of executing obligations on particular court decisions depends on whether a specific action can be performed by another person - a replaceable act (for instance, repair works or delivery of standard goods and rendering services), or it depends on personal qualities and/or abilities of the debtor (works of art, craftsmanship or scientific rescatches) - a non-replaceable act. In the latter case enforcement proceedings do not apply to relevant cases within the frame of an employment agreement when a compensatory remedy is of a disciplinary nature or/and a notice of delay in payment.
If the debtor fails to execute a prescribed action and this action can be performed by another person the creditor may request the bailiff to let him perform the given action at the debtor’s expense.
If the action cannot be performed by another person but depends entirely on the debtor’s will the bailiif, acting at the instigation of the creditor, must make this debtor perform the required action imposing on him a fine that does not exceed 200 levs (100 Euros). In default the bailiff has the right to impose new fines of a similar nature again and again.
If the debtor overrides his obligation and acts against what is prescribed to him the bailiff can impose a line not exceeding 400 levs (100 Euros) for each breach of the above obligation.
Execution of Obligations to Resign Minors
The law handles legal matters when through enforcement proceedings the debtor must resign the child or return it to the parent as per a court decision or a relevant agreement of the parents authorized by a judicial body. The prescribed procedure (art. 528, 529 of the CPC) covers judgments of Bulgarian courts as well as legal relations under the Hague Convention on lntemational Abduction of Children. Such matters are of heightened social and humanitarian sensitivity and, thus, in this case heightened legal and de facto requirements are applied to the bailiff powers and standards of professional practice. Participation of state bodies (for example, children protection agencies, the prosecutor’s office and the police) is increased in such cases as compared to other cases of civil enforcement.
Upon receipt of the bailiff notice with the demand to arrive of his own accord at an appointed place at an appointed time the debtor must notify the bailiff of the following:
1. if this debtor is willing to deliver the child to the appointed place at the appointed time;
2. what impediments do not let the debtor execute this obligation in due time;
3. the place and time where and when this debtor is ready to deliver the child.
In case of non-fuliillment of the above obligations the bailiff can impose a fine in accordance with art. 527(3) of the CPC and is able, if necessar, to make arrangements for law enforcement bodies to ensure the presence of the debtor.
The bailiff can involve the Social Care Administration to remove impediments which do not allow the debtor to fulfill his obligations in due time and explain to him and, if necessary, to the child the advantages of voluntary execution and adverse effects of non-execution of the court decision. The bailiff can ask the Social Care Administration to render assistance in taking appropriate measures as per article 23 of the Law on Children Protection. Participation of specialized child psychologists and educators is often critical for efficient execution of enforcement proceedings which completely rules out any negative effects on the child psyche. The law and other statutory acts emisage specialized psychological trainings with the child aimed at minirnizing harmful effects of the resigning process.
As per article 56 of the Law on the Ministry for Internal Affairs the court bailiff-executor has the authority to run queries for law enforcement bodies to take measures as for the debtor who permits arrears. In case of non-fulfillment of his obligations the bailiff, with the assistance of law enforcement bodies and the head of a municipal entity, a district or some other territorial unit, has powers to take away and deploy the child to the creditor in an enforcement proceeding. If the debtor refuses or hinders execution of enforcement proceedings the law stipulates his detention, which is a unique civil law regulation of Bulgaria and is applied only if it is connected with the transfer of a minor./.