Văn bản thực hiện các vấn đề thi hành loại không phải là tiền theo Luật pháp của Cộng hoà Azerbaijan

05/02/2018
Theo ông ZAKHIR MAMED OGLl ALlZADE, Phó Cục trưởng của Trung tâm Thi hành Trung ương của Bộ Tư pháp Cộng hoà Azerbaijan, Cố vấn cao cấp của Bộ Tư pháp thì Hiến pháp của Cộng hòa Azerbaijan đặc biệt quan tâm đến việc thi hành án, đó là một phần không tách rời của công lý. Điều này đưa ra các quy định, chỉ ra rằng các Tòa án đưa ra phán quyết thay mặt cho Nhà nước, và việc thi hành lệnh của Tòa án là bắt buộc.


Việc không hoàn thành quyết định của Toà án gây ra trách nhiệm pháp lý do luật pháp quy định. Việc bắt buộc thi hành các lệnh của Tòa án và lệnh của các cơ quan có thẩm quyền khác ở Azerbaijan được thực hiện bởi các cán bộ thi hành án theo cách thức được quy định trong Luật về Thực thi. Ngoài ra, họ thực hiện việc thi hành án hình sự không giam giữ và họ đã cung cấp công việc đã được quyết định bởi Tòa án. Tổ chức hoạt động của các tổ chức hành pháp, quyền và trách nhiệm của họ, các vấn đề hỗ trợ vật chất, bảo vệ xã hội được điều chỉnh bởi luật riêng - Luật "Về các cán bộ thi hành án". Theo Luật này, các cán bộ thi hành án thực hiện nhiệm vụ của họ trong một thủ tục đặc biệt. Họ hoạt động trong các cơ quan thực thi địa phương và chuyên môn của Bộ Tư pháp, có tư cách là một cơ quan thực thi pháp luật. Các cán bộ điều hành thi hành các điều khoản thi hành dưới đây cung cấp các yêu cầu về tính phi tiền tệ:
- về việc khôi phục lại;
- về chuyển giao đứa trẻ cho người khác;
- về giao tiếp với trẻ;
- về việc trục xuất của người đòi nợ từ các cơ sở ở hoặc không ở;
- đối với người yêu cầu tiền mặt trong khu nhà ở hoặc không ở;
- Di chuyển lô đất;
- về xây dựng phá dỡ.
Các cán bộ thi hành án cũng thực hiện các lệnh bảo vệ của các cơ quan thực thi pháp luật địa phương và các Tòa án về bạo lực gia đình cũng được xem xét theo các văn bản thực hiện phi tiền tệ. Luật "Thực hiện" quy định các quy định đặc biệt về thi hành các văn bản thi hành sau đây: về việc khôi phục, về việc trục xuất của người đòi nợ từ các cơ sở ở hoặc không ở, về người đòi tiền ở khu nhà ở hoặc không ở. Các văn bản khác về thực hiện phi tiền tệ được thi hành theo các quy tắc về việc thi hành các văn bản thi hành mà bắt buộc người đó thực hiện một số hành động nhất định hoặc từ bỏ các hành động nhất định. Theo luật áp dụng, giám đốc điều hành và trong các trường hợp phi tài sản, cũng như các yêu cầu trong các trường hợp khác, sẽ quyết định khởi kiện trong vòng ba ngày kể từ khi nhận được lệnh truy tố. Theo quy định, các quyết định đó yêu cầu thực hiện tự nguyện việc thực hiện lệnh trong thời hạn mười ngày. Đồng thời, con nợ được thông báo về sự phát sinh trách nhiệm hành chính và hình sự đối với việc không thực hiện quyết định của Toà án. Trong một ngày, một bản sao của quyết định này được gửi cho các bên tham gia tố tụng, cũng như cho Tòa án thực hiện việc giám sát tư pháp đối với các văn bản thi hành án.
Phục hồi theo luật áp dụng, cũng như Bộ Luật Lao động là nước Cộng hòa Azerbaijan, quyết định về việc nhận lại nhân viên bị sa thải bất hợp pháp hoặc vô lý mà Tòa án đã ban hành có hiệu lực thi hành ngay lập tức, và người này sẽ được nhận lại ngay lập tức với vị trí cũ hoặc vị trí khác với sự đồng ý của họ. Bộ luật Lao động chỉ rõ thủ tục thực hiện trên cơ chế thực thi khôi phục. Theo luật pháp, sau khi cán bộ thi hành án quyết định theo thủ tục thực hiện đối với vụ kiện tái khởi động, cán bộ thi hành án ngay lập tức quyết định khởi kiện theo thủ tục nói trên và gửi bản sao quyết định cho các bên, bao gồm cả người phá sản, tức là người sử dụng lao động. Giấy chứng nhận thực hiện được coi là đã hoàn thành sau khi có quyết định hủy bỏ quyết định việc sa thải bất hợp pháp đối với một công việc khác và nhân viên bắt đầu thực hiện các nghĩa vụ. Trong trường hợp người nợ không thi hành lệnh thi hành việc khôi phục, giám đốc điều hành có các biện pháp để đưa người đòi nợ và áp dụng đơn xin xác định việc thanh toán trung bình của nhân viên lương hoặc chênh lệch tiền lương trong suốt thời gian không thi hành với Toà án. Trong trường hợp tòa ra quyết định, cán bộ thi hành án cũng thực hiện các biện pháp nói trên để hoàn thành quyết định này. Thủ tục tính lương trung bình, xác định số tiền thiệt hại vật chất và thanh toán thiệt hại về tài sản cho người lao động được quy định trong Bộ luật Lao động. Nếu lệnh thi hành không được thi hành, thiệt hại gây ra cho một pháp nhân liên quan đến việc thanh toán của mức lương trung bình hoặc sự khác biệt về tiền lương có thể được thu thập từ công ty quản lý hoặc bất kỳ người nào khác có liên quan đến việc hủy hợp đồng lao động hợp pháp. Việc phục hồi thiệt hại trong những trường hợp như vậy được Toà án xét xử.
Văn bản thi hành về việc trục xuất của người đòi nợ từ nhà ở hoặc cấm cư trú
Theo Bộ luật tố tụng dân sự của nước Cộng hoà Azerbaijan, tùy theo hoàn cảnh của vụ án, Tòa án có thể ấn định ngày để các cơ sở cư trú và không ở được dọn sạch. Nếu người cho vay không đáp ứng yêu cầu trong thời hạn quy định cho thủ tục tố tụng, người bị buộc tội phải bị đuổi ra khỏi cơ sở vì bị buộc tội. Sự vắng mặt của con nợ, người đã nhận được thông báo về ngày và thời gian thực hiện, không ngăn cản việc trục xuất. Việc thực thi pháp luật thực thi đòi hỏi việc trục xuất phải được thực hiện với sự có mặt của các nhân chứng và hàng tồn kho bắt buộc của tài sản. Trong quá trình thực hiện, nhân viên điều hành đưa ra quyết định trục xuất của người đòi nợ từ các cơ sở đã nêu trong văn bản thi hành, cũng như việc di chuyển tài sản và vật nuôi. Đồng thời, người đòi nợ (người bị đuổi ra) bị cấm sử dụng tiền đề này. Theo luật thực thi, nếu có trở ngại nào gây cản trở cho các cán bộ thi hành án thực hiện hành động cưỡng chế hoặc nếu có nguy cơ về sức khoẻ và đời sống của họ thì các cơ quan nội vụ có nghĩa vụ trợ giúp cán bộ thi hành án trong quyền hạn được thành lập. Theo luật pháp thực thi, nếu cần thiết, trong quá trình trục xuất, cán bộ thi hành án có quyền đề nghị các quan chức của cơ quan công việc nội bộ, cũng như các quan chức thực thi pháp luật địa phương và chính quyền địa phương. Nếu thủ tục thi hành được thi hành trong trường hợp người vắng mặt thì người giám sát thi hành phải đảm bảo bảo vệ tài sản của người đòi nợ và phải chịu tất cả các chi phí.
Văn bản thi thành về yêu cầu bồi thường trong khu dân cư  hoặc cấm cư trú
Theo luật pháp pháp, nếu lệnh thi hành án không được thực hiện trong thời hạn do cán bộ thi hành án quy định, việc tước đoạt bắt buộc. Nếu người nợ tạo ra bất kỳ trở ngại nào cản trở người yêu cầu bồi thường, thì việc cưỡng chế được thực hiện với sự có mặt của các nhân chứng. Cũng như việc thực thi việc trục xuất, cán bộ thi hành án khi cần thiết có quyền đề nghị các quan chức của cơ quan công việc nội bộ, cũng như các cơ quan thực thi pháp luật địa phương và chính quyền địa phương trong việc thực thi. Giấy chứng nhận quyền sử dụng được coi là đã hoàn thành sau khi người thu hồi được bảo đảm sử dụng các cơ sở ở hoặc không ở. Nếu người nợ tạo ra những trở ngại mới cản trở người cư trú, người đó sẽ tiếp tục thực thi lệnh thi hành và hành động cưỡng chế được thực hiện lại. Trong thực tế, các cán bộ thi hành án phải đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến việc thực hiện một số phán quyết về trục xuất từ ​​tiền đề nhà ở và sắp xếp vào tiền đề ở. Những khó khăn này đã nảy sinh do cuộc xung đột Armenian-Azerbaijan Nagorno-Karabakh. Cuộc xung đột này đã dẫn đến thực tế là hơn một triệu người Azerbaijanis đã trốn khỏi quê hương và sống cho đến ngày nay với tư cách là người tị nạn và người di tản trong nước. Ngoài ra, nó đã dẫn đến việc tạm thời cư trú tại các cơ sở nhà ở và không ở khác biệt mà người khác sở hữu. Mặc dù những người này được cung cấp các khu vực sinh sống tạm thời có điều kiện thích hợp, cũng như thực tế là chính phủ thực hiện các hoạt động nhất quán và nhắm mục tiêu để trả lại đất đai của họ, những khó khăn do sự trì hoãn quá trình giải quyết vẫn hiện hữu.
Việc chuyển giao đứa trẻ sang người khác, truyền thông với trẻ em, bạo hành gia đình
 Người ta biết rằng ly hôn dẫn đến những khó khăn trong việc đối phó với những vấn đề như cư trú cho đứa trẻ được sinh ra trong vòng hôn thú với một phụ huynh hoặc giao tiếp giữa người kia và đứa con. Và trong một số trường hợp, ly dị có thể gây ra bạo lực gia đình. Việc cưỡng chế thi hành án đối với việc chuyển giao đứa trẻ cho người khác, về việc giao tiếp với trẻ em, cũng như bạo lực gia đình được coi là văn bản thi hành không có tính chất tiền tệ được thực hiện theo cách thức được quy định bởi luật thực thi phù hợp với các quy định về việc thi hành lệnh bắt buộc thực hiện hành động nhất định hoặc từ bỏ thực hiện các hành động nhất định. Trong quá trình cưỡng chế thi hành các quyết định của Tòa án để chuyển giao đứa trẻ và chuyển giao cho người khác và về giao tiếp giữa đứa trẻ và một trong hai cha mẹ, các yêu cầu của Bộ luật Gia đình của Cộng hòa Azerbaijan cũng được tính đến. Ví dụ, theo Bộ luật này, trong quá trình thực hiện lệnh bắt buộc đối với việc giao đứa trẻ cho người khác, nếu cần thiết, cảnh sát có thể có mặt theo lời mời của giám đốc điều hành. Luật của Cộng hòa Azerbaijan "Về Ngăn ngừa Bạo lực Gia đình" cho thấy việc thực hiện các lệnh bảo vệ (về những hạn chế đối với người đã từng xảy ra bạo lực gia đình) được thực hiện theo các quy tắc được thiết lập bởi luật pháp. Về vấn đề này, Luật "Về Cưỡng chế" có thể xem xét các yêu cầu bảo vệ ngắn hạn như là lệnh thi hành và phân loại chúng như là các chứng từ thực thi ngay, dọn đất và phá dỡ xây dựng. Theo luật pháp, việc tiến hành các vụ án không có tiền tệ như là thửa đất bỏ trống và phá dỡ xây dựng cũng được thực hiện theo cách thức quy định theo quy định bắt buộc người đòi nợ phải thực hiện một số hành động nhất định hoặc từ bỏ việc thực hiện một số việc nhất định hành động.
Câu hỏi Trách nhiệm Theo Luật "Về thi hành" nếu lệnh thi hành yêu cầu không tiền tệ không được thực hiện trong khoảng thời gian do cán bộ thi hành án quy định, thì cán bộ điều hành lập một nghị định về hành vi vi phạm hành chính đối với người đòi nợ và gửi cho Tòa án để xem xét đưa hành vi hành chính lên người đòi nợ. Nếu lệnh thi hành không được thi hành nhiều lần mà không có lý do chính đáng, sau khi đã có hành vi hành chính đối với người đòi nợ, thì cán bộ thi hành án sẽ gửi tài liệu xem xét đưa vụ án hình sự ra chống lại người đòi nợ. Theo Luật Hành vi Hành chính của Cộng hoà Azerbaijan, việc không thực hiện đầy đủ các yêu cầu hợp pháp của cán bộ thi hành án liên quan đến việc thi hành quyết định của Tòa án hoặc quyết định của các cơ quan khác và việc buộc tội bắt buộc người phải thi hành một số hành động nhất định hoặc từ bỏ việc thực hiện một số hành động nhất định sẽ bị phạt tiền, dịch vụ cộng đồng hoặc phạt tù. Theo luật hình sự của nước Cộng hoà Azerbaijan, việc không thực hiện các hành vi của Toà án có hiệu lực, cũng như cản trở việc thi hành sẽ bị phạt tiền, dịch vụ cộng đồng hoặc phạt tù. Theo Luật "Về Thi hành" nếu không có khả năng thi hành các văn bản thi hành theo yêu cầu không có tính chất tiền tệ (ví dụ như các yêu cầu của các văn bản thi hành đối với việc khôi phục - xóa bỏ pháp nhân theo quy định của hình sự hoặc luật dân sự, yêu cầu thi hành án về giao tiếp với trẻ, di chuyển đứa trẻ, chuyển giao đứa trẻ cho người khác - cái chết của đứa trẻ), giám đốc điều hành có thể đưa ra quyết định về việc trả lại lệnh của thực hiện cho cơ quan cấp phép. Theo luật pháp của Cộng hoà Azerbaijan, các hành động bất hợp pháp của các cán bộ thi hành án có thể bị kháng cáo lên một quan chức cao cấp hoặc tại tòa. Nộp đơn khiếu nại về các hành động bất hợp pháp của các cán bộ thi hành án cho một quan chức cấp trên không can thiệp vào việc đưa ra một vụ kiện. Các viên chức Tòa án về hành động của họ và các vi phạm cam kết chịu trách nhiệm theo cách thức được quy định bởi luật pháp của nước cộng hòa Azerbaijan. Thiệt hại mà cán bộ điều hành gây ra đối với doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở và công dân được bồi thường theo thủ tục được pháp luật có liên quan quy định[1].
Anh Minh (giới thiệu)
 
 

[1] ZAKHIR MAMED OGLl ALlZADE,
Deputy Chief of the Central Enforcement Department of the Ministry of Justice of the Republic of Azerbaijan, Senior Counsellor of Justice
 
Writs of Execution of a Non-Monetary Nature
Enforcement Issues in the Legislation of the Republic of Azerbaijan
 
The Constitution of the Republic of Azerbaijan pays special attention to the judgment execution which is an integral part of justice. It sets out regulations, indicating that the courts give judgment on behalf of the state, and the execution of a court order is mandatory. A failure to fulfill the court’s decision entails liability established by law.
Compulsory execution of the court orders and other competent authorities’ orders in Azerbaijan is carried out by executive officers in the manner established by the Law “On Enforcement.” In addition, they carry out the enforcement of non-custodial criminal sentences, and they provided the established work of the courts.
The executive oflicers’ activities organization, their rights, and responsibilities, material support issues, social protection are governed by a separate law - the Law “On Executive Officials.” According to this Law, executive officers perform their duties in a special uniform. They operate in the local and specialized executive institutions of the Ministry of Justice, which has the status of a law enforcement body.
The executive officers enforce the following writs of execution providing the requirements of non-monetary nature:
- on the reinstatement;
- on the transfer of the child to another person;
- on the communication with child;
- on the debtor’s eviction from residential or non-residential premises;
- on quartering claimant in residential or non-residential premises;
- on vacating the land plot;
- on building demolition.
Executive oiiicers also execute the protection orders of local enforcement authorities and the courts on domestic violence that are also considered at the writs of execution of non-monetary nature.
The Law “On Execution” sets special rules on enforcement the following the writs of execution: on the reinstatement, on the debtor’s eviction from residential or non-residential premises, on quartering claimant in residential or non-residential premises. Other writs of execution of non-monetary nature are enforced in accordance with the rules governing the enforcement of writs of execution that force the debtor to perform certain actions or to abandon erforming certain actions.
According to the enforcement legislation, the executive ofiicer and in cases of non-property nature, as well as on the requirements in other cases, shall decide to initiate proceedings within three days since the writ of executions is received. As a rule, such decisions require the voluntary execution of the writ pfexecution within a period of up to ten days. At the same time, the debtor is notified of the occurrence of administrative and criminal liability for failure to perform court’s decision. Within one day, a copy of this decision is sent to the parties to the proceedings, as well as to the court which exercises the judicial supervision over the writs of execution enforcement.
Reinstatement
According to the enforcement legislation, as well as the Labor Code of are Azerbaijan Republic, a decision on the reinstatement of an unlawfully or unreasonably dismissed employee which is issued by the court is immediately enforceable, and this person is to be immediately reinstated occupying the hrmer position or another position with his or her consent. The Labor Code specifies the writ of execution on the reinstatement enforcement mechanism.
According to the enforcement legislation, after the executive officer decides to imitate the writ of execution on the reinstatement proceedings, the executive officer immediately decides to initiate proceedings in accordance with the above-mentioned procedure and sends a decision copy to the parties, including the debtor, i.e. the employer. The writ of execution is considered fulfilled after the appropriate decision to cancel orders for the illegal dismissal attransfer to another job is taken and the employee begins to implement the boner duties.
In case the debtor fails to enforce the writ of execution of the reinstatement, executive odicer takes measures to bring the debtor to responsibility (information on these measures will be presented in the conclusion) and applies an application for determination of the payment of the employee’s average salary or the difference in wage for the entire non-enforcement period to the court. In the case the court rules out the decision, the executive officer also carries out the above-mentioned measures in order to fulfill this decision. The procedure for the average wage calculation, determination of the amount of material damage and the payment of property damage done to the employee are set by the Labor Code of the Republic.
It should be noted that if the writ of execution was failed to be enforced, the damage caused to a legal entity in connection with the payment of the average wage or the difference in wage the recoverer may be collected from the company management or any other person guilty of this legal unityr’s writ of execution dereliction. Recovery of damage in such cases is deem by the court.
Writ of Execution on the Debtor’s Eviction from Residential
or Non-Residential Premises Enforcement
In accordance with the Civil Procedure Code of the Republic of Azerbaijan, depending on the circumstances of the case, the court may set a date for the residential and non-residential premises to be vacated. If the debtor does not fulfill the requirement within the time set for the proceedings, the debtor is compulsory evicted from the premises by the executive officer.
The absence of the debtor, who has received notice of the date and time of enforcement, does not prevent the eviction. It should be noted that the enforcement of the enforcement legislation requires the eviction to be carried out in the presence of witnesses and mandatory inventory of the property.
During the enforcement, the executive officer delivers the debtor’s eviction from the premises stated in the writ of execution, as well as the property and pets removal. At the same time, the debtor (the evicted) is prohibited to use this premise.
Also, it should be noted that, according to the enforcement legislation, if any impediments are created hindering the executive emcers to execute the enforcement actions or if there is a risk to their life and health, the internal affairs agencies are obliged to assist the executive oliicers within the established powers. According to the enforcement legislation, if necessary, during the eviction the executive officer has the right to engage the officials of internal affairs agencies, as well as local enforcement officials and local authorities. It should also be noted that if the writ of execution is enforced in the debtor’s absence, the executive otlicer shall ensure the protection of debtor’s property with the subsequent shitting all costs.
Writ of Execution on Quartering Claimant in Residential
 or Non-Residential Premises Enforcement
According to the enforcement legislation, if the writ of execution on guanethtg enforcement is not fulfilled within the period prescribed by the executive officer, the quartering is carried out compulsorily. If the debtor creates any impediments hindering the claimant quartering, the enforcement is executed in the presence of witnesses. As with the enforcement of the eviction, during enforcement of the quartering the executive officer when pecessary has the right to engage the officials of internal affairs agencies, as well as local enforcement otiicials and local authorities in the enforcement.
The writ of execution is considered fulfilled after the recoverer is secured to unconstructiveiy use the residential or non-residential premises. In this connection, the quartering report is issued. If the debtor created new impediments hindering the recoverer residence, the writ of execution enforcement resumes and the enforcement actions are carried out again.
It should be noted that in practice the executive officials face serious djmculties related to the execution of some judgments on eviction from the residential premise and quartering into the residential premise. These difficulties have arisen as a result of Armenian-Azerbaijani Nagorno-Karabakh conflict. This conflict has led to the fact that more than one million Azerbaijanis have fled their homeland and live to this day in the status of refugees and internally displaced persons. In addition, it has led to a temporary settling in different residential and non-residential premises once owned by other persons. Despite the fact that these people are provided with temporary living areas with appropriate conditions, as well as the fact that the government carries out the consistent and targeted activities to return them to their native lands, the difficulties caused by the delay of the settlement process still exist.
The Transfer of the Child to Another Person, Communication
with the Child, Domestic Violence
It is known that divorce leads to difficulties in dealing with issues such as residing the child born within wedlock with one parent or communication between the other parent and the child. And in some cases, divorce can cause the domestic violence.
The enforcement of writs of execution on the transfer of the child to anether person, on the communication with child, as well as the domestic violence, that are considered as the writs of execution of non-monetary nature is carried out in the manner prescribed by the enforcement law that is in accordance with the rules of writ of execution enforcement that force the debtor to perform certain actions or to abandon performing certain actions.
During the enforcement of judicial decisions to remove the child and transfer it to another person and about communication between the child and one of the parents the demands of the Family Code of the Republic of the Azerbaijan are also taken into account. For example, in accordance with this Code, in the process of compulsory execution of a court order in connection with the transfer of the child to another person, if necessary, a police other may be present at the invitation of the executive ofhcer.
The Law of the Republic of Azerbaijan “On Prevention of Domestic Violence” indicates that the execution of protection orders (on the restriction applicable to the person who has committed domestic violence) is carried out in accordance with the rules established by the enforcement legislation. In this regard, the Law “On Enforcement” can consider the short-term protection orders as the writ of execution and classify them as the documen of immediate enforcement.
Vacating the Land Plot and Building Demolition
 According to the enforcement legislation the proceeding in such cases of the non-monetary nature as the land plot vacating and building demolition are also carried out in the prescribed manner in accordance with the rules that force the debtor to perform certain actions or to abandon performing certain actions.
Questions of Responsibility
According to the Law “On Enforcement” if the writ of execution providing the requirements of non-monetary nature was failed to be executed within the period of time specified by the executive officer, the executive officer draw up a protocol on administrative offense against the debtor and forwards it to the court to consider bringing the administrative actions against the debtor. If the writ of execution is not enforced repeatedly without good reason, after the administrative actions are brought against the debtor, the judicial officer shall send the document considering bringing the criminal actions against the debtor.
In accordance with the Code of Administrative Offences of the Republic of Azerbaijan, the failure to fulfill the legitimate demands of the executive officer in connection with the enforcement of the court or other bodies’ decision and writ of executions that force the debtor to perform certain actions or to abandon performing certain actions shall be punished by a fine, community service, or imprisonment. In accordance with the Criminal Code of the Republic of Azerbaijan, the willful default failure to perform the court acts that have entered into force, as well as impeding their implementation shall be punished by a fine, community service, or imprisonment.
According to the Law “On Enforcement” if there is no possibility to enforce the writs of execution providing the requirements of non-monetary nature (e.g., requirements of the writs of execution on the reinstatement - elimination of the legal entity in accordance with the criminal or civil law; requirements of the writs of execution on the communication with the child, removal of the child, transfer of the child to another person - death of the child), the executive ofiicer may make a decision on the return of the writ of execution to the issuing authority.
I consider it necessary to stress that in accordance with the enforcement legislation of the Republic of Azerbaijan the illegal actions of executive officers may be appealed to a higher official or in court. Filing a complaint about illegal actions of the executive officers to a higher official does not interfere with filing a suit. Court officials for their actions and committed violations bear liability in the manner prescribed by the legislation of the Republic of Azerbaijan. The damage which the executive officer causes to the enterprise, organization, institution and citizens shall be compensated in accordance with the procedure established by the relevant legislation.