Tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác thi hành án dân sự với Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào

06/12/2022
Được sự nhất trí của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào, từ ngày 05-07/12/2022, đoàn công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) gồm đồng chí Trần Thị Phương Hoa – Phó Tổng Cục trưởng và đồng chí Đặng Văn Huy – Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 tham dự Hội thảo Trao đổi kinh nghiệm về công tác THADS giữa Vụ Quản lý thi hành án, Bộ Tư pháp Lào và Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp Việt Nam.

Trước khi tham dự Hội thảo, đoàn công tác đã chào xã giao đồng chí Phayvy Siboualypha - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào.
 
 

Trân trọng cảm ơn Ngài Bộ trưởng đã thu xếp thời gian tiếp đoàn, đồng chí Trần Thị Phương Hoa gửi lời chào và lời chúc mừng kỷ niệm 47 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 – 2/12/2022) của Lãnh đạo Tổng cục THADS, Lãnh đạo Bộ Tư pháp Việt Nam đến Lãnh đạo Bộ Tư pháp Lào. Năm 2022, Bộ Tư pháp hai nước kỷ niệm 40 năm quan hệ hợp tác pháp luật và đã tổ chức nhiều hoạt động hợp tác, nhất là Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam – Lào mở rộng lần thứ 5 và ký kết Chương trình Hợp tác năm 2023 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp. Các hoạt động này đều ghi nhận nhiều nội dung liên quan đến công tác THADS và định hướng tăng cường hợp tác trong thời gian tới. Đồng chí cũng cung cấp một số thông tin mới về công tác tư pháp của Việt Nam, Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS, như Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; Công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2022 của Việt Nam đạt được nhiều kết quả tích cực, đáng ghi nhận, nhất là đạt và vượt chỉ tiêu về việc và về tiền (đạt 82,50% về việc và 45,42% về tiền).
 
 

Chào mừng đoàn công tác của Tổng cục THADS, đồng chí Phayvy Siboualypha cho biết Ngài rất quan tâm đến lĩnh vực THADS, đề nghị đoàn chia sẻ, trao đổi thật sâu sắc và kỹ lưỡng các kinh nghiệm của Việt Nam về tổ chức hệ thống cơ quan THADS, quản lý bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng, cơ chế chính sách và kinh phí hoạt động của cơ quan THADS. Thời gian tới, Bộ Tư pháp Lào sẽ tích cực phối hợp với Bộ Tư pháp Việt Nam triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị đường biên lần thứ 5 và Chương trình Hợp tác năm 2023 giữa 02 Bộ; xây dựng quan hệ hợp tác giữa hai Bộ nói riêng và hai nước nói chung ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của hai nước, góp phần tích cực cho việc thúc đẩy và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Lào.
 
 

Tiếp đó, đoàn công tác tham dự Hội thảo Trao đổi kinh nghiệm về công tác THADS giữa Vụ Quản lý thi hành án, Bộ Tư pháp Lào và Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp Việt Nam, diễn ra trong 03 ngày. Nội dung hội thảo đi sâu chia sẻ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm của phía Việt Nam trong công tác THADS, hệ thống tổ chức, quản lý nhân sự, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng Chấp hành viên; quy trình tổ chức thi hành án; công tác tài chính; công tác quản lý, thống kê; và công tác xây dựng và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn về THADS. Hội thảo nhằm giúp Vụ Quản lý THADS Bộ Tư pháp Lào có thêm thông tin tham khảo để tăng cường thể chế, hiệu quả quản lý bộ máy, hoàn thiện quy trình, thủ tục THADS.
Văn phòng Tổng cục THADS