Đoàn công tác Bộ Tư pháp Lào trao đổi, tìm hiểu về công tác thi hành án dân sự tại Việt Nam

14/01/2019
Sáng nay 14/01/2019, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào do Thứ trưởng  Phay- vi Sỉ- bua- lị- pha dẫn đầu sang thăm và làm việc với Bộ Tư pháp Việt Nam từ ngày 13-17/01/2019 đã có buổi làm việc với Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) - Bộ Tư pháp Việt Nam về công tác THADS. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lào cho biết, trong các lĩnh vực mà Bộ Tư pháp Lào quản lý thì công tác THADS là lĩnh vực được người dân rất quan tâm. Hiện nay Bộ Tư pháp Lào quan tâm là công tác kiểm tra, thanh tra đối với các cơ quan THADS, kinh nghiệm của Việt Nam đối với việc tổ chức thi hành Bồi thường dân sự, phạt tiền, tịch thu tài sản của người đang chấp hành hình phạt tù. Để bảo đảm quản lý nhà nước với công tác này Thứ trưởng Lào mong mướn được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác THADS.
Chào mừng Đoàn công tác của Lào đến thăm và làm việc tại Bộ Tư pháp Việt Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Thanh Thủy đã chia sẻ nhiều nội dung liên quan đến chức năng, mô hình tổ chức, hoạt động của Hệ thống THADS Việt Nam. Ngoài ra, ông Nguyễn Thanh Thủy - Phó Tổng cục trưởng và Thủ trưởng một số đơn vị thuộc Tổng cục cũng đã trao đổi về những vấn đề mà Đoàn công tác Bộ Tư pháp Lào quan tâm trong chuyến thăm và làm việc để phía bạn tham khảo.
Trung tâm