Hội thảo: “Nghị định số 62/2015/NĐ-CP: Những vướng mắc từ thực tiễn”

08/08/2019
Thực hiện Quyết định số 1270/QĐ-BTP ngày 06/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Dự án Hài hòa hóa pháp luật hiện hành và thống nhất áp dụng pháp luật hướng tới năm 2020 (Dự án JICA), được sự nhất trí của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) và Dự án JICA đồng tổ chức Hội thảo “Nghị định số 62/2015/NĐ-CP: Những vướng mắc từ thực tiễn” vào ngày 05/8/2019 tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Đến dự và phát biểu tại Hội thảo có đại diện lãnh đạo Cục, lãnh đạo phòng nghiệp vụ, Chấp hành viên, Thẩm tra viên 14 Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Ninh Bình, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Sơn La, Phú Yên, Gia Lai.
Sau gần 04 năm thực hiện, Nghị định số 62/2015/NĐ-CP đã có nhiều tác động tích cực và hiệu quả đối với đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước nói chung và công tác THADS nói riêng, thể hiện ở những điểm cơ bản như: Đã tạo được hành lang pháp lý cơ bản bảo đảm cho công tác THADS hiệu quả hơn; công chức trong Hệ thống THADS ngày càng được hoàn thiện phù hợp với yêu cầu của thực tiễn và tính chất đặc thù của hoạt động này; trình tự, thủ tục thi hành án được quy định đầy đủ, cụ thể, dễ thực hiện hơn; nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cá nhân, tổ chức trong công tác thi hành án dân sự được nâng lên.
Bên cạnh những kết quả đạt được như trên, Nghị định số 62/2015/NĐ-CP đã bộc lộ không ít những khó khăn, vướng mắc, đòi hỏi phải được sửa đổi, bổ sung kịp thời để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn tổ chức thi hành án dân sự. Để giải quyết các vướng mắc, khó khăn này, Bộ Tư pháp đã chủ động tham mưu cho Chính phủ và đến tháng 01/2019 được Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP.
Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã nghe các báo cáo chuyên đề và thảo luận. Các ý kiến trao đổi tại Hội thảo đã phân tích sâu sắc, đánh giá khách quan về những khó khăn, vướng mắc của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP và hướng hoàn thiện. Nhiều ý kiến hết sức tâm huyết của các đại biểu đã giúp Ban soạn thảo, Tổ biên tập có cái nhìn sâu sắc, toàn diện hơn các vấn đề cần kiến nghị để hoàn thiện Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động thi hành án dân sự.
Vụ Nghiệp vụ 1