Công bố trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 - Tổng cục Thi hành án dân sự

03/10/2019
Ngày 03/10/2019, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã công bố và trao quyết định số 1060/QĐ-TCTHADS ngày 23/9/2019 về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Dương Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thi hành án dân sự đến nhận công tác tại Vụ Nghiệp vụ 1 Tổng cục Thi hành án dân sự kể từ ngày 01/10/2019.

Thay mặt Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, Tổng Cục trưởng Mai Lương Khôi đã công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo và giao nhiệm vụ đối với ông Lê Dương Hưng. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Dương Hưng đã cảm ơn sự tín nhiệm, tin tưởng của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục THADS. Trong thời gian tới, sẽ cố gắng phát huy năng lực chuyên môn, đoàn kết nội bộ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Tổng cục Thi hành án dân sự giao.


Các tin khác