Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục Bồi thường nhà nước ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự năm 2020

08/05/2020
Ngày 07/5/2020, Tổng cục Thi hành án dân sự  đã phối hợp với Cục Bồi thường nhà nước tổ chức ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự năm 2020

Tham dự buổi ký kết có đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự; đồng chí Trần Việt Hưng - Phó Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước; đồng chí Lê Thị Hồng - Phó Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 3, Tổng cục Thi hành án dân sự và các đồng chí phụ trách có liên quan.
Xác định công tác bồi thường nhà nước trong lĩnh vực thi hành án dân sự là nhiệm vụ quan trọng của Bộ Tư pháp nói chung và ngành thi hành án dân sự nói riêng, trong thời gian vừa qua, Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục Bồi thường nhà nước đã tăng cường phối hợp thực hiện hiệu quả các hoạt động quản lý nhà nước trong công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, thống kê, báo cáo công tác bồi thường nhà nước trong thi hành án dân sự theo quy định,…Trên cơ sở đó, để tiếp tục nâng cao hiệu quả giải quyết yêu cầu bồi thường của cơ quan thi hành dân sự các cấp, thống nhất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài trong công tác bồi thường nhà nước năm 2020 tại các cơ quan thi hành án dân sự; Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với Cục Bồi thường nhà nước ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự năm 2020.
Kế hoạch phối hợp giữa Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục Bồi thường nhà nước được xây dựng với sự nhất trí cao của của hai đơn vị, gồm 3 mục chính và 11 tiểu mục chi tiết, nội dung chặt chẽ, toàn diện và bao quát.
Trong buổi ký kết, Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục Bồi thường nhà nước cũng trao đổi, thảo luận về phương hướng, cách giải quyết, tháo gỡ một số vụ việc bồi thường nhà nước có khó khăn, vướng mắc, kéo dài trong thời gian vừa qua.
Vụ Nghiệp vụ 3, TCTHADS