Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành

09/05/2020
Thực hiện Kế hoạch số 519/KH-BTP ngày 18/02/2020 của Bộ Tư pháp về tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện Quy chế  số 14/2013/QCLN-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng xây dựng Kế hoạch tổ chức hội nghị và chủ động phối hợp với các cơ quan liên ngành xây dựng báo cáo tổng kết 05 năm, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành số 14 và Quy chế phối hợp liên ngành số 01/2014/QCLN/CTHADS-CA-TAND-VKSND ngày 04/7/2014 của Cục Thi hành án dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an và Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng trong công tác thi hành án dân sự.

Chiều ngày 08/5/2020 Cục Thi hành án dân sự thành phố đã tổ chức Hội nghị với thành phần tham dự hạn chế để đảm bảo giãn cách giữa các đại biểu, nhưng vẫn long trọng và hiệu quả. Tới dự Hội nghị có đại diện Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố, lãnh đạo Ban Nội chính Thành  ủy,  Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự, Công an thành phố, Toà án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố; Phòng Kiểm sát thi hành án dân sự - Viện kiểm sát nhân dân thành phố và đại diện lãnh đạo cơ quan Thi hành án dân sự, quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục.
Tại Hội nghị đồng chí Lê Văn Sáu, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố trình bày dự thảo báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Quy chế  số 14/2013/QCLN-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC. Báo cáo đã đánh giá:  công tác phối hợp giữa cơ quan Thi hành án dân sự với các cơ quan có liên ngành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thi hành án, đặc biệt là những vụ việc khó khăn, phức tạp. Các cơ quan liên ngành đã chủ động tích cực trong công tác phối hợp theo đúng mục đích, nguyên tắc và phương pháp đã được đề ra trong quy chế, các nội dung phối hợp ngày càng hiệu quả và chặt chẽ hơn. Vì vậy, công tác thi hành án dân sự trong những năm qua luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao, nhận được sự ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi của các sở, ban ngành có liên quan, chính quyền địa phương. Thời gian tới tiếp tục phát huy hiệu quả của Quy chế liên nghành nâng cao kết quả thi hành án, góp phần ổn định an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn thành phố.
Việc phối hợp giữa Cơ quan Thi hành án và Tòa án trong việc giải thích các điểm chưa rõ, các điểm sai sót về số liệu… trong bản án tương đối kịp thời, đúng thủ tục do luật định. Sự phối hợp giữa Cơ quan Thi hành án với Viện Kiểm sát trong công tác kiểm sát việc thi hành án, kịp thời phát hiện xử lý những vi phạm xảy ra trong công tác thi hành án dân sự, qua đó đã hạn chế những vi phạm trong tác nghiệp thi hành án. Cơ quan Công an cũng đã tích cực phối hợp với Cơ quan Thi hành án dân sự bảo vệ việc cưỡng chế, trong 5 năm các cơ quan THADS đã tổ chức cưỡng chế 514 vụ, việc, trong đó có 321 vụ, việc có huy động lực lượng liên ngành, các vụ việc cưỡng chế được tổ chức thành công, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn cưỡng chế.
Tại Hội nghị các ngành cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế như việc phối hợp trong những trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, phối hợp thu tiền phạm nhân đang thụ hình, bảo vệ tài sản sau cưỡng chế…việc phối hợp xử lý tiền đảm bảo, tang vật tồn đọng từ nhiều năm trước còn chậm. Trên cơ sở đó cũng có những đề xuất, hướng xử lý để thời gian đến công tác phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án đạt hiệu quả cao hơn. 
Thay mặt Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự thành phố, đồng chí Trần Phước Thu –  Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự  đã tiếp thu các ý kiến phát biểu tại Hội nghị và mong rằng Ban chỉ đạo thi hành án, các ngành Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án quan tâm hơn nữa công tác phối hợp trong công tác thi hành án dân sự và cùng khắc phục những khó khăn, tồn tại để công tác phối hợp giữa các cơ quan trong thời gian tới ngày càng đạt kết quả cao hơn, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
Mai Thanh Phương
Cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng