Tổng cục THADS kiểm tra công tác xác minh, phân loại án, công tác văn phòng và chế độ báo cáo thống kê THADS tại tỉnh Quảng Nam

08/06/2020
Thực hiện Quyết định số 396/QĐ-TCTHADS và Kế hoạch số 1709/TCTHADS-TKDLCN ngày 25/5/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự. Sáng ngày 08/6/2020, Đoàn Kiểm tra Tổng cục Thi hành án dân sự kiểm tra công tác xác minh, phân loại án; công tác văn phòng và chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hội An và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tam Kỳ từ ngày 01/10/2018 đến thời điểm kiểm tra.

Về phía Đoàn kiểm tra của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) có ông Hoàng Thế Anh, Giám đốc Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin, Trưởng đoàn; ông Vương Toàn Thắng, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục THADS, thành viên; ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Giám đốc Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin, thành viên; bà Lê Kim Yến, chuyên viên Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin, thành viên; bà Bùi Thị Lư, Lưu trữ viên Văn phòng Tổng cục THADS, thành viên.
Làm việc với Đoàn Kiểm tra, về phía Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam và 02 Chi cục thành phố trực thuộc có ông Lê Văn Chương, Cục trưởng Cục THADS tỉnh; các ông Nguyễn Hổ Hiền và Trịnh Minh Hùng - Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Nam; Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chấp hành viên Cục, công chức khác thuộc Cục; Lãnh đạo Chi cục THADS thành phố Hội An, Lãnh đạo Chi cục THADS thành phố Tam Kỳ.

Sau khi trao đổi, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Giám đốc Trung tâm thay mặt Đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định, Kế hoạch kiểm tra đối với Cục THADS tỉnh và Chi cục THADS thành phố Hội An, thành phố Tam Kỳ. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hổ Hiền, Phó Cục trưởng đã trình bày báo cáo kết quả về công tác xác minh, phân loại án, công tác báo cáo thống kê THADS và công tác văn phòng của Cục THADS tỉnh; đại diện Lãnh đạo Chi cục THADS thành phố Hội An, đại diện Lãnh đạo Chi cục THADS thành phố Tam Kỳ báo cáo kết quả công tác xác minh, phân loại án, công tác văn phòng và chế độ báo cáo thống kê THADS.

Sau khi nghe báo cáo, trao đổi thống nhất các nội dung, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra theo các nội dung kế hoạch đề ra. Theo chương trình làm việc, sau khi kiểm tra tại Cục THADS tỉnh, Đoàn kiểm tra làm việc tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hội An từ ngày 09 đến hết sáng ngày 10/6/2020; Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tam Kỳ từ chiều ngày 10/6/2020 đến hết ngày 11/6/2020; ngày 12/6/2020 Đoàn kết luận sơ bộ việc kiểm tra tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hội An và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tam Kỳ.
Vinhnd-Trung tâm TKDLCN