Tổng cục THADS làm việc với Cục THADS tỉnh An Giang

02/10/2020
Thực hiện Kế hoạch số 3070/KH-TCTHADS ngày 11/9/2020 về việc đôn đốc, chỉ đạo việc thi hành các khoản thu liên quan đến tổ chức tín dụng; việc bán đấu giá, giao tài sản bán đấu giá thành, ngày 29/9/2020, Tổng cục THADS đã tổ chức làm việc trực tuyến với Cục và các Chi cục THADS tỉnh An Giang để đánh giá việc triển khai thực hiện kế hoạch.

Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Tổng cục, đồng chí Đặng Văn Huy - Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí Lãnh đạo Vụ Nghiệp vụ 1, Tổ kiểm tra án bán đấu giá tài sản; đại diện Ban Pháp chế và Kiểm soát tuân thủ Agribank và Trung tâm Quản lý rủi ro Agribank; tại điểm cầu tỉnh An Giang có các đồng chí Lãnh đạo Cục THADS tỉnh An Giang, Chi cục trưởng Chi cục trưởng Chi cục THADS, Agribank Chi nhánh tỉnh An Giang và các Chấp hành viên có các vụ việc liên quan.

Mở đầu buổi làm việc, đồng chí Lâm Phước Nghĩa, Cục trưởng Cục THADS tỉnh An Giang báo cáo kết quả thi hành án tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tỉnh An Giang. Tiếp đó, đồng chí Đặng Văn Huy, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1, Phó Tổ trưởng Tổ xử lý nợ xấu đánh giá công tác chuẩn bị, kế hoạch làm việc, kiểm tra đến các đơn vị trực thuộc kịp thời; báo cáo đã cung cấp bức tranh tổng thể án tín dụng 10 tháng 2020 đạt 13,08% về việc, 34,71%về tiền; nhấn mạnh tình hình, kết quả thi hành án cho các tổ chức tín dụng đến thời điểm hiện nay tại địa bàn tỉnh An Giang, mặc dù đã có nhiều nỗ lực nhưng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, kết quả chưa đạt như mong muốn. Do đó, thông qua 13 vụ việc khó khăn để xác định rõ nguyên nhân vướng mắc (về mặt pháp lý, công tác phối hợp của các ngân hàng, tổ chức tín dụng và các cơ quan liên quan, sự chống đối của đương sự; do quá tải công việc, do tinh thần trách nhiệm chưa cao hay lý do khác), từ đó đưa giải pháp để giải quyết.
 

Kết thúc nội dung làm việc đối với các vụ việc tín dụng, ngân hàng, Tổng cục THADS tiếp tục chuyển sang kiểm tra, làm việc về công tác bán đấu giá tài sản thi hành án, Cục trưởng Cục THADS tỉnh An Giang báo cáo kết quả giao tài sản bán đấu giá thành cho người mua trúng đấu giá trên địa bàn tỉnh An Giang, theo đó, cơ quan THADS tỉnh An Giang bán đấu giá thành 80 việc, tương ứng 939 tỷ 146 triệu 621 nghìn đồng. Tuy nhiên, còn 28/80 vụ việc chưa giao (chiếm 35%), tương ứng 706 tỷ 583 triệu 378 nghìn đồng (chiếm 75,2%), nhấn mạnh các nguyên nhân chậm giao tài sản do tài sản không xác định mốc danh, do đương sự chống đối hoặc sự phối hợp bảo vệ cưỡng chế của cơ quan công an, cơ quan tài nguyên và môi trường thông qua các vụ việc chưa giao tài sản.

Về phương pháp làm việc, đối với 13 hồ sơ tín dụng ngân hàng và 28 hồ sơ bán đấu giá thành chưa giao tài sản, Tổng cục THADS tổ chức các buổi làm việc trực tiếp với Chấp hành viên và Lãnh đạo đơn vị, làm rõ lý do của việc chậm trễ, tìm hiểu nguyên nhân tồn đọng, nguyên nhân chưa giao tài sản để chỉ ra sai phạm, đường lối giải quyết trong thời gian tới. Do tính chất làm việc trực tuyến, để chú trọng việc tự kiểm tra của các đơn vị, theo đó Tổng cục THADS đã thiết kế mẫu phiếu tự kiểm tra để các Chấp hành viên tự rà soát lại hồ sơ thi hành án, giúp cho việc đánh giá của Đoàn kiểm tra được thuận lợi, chính xác, khách quan hơn. Hoạt động kiểm tra, làm việc nhằm đánh giá một cách khách quan tình hình thi hành các vụ việc thi hành án tín dụng, ngân hàng, các vụ việc chậm giao tài sản; đưa ra được giải pháp giải quyết các vụ việc có khó khăn, vướng mắc nhằm góp phần tích cực vào việc hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ của THADS trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Qua một ngày làm việc khẩn trương về công tác thi hành án tín dụng ngân hàng và bán đấu giá tài sản, đồng chí Đặng Văn Huy, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 đã chỉ ra những khó khăn, điểm hạn chế, sai phạm của Chấp hành viên, cơ quan THADS. Từ đó, yêu cầu Cục THADS tỉnh An Giang tiếp tục phát huy những mặt tích cực, khắc phục triệt để những hạn chế, tồn tại; tập trung mọi nguồn lực phấn đấu cố gắng hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ các năm tiếp theo; tập trung xây dựng kế hoạch, chỉ đạo giải quyết các vụ việc có giá trị lớn, các vụ việc khó khăn, phức tạp, vụ việc liên quan đến các vụ án kinh doanh thương mại, tín dụng ngân hàng, tham nhũng kinh tế và bán đấu giá tài sản… Tiếp tục khắc phục những tồn tại, yếu kém, sai sót, vi phạm trong tổ chức thi hành án; tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của ngành dọc cấp trên, của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong công tác THADS; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành...

Tiếp thu ý kiến tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục THADS tỉnh An Giang trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục và các đơn vị thuộc Tổng cục đối với các cơ quan THADS tỉnh An Giang, trong thời gian tới Lãnh đạo Cục THADS tỉnh An Giang sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt các vụ việc tín dụng ngân hàng và giao tài sản cho người mua trúng đấu giá; khắc phục những thiếu sót đã được nêu ra, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.
Vụ Nghiệp vụ 1, Tổng cục THADS