Hội nghị trực tuyến trao đổi về một số khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức cán bộ của Hệ thống THADS

12/10/2020
Chiều ngày 09/10/2020, được sự đồng ý của Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục THADS đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với một số cơ quan THADS địa phương trao đổi về một số khó khăn, vướng mắc trong tổ chức cán bộ của hệ thống THADS.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Tổng cục có tập thể Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, các công chức thuộc Vụ Tổ chức cán bộ. Tại các điểm cầu Cục THADS tỉnh có đại diện Lãnh đạo các Cục THADS, Lãnh đạo và công chức thuộc Phòng Tổ chức cán bộ Cục THADS các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Vĩnh Long, Hậu Giang, Hòa Bình, Hưng Yên.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ nhấn mạnh: Công tác tổ chức, cán bộ, quản lý công chức, viên chức là một vấn đề khó, gắn trực tiếp với con người, với từng môi trường, thực tiễn công tác và đặc thù ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Vụ Tổ chức cán bộ đã tham mưu Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo Bộ ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các địa phương một số nội dung quy định về công tác tổ chức, cán bộ và quản lý đối với công chức, viên chức, người lao động. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, thực hiện, vẫn còn những địa phương có những khó  khăn trong cách hiểu, cách làm, cách phối hợp; dẫn đến công tác tổ chức cán bộ còn chậm hoặc chưa áp dụng đúng quy định pháp luật.

Tại hội nghị, lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị các đơn vị trình bày những khó khăn, vướng mắc khi áp dụng văn bản pháp luật vào công tác tổ chức cán bộ tại địa phương, những nội dung còn chưa hiểu rõ trong các văn bản, những đề xuất trong thời gian tới.
Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến, đề xuất, tập trung vào công tác quy hoạch, bổ nhiệm, tiêu chuẩn chức danh, xếp lương, nâng ngạch, chuyển ngạch, đào tạo, bồi dưỡng, biên chế, đánh giá công chức, hợp đồng lao động, xử lý kỷ luật, việc chuyển đổi vị trí công tác và việc phối hợp với cấp ủy địa phương. Trên cơ sở các ý kiến của địa phương, Lãnh đạo và công chức Vụ Tổ chức cán bộ đã trả lời, giải đáp các thắc mắc và về cơ bản đã phần nào tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về công tác tổ chức cán bộ tại các địa phương tham dự Hội nghị.

Kết luận Hội nghị trực tuyến, lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị các đơn vị tập trung khắc phục những hạn chế, khó khăn trong công tác tổ chức cán bộ, tập trung nguồn lực để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, phải tăng cường công tác quản lý, điều hành, phân công, phân nhiệm cụ thể; tăng cường đôn đốc, kiểm tra; kỷ cương, kỷ luật trong thi hành nhiệm vụ; quan tâm đào tạo, kiện toàn tổ chức; xử lý nghiêm trường hợp sai phạm. Đặc biệt, các đơn vị phải tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác cán bộ.
 
Nguyễn Thị Mơ, Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục THADS