Tổng cục THADS tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về nghiệp vụ THADS, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

25/12/2020
Thực hiện Quyết định số 3179/QĐ-BTP ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2020, ngày 25/12/2020, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về nghiệp vụ thi hành án dân sự, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo hình thức trực tuyến.

Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Lực, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS chủ trì. Tham dự Hội nghị, về phía Tổng cục THADS có sự tham dự của tập thể Lãnh đạo Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, đại diện Lãnh đạo các đơn vị chuyên môn của Tổng cục (Vụ Nghiệp vụ 1, Vụ Nghiệp vụ 2) và toàn thể Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên và Chuyên viên Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo. Về phía địa phương, có sự tham gia của 63 điểm cầu trực tuyến (gồm đại diện Lãnh đạo Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án; Phòng kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; các Thẩm tra viên của các Cục, Chi cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).
 


Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Lực nhấn mạnh, do tình hình dịch Covid bùng phát trở lại nên thực hiện chỉ đạo của Chính phủ trong công tác phòng chống dịch Covid, Tổng cục THADS chuyển từ việc tổ chức Lớp bồi dưỡng trực tiếp sang tổ chức trực tuyến và rút ngắn thời gian tổ chức xuống còn 01 ngày, mở rộng đối tượng tập huấn đến tất cả các Thẩm tra viên và các Chấp hành viên của Cục THADS các địa phương. Hội nghị tập huấn chú trọng đến các kỹ năng về tiếp công dân, phân loại xử lý đơn thư; kỹ năng giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo; quản lý hồ sơ giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo; chỉ ra các thiếu sót vi phạm được phát hiện thông qua kiểm tra, thanh tra, kiểm sát hoặc giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo; quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá...
Trước khi Hội nghị diễn ra, Ban tổ chức đã gửi tài liệu trước để các cơ quan THADS chủ động nghiên cứu, trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ THADS và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Để thuận lợi cho việc tiếp nhận các ý kiến của các điểm cầu, Ban tổ chức cử tổ thư ký tiếp nhận các ý kiến (qua email, tin nhắn …) của các cơ quan THADS địa phương.
 


Tại Hội nghị, các Báo cáo viên trình bày và trao đổi trực tiếp 05 Chuyên đề (Bao gồm: 1. Các vi phạm được phát hiện thông qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại , tố cáo và giải pháp khắc phục; 2. Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo; 3. Những điểm mới và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra trong thi hành án dân sự; 4. Lập và quản lý hồ sơ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, theo dõi đơn thư, kiến nghị, phản ánh; 5. Quy trình, thủ tục, kỹ năng lựa chọn tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án).
 


Phần trao đổi, thảo luận, Tổng cục THADS đã nhận và giải đáp các vấn đề khó khăn trong quá trình tổ chức thi hành án và giải quyết khiếu nại, tố cáo của một số cơ quan THADS địa phương (TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Sơn La, Thanh Hóa, Bắc Giang, Phú Thọ, Trà Vinh...).
Mặc dù đây là lần đầu tiên Hội nghị tập huấn nghiệp vụ được tổ chức bằng hình thức trực tuyến nên còn có những khó khăn như chất lượng đường truyền, sự tương tác giữa người truyền đạt và người nghe. Tuy nhiên, việc tập huấn bằng hình thức trực tuyến đã giúp mở rộng thành phần tham dự đến tất cả các Thẩm tra viên của các cơ quan THADS địa phương, đây chính là lực lượng giúp Thủ trưởng cơ quan THADS địa phương trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS.

Bế mạc Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Tổng cục, đồng chí Nguyễn Thắng Lợi, Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo chúc mừng sự thành công của Hội nghị tập huấn, cảm ơn sự tham gia đông đủ của các điểm cầu và mong muốn các địa phương tiếp tục cố gắng để hoàn thành chỉ tiêu trong năm tới./.
Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo