Tổng cục THADS kiểm tra, chỉ đạo công tác thi hành án tín dụng, ngân hàng và công tác đưa tài sản thi hành án ra bán đấu giá tại thành phố Hồ Chí Minh

13/11/2020
Thực hiện Kế hoạch số 3070/KH-TCTHADS, sáng ngày 13/11/2020, tại Cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục THADS đã công bố Quyết định số 911/QĐ-TCTHADS về việc kiểm tra, chỉ đạo công tác thi hành án tín dụng, ngân hàng và công tác đưa tài sản thi hành án ra bán đấu giá trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Quang Thái - Tổng cục trưởng Tổng cục THADS chủ trì buổi làm việc. Tại buổi công bố Quyết định kiểm tra, về phía Đoàn kiểm tra của Tổng cục THADS có đồng chí Lê Dương Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 và các thành viên Đoàn là đại diện Tổ xử lý nợ xấu, Tổ bán đấu giá tài sản, Tổ công tác phía Nam của Tổng cục THADS; về phía Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh gồm các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Chi cục trưởng Chi cục THADS trực thuộc.

Tại buổi làm việc, thay mặt Lãnh đạo Cục THADS thành phố, đồng chí Lê Hữu Hòa - Phó Cục trưởng báo cáo sơ bộ về kết quả thi hành án tín dụng, ngân hàng, kết quả công tác bán đấu giá tài sản 12 tháng năm 2020 trên địa bàn, cụ thể: Về việc, thụ lý 4.541 việc, tương ứng với số tiền là trên 63.321 tỷ đồng (chiếm 4,49 % về việc và 59,20 % về tiền so với tổng số việc và tiền phải thi hành). Kết quả đã giải quyết được 519 việc thu được số tiền là trên 4.195 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 24,14 % về việc và 36,81 % về tiền. Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: Số lượng án tồn đọng chuyển kỳ sau còn cao; một số vụ việc chưa được các Chấp hành viên quyết liệt tổ chức thi hành; vẫn còn nhiều vụ việc Chấp hành viên chậm giao tài sản bán đấu giá thành cho người mua…
 


Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái ghi nhận những nỗ lực, quyết tâm của cơ quan THADS thành phố Hồ Chí Minh trong việc thực hiện chỉ tiêu thi hành án, góp phần vào kết quả thi hành án chung của toàn quốc. Mặc dù là địa bàn có số việc và tiền phải thi hành lớn nhất cả nước, trong bối cảnh khó khăn chung vì tình hình dịch bệnh Covid-19 trong thời gian dài đã ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình tổ chức thi hành án nhưng kết quả thi hành án năm 2020 đã vượt chỉ tiêu về việc và về tiền, tỷ lệ xong cao hơn năm 2019.
 


Trên cơ sở lắng nghe những ý kiến phát biểu của đại diện các Phòng chuyên môn, Lãnh đạo các Chi cục THADS trên địa bàn về những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; bất cập trong công tác phối hợp thi hành án trong quá trinh tổ chức thi hành án nói chung, việc thi hành án tín dụng, ngân hàng, việc thực hiện thủ tục thẩm định giá, bán đấu giá nói riêng, Tổng Cục trưởng yêu cầu: Cục THADS thành phố thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo yêu cầu của đoàn kiểm tra; báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu trung thực, kịp thời; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của báo cáo, thông tin và tài liệu cung cấp; giải trình những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra. Đối với Đoàn kiểm tra, Tổng Cục trưởng yêu cầu các thành viên Đoàn kiểm tra nghiêm túc, trách nhiệm, kịp thời phát hiện những thiếu sót, vi phạm của Chấp hành viên, để có các giải pháp giúp Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết khó khăn, vướng mắc đối với vụ việc, từ đó góp phần nâng cao kết quả công tác thi hành án dân sự./.


Các tin khác