Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021

02/02/2021
Sáng ngày 02/02/2021, Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Lực, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS cùng toàn thể Lãnh đạo, công chức Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo Vũ Tiến Đức cho biết trong năm 2020, Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo đã đạt được nhiều thành tích đáng kể, chủ động tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết các mảng công tác: Công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài, công tác phòng, chống tham nhũng, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
 
Để duy trì những thành tích nêu trên và khắc phục những nhược điểm của đơn vị, các đại biểu tham dự Hội nghị đã trao đổi, thảo luận về những ưu điểm, hạn chế, tồn tại trong quá trình triển khai nhiệm vụ trong đơn vị, đồng thời đóng góp ý kiến đối với Dự thảo kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Lực ghi nhận những nỗ lực của Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong năm 2020, khẳng định Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo là một đơn vị mạnh, đồng đều về năng lực, trình độ, được Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục đánh giá cao, xứng đáng với Bằng khen của Bộ trưởng, là tập thể đạt thành tích xuất sắc trong năm công tác 2019-2020. Đồng thời, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Lực cũng đặt ra những yêu cầu trong thời gian tới: Tiếp tục nêu cao tình thần, trách nhiệm của công chức trong Hệ thống THADS; Chủ động, kịp thời trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tuân thủ quy định pháp luật về chất lượng và thời hạn; Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, giải quyết có hiệu quả các vụ khiếu nại, tố áo phức tạp, kéo dài, tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục triển khai có hiệu quả đề án kiếm tra trong hệ thống THADS, Chú trọng công tác lưu trữ hồ sơ khoa học, hợp lý....

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Lực, Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo Nguyễn Thắng Lợi nhấn mạnh, mặc dù, năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng toàn thể công chức Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo đã luôn đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan Tổng cục cũng như toàn hệ thống THADS./.


Các tin khác