Triển khai các dự án đầu tư công đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm

12/11/2021
(PLVN) Chiều 11/11, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Thứ trưởng Mai Lương Khôi, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái, Cục trưởng Cục Kế hoạch Tài chính Phan Anh Tuấn chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai bước đầu các dự án đảm bảo mục tiêu hiệu quả, tiết kiệm đồng thời kịp thời hướng dẫn các thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ và chủ đầu tư trong triển khai các dự án.
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Mai Lương Khôi nhận định việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 có nhiều thay đổi so với giai đoạn 2016-2020, trong đó tập trung vào các dự án lớn, tăng cường phân cấp, thanh tra, kiểm tra để đảm bảo công tác quản lý các dự án được tiết kiệm, hiệu quả. Thứ trưởng cho biết thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tương tự các Bộ, cơ quan ngang Bộ thuộc Chính phủ, Bộ Tư pháp cũng đã có sự thay đổi cách tiếp cận dự án theo hướng gộp các dự án xây dựng trụ sở, kho vật chứng các cơ quan THADS địa phương trên địa bàn tỉnh hoặc liên tỉnh thành 1 dự án.
Tại Hội nghị, Lãnh đạo Cục Kế hoạch Tài chính đã giới thiệu về những điểm mới, nổi bật của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tư pháp và các giải pháp thực hiện. Trong đó, nổi bật là việc tăng cường công tác hoàn thiện thể chế về quản lý đầu tư công thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp trong điều kiện tình hình mới. Chú trọng về cách thức triển khai dự án nhằm khắc phục những hạn chế và phù hợp với đặc điểm các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý đầu tư công; chú trọng thanh tra, kiểm tra, phối hợp trong quá trình triển khai dự án...
Kim Quy
Nguồn: baophapluat.vn