Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh triển khai công tác năm 2022

08/12/2021
Chiều 6/12, Cục Thi hành án dân sự (THADS) Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Đồng chí Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố; Đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS, đại diện lãnh đạo Vụ Nghiệp vụ 2 - Tổng cục THADS; Các đồng chí đại diện Lãnh đạo một số sở ngành trong khối nội chính, các đơn vị có liên quan; Quyền Cục trưởng Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh cùng các đồng chí Lãnh đạo Cục, Trưởng phòng chuyên môn, Chi cục trưởng 22 đơn vị Chi cục THADS quận, huyện, thành phố Thủ Đức.
Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ
Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), Thường trực Thành ủy và Thường trực Ủy ban TP.HCM về việc tổ chức hội nghị triển khai thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, theo dõi thi hành án Hành chính năm 2022 trên địa bàn TP.HCM. Vừa qua, Cục THADS TP.HCM đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022.
 
 
Theo Báo cáo, năm 2021 TP.HCM là địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19, đặc biệt rơi vào những tháng cao điểm của năm công tác, nhưng các cơ quan THADS TP.HCM đã có nhiều nỗ lực vượt khó để triển khai các mặt công tác, tập trung phấn đấu thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Kết quả thi hành về việc, tổng số giải quyết là 88.124 việc và thi hành xong là 35.675 việc/58.284 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 61,21%; Về tiền, tổng số giải quyết gần 107.908 tỉ đồng, và đã thi hành xong hơn 13.083 tỉ đồng/hơn 56.555 tỉ đồng có điều kiện thi hành án, đạt tỷ lệ 23,13%.
Công tác chỉ đạo, điều hành từng bước được đổi mới; các vụ việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế được tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt; những thiếu sót, vi phạm trong THADS được chấn chỉnh, khắc phục; công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được củng cố, kiện toàn; một số vụ án lớn, phức tạp đã được tập trung giải quyết.
Cùng với đó, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác thi hành án hành chính... cũng được đặc biệt chú trọng và giành được nhiều kết quả đáng khích lệ, giúp cho việc chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, tồn tại trong công tác thi hành án dân sự, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân.
 
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND-Trưởng Ban chỉ đạo THADS TP.HCM Ngô Minh Châu cho biết: Qua đánh giá của Bộ Tư pháp, Tổng Cục THADS và tình hình thực tiễn của thành phố những năm qua cho thấy, TP.HCM là một trong số những địa phương có số việc và tiền phải giải quyết rất lớn, hằng năm số việc và tiền thụ lý đều lũy tiến tăng, trong khi chỉ tiêu do Bộ Tư pháp, Tổng Cục THADS giao cho TP.HCM không giảm. Thay mặt lãnh đạo UBND thành phố, ông Ngô Minh Châu ghi nhận kết quả đã đạt được và chia sẻ những khó khăn trong quá trình triển khi thực hiện nhiệm vụ của tập thể, cán bộ công chức, người lao động hệ thống THADS thành phố trong thời gian qua.
Để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác THADS, bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, góp phần ổn định trật tự xã hội, ông Ngô Minh Châu đề nghị trong thời gian tới, cơ quan thi hành án dân sự hai cấp cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp đã được nêu trong báo cáo tổng kết của Cục THADS năm 2021.
 
Coi công tác phối hợp là giải pháp quan trọng
Thứ trưởng Mai Lương Khôi yêu cầu các cơ quan THADS TP.HCM triển khai một số nội dung sau: Bám sát Chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực THADS của Bộ Tư pháp, kịp thời đề xuất các giải pháp ứng phó linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương để phấn đấu hoàn thành các nhóm chỉ tiêu nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội. Đặc biệt là quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; các kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư - Trưởng ban BCĐTW về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Kế hoạch số 18-KH/BCSĐ của Ban Cán sự về triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW trong Bộ, ngành Tư pháp; Tập trung nguồn lực tổ chức thi hành kịp thời, hiệu quả các vụ việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, giám sát chặt chẽ quá trình thi hành án; phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, chung sức, đồng lòng cùng nhau vượt qua khó khăn.
 
 
Thứ trưởng cũng đề nghị cần nêu cao tính gương mẫu, đi đầu, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, kiểm tra, giám sát chặt chẽ Chấp hành viên trong quá trình tổ chức thi hành án, nhất là khâu thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án; Đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, phòng ngừa vi phạm trong công tác THADS; triển khai quán triệt, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, quy định của Đảng và Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, kiểm soát nội bộ, thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan THADS trong sạch, vững mạnh, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và trách nhiệm, đạo đức công vụ; Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm cho Chấp hành viên.
Thứ trưởng đặc biệt nhấn mạnh đến việc cần phát huy hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn và xác định đây là một trong những giải pháp quan trọng nâng cao kết quả tổ chức thi hành các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật. Tiếp tục thực hiện tốt các Chương trình, kế hoạch, Quy chế phối hợp liên ngành đã được ký kết, nhất là Quy chế số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC về phối hợp liên ngành trong công tác THADS; Cần làm tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo THADS, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo THADS các cấp trong tổ chức thi hành án trên địa bàn, đặc biệt là trong việc tập trung chỉ đạo, lãnh đạo giải quyết các vụ án lớn, trọng điểm, các vụ việc phức tạp, kéo dài.
 
Phát biểu tại Hội nghị, Quyền Cục trưởng Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hòa cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ tư pháp, đặc biệt là Thứ trưởng Mai Lương Khôi đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng, sâu sắc. Trong đó, Thứ trưởng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được, những đóng góp tích cực của THADS TP.HCM đối với hệ thống THADS nói riêng và công tác tư pháp của Bộ, ngành nói chung.
Đồng chí Nguyễn Văn Hòa cũng cảm ơn sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành như: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, các đơn vị trong khối nội chính, các cơ quan nhà nước khác, các đơn vị, tổ chức có liên quan… đã giúp cho Cục THADS thành phố hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tư pháp giao.
Thay mặt Cục THADS TP.HCM đồng chí hứa sẽ tiếp thu đầy đủ và quán triệt sâu sắc các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng. Cục sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác THADS, thiết lập lại kỷ cương hành chính của toàn hệ thống THADS thành phố… Đồng chí cũng bày tỏ hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp cũng như sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành, cấp ủy chính quyền địa phương để đưa công tác thi hành án dân sự phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa cho công tác chung của Bộ, ngành Tư pháp.
Trong năm 2021, Cục THADS đã công nhận các danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 608 cá nhân; “Tập thể lao động tiên tiến” cho 27 tập thể; “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 40 cá nhân và tặng Giấy khen cho 182 cá nhân, 08 tập thể. Cũng trong năm vừa qua, Cục THADS thành phố đã đề nghị và được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng bằng khen cho các Tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp với các cơ quan THADS tại TP.HCM.
Cẩm Tú