Kiểm tra xác minh, phân loại án kết hợp kiểm tra công tác văn phòng và chế độ báo cáo thống kê tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận

23/05/2022
Thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TCTHADS ngày 28/02/2022 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2022 và Quyết định số 323/QĐ-TCTHADS ngày 06/5/2022 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc thành lập Đoàn kiểm tra xác minh, phân loại án kết hợp kiểm tra công tác văn phòng và chế độ báo cáo thống kê tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận.

Sáng ngày 23/5/2022, tại trụ sở Cục THADS tỉnh Ninh Thuận, đồng chí Phan Huy Hiếu, Chánh Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự, Trưởng Đoàn kiểm tra đã tổ chức họp công bố Quyết định kiểm tra. Theo đó, Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra từ ngày 23/5/2022 đến hết ngày 27/5/2022.
Tại buổi Công bố Quyết định kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo phục vụ công tác kiểm tra của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận, các ý kiến phát biểu, trao đổi thêm về những vướng mắc, khó khăn trong quá trình trực tiếp tổ chức thi hành án trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Đồng thời, Đoàn kiểm tra cũng có trao đổi nhanh, cung cấp thêm một số thông tin liên qua đến chỉ đạo, điều hành mới từ Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự và Lãnh đạo Bộ Tư pháp, giúp Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận kịp thời nắm bắt thông tin và tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm đúng chỉ đạo cấp trên và đạt hiệu quả cao trong thời gian tới.
Văn phòng Tổng cục THADS