Bộ Tư pháp tiếp tục kiện toàn công tác nhân sự lãnh đạo cấp Vụ

30/04/2022
Ngày 29/04, thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Lê Thành Long đã trao các Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ đối với 07 đồng chí.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính được bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; đồng chí Đặng Trần Anh Tuấn, Quyền Cục trưởng Cục Con nuôi được bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Con nuôi; đồng chí Vũ Văn Đoàn, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp được điều động đến công tác tại Thanh tra Bộ và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Bộ; đồng chí Đoàn Văn Hường, Phó Chánh thanh tra Bộ được điều động đến công tác tại Cục Bổ trợ tư pháp và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Giang Thẩm tra viên chính, Vụ trưởng Vụ nghiệp vụ III, Tổng cục THADS được điều động đến công tác tại Vụ nghiệp vụ II và bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ nghiệp vụ II Tổng cục THADS; đồng chí Hoàng Thế Anh, Chuyên viên cao cấp, Giám đốc Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin, Tổng cục THADS đến công tác tại Vụ nghiệp vụ III và bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ nghiệp vụ III; đồng chí Lê Anh Tuấn, Chuyên viên cao cấp, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Lào Cai được điều động đến công tác tại Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo và bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tổng cục THADS. 
 
 
Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Lê Thành Long đã chúc mừng các đồng chí được trao Quyết định điều động, bổ nhiệm hôm nay. Bộ trưởng Lê Thành Long nhấn mạnh đây đều là những vị trí quan trọng và các đồng chí được bổ nhiệm đều là những người gắn bó, sâu sát với Bộ, ngành Tư pháp. Bộ trưởng mong rằng, với trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, kinh nghiệm công tác cùng sự tâm huyết với Bộ, ngành trong bối cảnh nhiệm vụ của Bộ, ngành ngày càng nhiều, tính chất ngày càng phức tạp, đòi hỏi yêu cầu cao về chất lượng công việc, các đồng chí sẽ nỗ lực, tiếp tục phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
 
Phát biểu tại lễ bổ nhiệm, thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm lần này, đồng chí Đặng Trần Anh Tuấn gửi lời cảm ơn đối với sự tín nhiệm của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ; sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời của các đơn vị thuộc Bộ; sự đoàn kết, đồng lòng trong thực hiện nhiệm vụ của các cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị đã giúp các lĩnh vực công tác của đơn vị nói riêng, của Bộ, ngành Tư pháp nói chung đạt được nhiều kết quả. Đồng chí mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp của các đơn vị để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. 

Một số hình ảnh tại Lễ bổ nhiệm: