Bộ Tư pháp làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về công tác thi hành án hành chính

29/06/2022
Ngày 28/6/2022, đồng chí Thứ trưởng Mai Lương Khôi đã chủ trì tổ chức buổi làm việc trực tuyến với Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai về công tác thi hành án hành chính trên địa bàn. Cùng tham dự buổi làm việc, ở điểm cầu Trung ương có đại diện của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và một số đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Tư pháp. Ở điểm cầu địa phương, có đồng chí Võ Văn Phi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chủ trì, cùng sự tham dự của đại diện các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện Trảng Bom, UBND thành phố Biên Hòa là những địa phương đang có các bản án hành chính chưa thi hành xong trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Mai Lương Khôi nêu rõ, thi hành án hành chính là trách nhiệm tự thi hành của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong bộ máy nhà nước, mà chủ yếu là UBND, Chủ tịch UBND các cấp. Chính phủ là cơ quan chịu trách nhiệm thống nhất quản lý nhà nước về thi hành án hành chính trên phạm vi cả nước và Bộ Tư pháp được giao nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Chính Phủ. Qua theo dõi chung, Bộ Tư pháp nhận thấy, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án. Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, ban hành các chỉ thị nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hành chính; đôn đốc, chỉ đạo việc thi hành án hành chính đối với từng bản án trên địa bàn; kịp thời giao Cục Thi hành án dân sự tỉnh là đầu mối tham mưu giúp UBND tỉnh trong công tác thi hành án hành chính. Khi bản án có hiệu lực, UBND và Chủ tịch UBND là bên phải thi hành án cơ bản đã chủ động, tích cực, đưa ra giải pháp tổ chức thi hành các bản án cũng như báo cáo cấp có thẩm quyền để xin ý kiến đối với các vụ việc có khó khăn, vướng mắc, nhờ đó một số bản án hành chính trên địa bàn đã được tổ chức thi hành xong. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn còn 15 bản án hành chính chưa được tổ chức thi hành dứt điểm, nhiều bản án có hiệu lực thi hành từ năm 2018, 2019 và Tòa án đã ra quyết định buộc thi hành án hành chính. Vì vậy, Bộ Tư pháp tổ chức làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai với mục đích rà soát, làm rõ khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến bản án chưa thi hành án xong, từ đó thống nhất nhận thức, đề ra giải pháp để tổ chức thi hành dứt điểm bản án.

Trên cơ sở ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tại cuộc họp, đồng chí Mai Lương Khôi đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đối với công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính trên địa bàn; cơ bản nhất trí với các giải pháp, đề xuất, kiến nghị mà đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã nêu, đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo cơ quan tham mưu có văn bản triển khai đến UBND cấp dưới và các sở, ban, ngành có liên quan về việc chấp hành nghiêm pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính. Bên cạnh đó, đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai qua bài học kinh nghiệm tại14 bản án hành chính chưa thi hành xong trên địa bàn huyện Trảng Bom cần chỉ đạo, quán triệt UBND cấp dưới và các sở, ban, ngành có liên quan chấp hành nghiêm pháp luật tố tụng hành chính về trách nhiệm tham gia phiên tòa, tham gia đối thoại, cung cấp tài liệu, chứng cứ đầy đủ từ cấp sơ thẩm đến cấp phúc thẩm để Tòa án có căn cứ giải quyết vụ án một cách khách quan, đúng với bản chất vụ việc; khi bản án có hiệu lực thi hành, về nguyên tắc bản án phải được thi hành nghiêm, cơ quan hành chính nhà nước là bên phải thi hành án càng phải gương mẫu, nghiêm túc trong việc chấp hành án hành chính theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 về tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan nhà nước cấp trên. Nếu vẫn còn khó khăn, vướng mắc, UBND tỉnh Đồng Nai báo cáo, xin ý kiến của Bộ quản lý ngành hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo tháo gỡ, sớm tổ chức thi hành dứt điểm bản án, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Đối với 15 bản án hành chính đến nay chưa được thi hành xong thuộc trách nhiệm thi hành của UBND huyện Trảng Bom và UBND thành phố Biên Hòa, đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo sát sao, quyết liệt đối với UBND huyện Trảng Bom và UBND thành phố Biên Hòa có lộ trình, giải pháp cụ thể để tập trung thi hành dứt điểm từ nay đến hết ngày 30/9/2022, làm cơ sở để Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Chính phủ, báo cáo Quốc hội.
Về phía Bộ Tư pháp, sẽ phối hợp, hỗ trợ địa phương trong việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ, kiến nghị các Bộ, ngành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc chung, khó khăn, vướng mắc cụ thể trong từng vụ việc (nếu có), góp phần cùng với địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo sự chuyển biến về kết quả thi hành án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nói riêng và trên phạm vi cả nước nói chung.
Nguyễn Thanh Nam, Vụ Nghiệp vụ 3, Tổng cục Thi hành án dân sự