Tổng cục Thi hành án dân sự khai mạc Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thi hành án dân sự tại tỉnh Quảng Bình (Lớp thứ 2)

07/11/2022
Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1987/QĐ-BTP ngày 31/12/2021, Quyết định số 1747/QĐ-BTP ngày 19/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2022 và Quyết định số 911/QĐ-TCTHADS ngày 12/10/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự phê duyệt Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thi hành án dân sự năm 2022, Lớp bồi dưỡng thứ nhất tại Hòa Bình đã diễn ra thành công từ ngày 03/11/2022 đến hết ngày 04/11/2022.

Theo kế hoạch, ngày 07/11/2022, lớp bồi dưỡng thứ hai được tổ chức tại Quảng Bình trong 02 ngày, từ ngày 07/11/2022 đến hết ngày 08/11/2022. Tới tham dự Lớp bồi dưỡng có sự tham gia của ông Đặng Văn Huy, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 Tổng cục THADS - Phó Trưởng Ban Tổ chức lớp bồi dưỡng; bà Trần Thị Lan Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1, Tổng cục THADS cùng các đồng chí Báo cáo viên là Lãnh đạo các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục, thành viên Ban Tổ chức (bà Nguyễn Thị Hoàng Giang - Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 2; ông Hoàng Thế Anh - Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 3; ông Lê Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ GQKNTC) và các Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên của Vụ Nghiệp vụ 1.
Đặc biệt, Lớp bồi dưỡng có sự tham gia của 171 Đại biểu được triệu tập, bao gồm: 02 đồng chí Cục trưởng (Bắc Giang, Hưng Yên): 08 Phó Cục trưởng; 28 Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục; 98 Chi cục trưởng; 27 Phó Chi cục trưởng và 07 Chấp hành viên và các chức danh khác thuộc 10 cơ quan THADS địa phương (Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Bình, Bắc Giang, Quảng Ninh).
Phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng, thay mặt Ban Tổ chức, đồng chí Đặng Văn Huy, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 Tổng cục THADS mong rằng đây là dịp để các đại biểu được học hỏi, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, cách thức giải quyết, đặc biệt là đối với những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án, từ đó, kịp thời tháo gỡ và rút kinh nghiệm chung đối với các sai sót thường gặp để ngày càng nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.
Đồng thời, thông tin về việc Tổng cục thi hành án dân sự đang tiến hành tổng kết 13 năm thi hành Luật thi hành án dân sự trong nội bộ hệ thống thi hành án dân sự, và dự kiến tổ chức Hội nghị tổng kết vào tháng 12/2022. Bên cạnh đó, trong Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành bản án, quyết định kinh doanh thương mại của Bộ Tư pháp đang đề xuất Chính phủ sẽ tiếp tục sửa đổi, bổ sung Nghị định số 62/2015/NĐ-CP. Do đó, nếu các cơ quan thi hành án dân sự có những ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện văn bản này thì có thể gửi ý kiến về Ban Tổ chức hoặc gửi về Vụ Nghiệp vụ 1 để tổng hợp, đề xuất, trên cơ sở đó, góp phần tháo gỡ một phần những khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan thi hành án dân sự trong thời gian chờ sửa đổi Luật.
Vụ Nghiệp vụ 1 – Tổng cục THADS