Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định

13/10/2022
Chiều ngày 10/10/2022, tại trụ sở Cục THADS tỉnh Nam Định, Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái cùng Lãnh đạo Văn phòng Tổng cục, Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ đã làm việc với Tập thể Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn và toàn thể công chức và người lao động thuộc Cục.

Tại buổi làm việc, Đồng chí Nguyễn Minh Đức - Cục trưởng đã báo cáo kết quả công tác THADS, theo dõi THAHC của các cơ quan THADS tỉnh Nam Định đã đạt được trong năm  2022, cụ thể:
 
- Về việc: Tổng số phải thi hành là 6646 việc, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 5771 việc (chiếm 85,43% trong tổng số phải thi hành); Số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 875 việc (chiếm 13,19% trong tổng số phải thi hành). Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 4930 việc, giảm205 việc (giảm4,2%) so với cùng kỳ năm 2021; đạt tỷ lệ 85,43% (giảm0,7% so với cùng kỳ năm 2021). Chỉ tiêu của Tổng cục THADS giao: 82,5%;
 
- Về tiền: Tổng số phải thi hành là 1.509.326.433.000 đồng, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 450.315.095.000 đồng (chiếm 29,84% trong tổng số phải thi hành); Số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 1.059.011.338.000 đồng (chiếm 70,16% trong tổng số phải thi hành).  Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 284.745.000.000 đồng, tăng 143.253.562.000 đồng (tăng 101,2%) so với cùng kỳ năm 2021; đạt tỷ lệ 63,23%(tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2021). Chỉ tiêu của Tổng cục THADS giao là 41,6%.
 
Mặc dù triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện số lượng việc thụ lý mới tăng hơn so với năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid -19 trong những tháng đầu năm còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp cũng như công việc của người dân nói riêng …nhưng Cục THADS tỉnh Nam Định bám sát chỉ đạo của Bộ tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, UBND tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp, giải pháp có trọng tâm trong các mặt công tác, đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái đã biểu dương và đánh giá cao kết quả của các cơ quan THADS tỉnh Nam Định đã đạt được trong năm vừa qua, với tỷ lệ đạt kết quả cao so với chỉ tiêu mà bộ và tổng cục giao. Đồng chí Tổng Cục trưởng đề nghị công chức và người lao động các cơ quan THADS tỉnh Nam Định tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và nỗ lực, khắc phục khó khăn, tập trung xử lý thu hồi tài sản trong các án tham nhũng, kinh tế, các khoản thu  cho ngân sách Nhà nước, tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, siết chặc kỷ cương, kỷ luật, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục đối thoại với nhân dân, không để phát sinh những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; tích cực học tập nghiên cứu nâng cao trình độ nghiệp vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng thời, đối với những đề xuất kiến nghị của địa phương của cục, đồng chí Tổng Cục trưởng ghi nhận, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn của Tổng cục THADS có hướng dẫn cụ thể để địa phương thực hiện.