Tổng cục Thi hành án dân sự kiểm tra chuyên đề tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp

07/11/2022
Thực hiện Quyết định số Quyết định số 979/QĐ-TCTHADS ngày 14/10/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS và Kế hoạch số 3312/KH-TCTHADS ngày 19/10/2022 của Đoàn kiểm tra, Tổng cục THADS về việc kiểm tra chuyên đề phân loại án, thi hành án phá sản và kho vật chứng tại Cục THADS tỉnh Đồng Tháp. Ngày 07/11/2022, Đoàn kiểm tra đã tổ chức buổi công bố quyết định kiểm tra và tiến hành kiểm tra.

Tham dự buổi công bố quyết định kiểm tra, về phía Tổng cục THADS có đồng chí Nguyễn Như Chiến, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 2, Tổng cục Thi hành án dân sự - Trưởng đoàn và thành viên Đoàn kiểm tra là các Thẩm tra viên chính của các đơn vị thuộc Tổng cục. Về phía Cục THADS tỉnh Đồng Tháp có đồng chí Vũ Quang Hiện - Cục trưởng, các đồng chí Phó Cục trưởng, Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Chấp hành viên, Kế toán nghiệp vụ, Thủ kho…
 
Thay mặt Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Đồng Tháp, đồng chí Vũ Quang Hiện - Cục trưởng báo cáo các nội dung theo kế hoạch của Đoàn kiểm tra, trong đó nhấn mạnh kết quả thi hành án dân sự năm 2022, cụ thể:
 
Kết quả, năm 2002 toàn tỉnh và tại Cục THADS thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là thực hiện vượt cả 02 chỉ tiêu quan trọng là về việc và về tiền (Về việc đạt tỷ lệ 84,97%/81,5% (vượt 3,47%); về tiền đạt 53,44%/41,10% (vượt 12,34%). Tổng số bản án, quyết định đã nhận là 164 bản án, quyết định. Tổng số giải quyết là 341 việc/257 tỷ 196 triệu 426 nghìn đồng.
 
Kết quả, trong số có điều kiện thi hành đã thi hành xong là 213 việc/41 tỷ 084 triệu 147 nghìn đồng (thi hành xong 211 việc/39 tỷ 210 triệu 886 nghìn đồng và đình chỉ 02 việc/1 tỷ 873 triệu 261 nghìn đồng). Số chưa có điều kiện chuyển sổ theo dõi riêng là 145 việc/234 tỷ 061 triệu 865 nghìn đồng; số việc chuyển kỳ sau là 112 việc/187 tỷ 316 triệu 877 nghìn đồng, cụ thể: Đang thi hành là 33 việc/14 tỷ 605 triệu 389 nghìn đồng; tạm đình chỉ là 02 việc/5 tỷ 509 triệu 739 nghìn đồng; chưa điều kiện theo Điều 44a là 73 việc/166 tỷ 872 triệu 021 nghìn đồng; hoãn trừ điểm c khoản 1 Điều 48 là 04 việc/329 triệu 728 nghìn đồng.
 
Công tác xác minh, phân loại án được các Chấp hành viên thực hiện kịp thời, đúng quy định, làm căn cứ giải quyết từng loại vụ việc đạt hiệu quả cao; công tác quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án luôn được quản lý chặt chẽ và thực hiện đúng theo quy định.
 
Trên cơ sở báo cáo của Cục, thành viên Đoàn kiểm tra đã trao đổi yêu cầu làm rõ thêm một số nội dung trong báo cáo như: chi tiết số vụ việc có tang vật nhưng chưa có bản án; nêu giải pháp cụ thể của đơn vị đối với những khó khăn, vướng mắc hiện nay....Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Như Chiến – Trưởng đoàn đã quán triệt đầy đủ các nội dung, mục đích, yêu cầu đối với việc kiểm tra và chỉ đạo Đoàn kiểm tra, Cục THADS tỉnh Đồng Tháp nghiêm túc thực hiện.