Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa làm việc với Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng

17/10/2022
Ngày 14/10/2022, tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng, đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Phó Tổng Cục trưởng và đại diện lãnh đạo Vụ nghiệp vụ 2 Tổng cục Thi hành án dân sự đã có buổi làm việc với tập thể Lãnh đạo Cục, Chấp hành viên đang thụ lý thi hành các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước.

Đại diện lãnh đạo Cục, đồng chí Trần Phước Thu - Cục trưởng đã báo cáo kết quả công tác THADS, theo dõi THAHC và kết quả thu hồi tiền tài sản trong các vụ án kinh tế tham nhũng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022, cụ thể:
 
Năm 2022 Cục thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng phải tổ chức thi hành 12.832 vụ việc tương ứng với số tiền 17.117 tỷ 974 triệu 712 nghìn đồng, đã thi hành xong 6.220 việc ( đạt 68.16%) với số tiền 1.868 tỷ 293 triệu 60 nghìn đồng ( đạt 34.22%). Án hình sự về kinh tế, tham nhũng có 49 việc với số tiền 10.060 tỷ 522 triệu 399 nghìn đồng, trong đó có 6 việc với số tiền gần 10.000 tỷ thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Quá trình tổ chức thi hành án hình sự về kinh tế, tham nhũng gặp rất nhiều khó khăn, dẫn đến việc tổ chức thi hành án thu hồi tiền tài sản cho Nhà nước còn chậm, đạt kết quả thấp.Trong đó, có trường hợp tài sản chưa xử lý được do vướng mắc về cơ sở pháp lý, liên quan chủ trương chính sách của Nhà nước, của địa phương, vướng mắc về hiện trạng  tài sản, dẫn đến chưa thể xử lý tài sản đảm bảo, ảnh hưởng đến tiến độ tổ chức thi hành án. Hơn nữa, để tổ chức thi hành hiệu quả án kinh tế, tham nhũng cần có sự phối hợp của các cơ quan liên ngành và chính quyền địa phương.
 
Kết luận chỉ đạo đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Phó Tổng Cục trưởng ghi nhận sự cố gắng khắc phục khó khăn, tích cực và chủ động phối hợp xử lý án kinh tế, tham nhũng của tập thể lãnh đạo, Chấp hành viên các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thời gian qua. Tuy nhiên, đồng chí Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh kết quả thi hành án năm 2022 đạt thấp và tiến độ tổ chức thi hành án hình sự về kinh tế, tham nhũng còn chậm, đơn vị cần nỗ lực hơn nữa và tập thể lãnh đạo Cục phải tập trung chỉ đạo, quyết liệt để công tác thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng đạt hiệu quả tốt hơn, đặc biệt tập trung chỉ đạo xử lý tài sản các vụ, việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
Mai Phương
Văn phòng Cục THADS TP Đà Năng