Tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng và công tác văn phòng năm 2022 tại khu vực phía Bắc

05/12/2022
Tiếp nối chương trình tập huấn miền Nam và miền Trung đã được tổ chức tại Bình Thuận và Đà Nẵng, trong hai ngày 05-06/12/2022, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) tổ chức lớp tập huấn thứ ba, cũng là lớp cuối cùng, tại tỉnh Lào Cai. Tham dự Lớp tập huấn có đ/c Nguyễn Thắng Lợi – Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS, các đ/c báo cáo viên, Lãnh đạo Văn phòng Tổng cục và 302 đại biểu là đại diện Lãnh đạo của 22 Cục THADS, Văn phòng Cục THADS, đại diện các Chi cục THADS và 08 đơn vị thuộc Tổng cục.

Tại Lớp tập huấn, Đ/c Đặng Trường Giang – Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Lào Cai trình bày, trao đổi một số nội dung cơ bản của công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN), an ninh mạng; Đ/c Phí Hồng Hiệp – Chuyên gia tư vấn, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn và công nghệ quốc tế INCOTECH hướng dẫn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan THADS; Đ/c Vương Toàn Thắng – Phó Chánh Văn phòng Tổng cục giới thiệu việc thực hiện chế độ báo cáo, xây dựng kế hoạch công tác năm; lập, quản lý hồ sơ và làm việc trong môi trường số; và Đ/c Phan Huy Hiếu – Chánh Văn phòng Tổng cục tập huấn về công tác truyền thông, báo chí.
 
Về công tác bảo vệ BMNN, an ninh mạng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục THADS đã luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác này tại Tổng cục và trong toàn hệ thống THADS. Căn cứ quy định tại Điều 25 Luật Bảo vệ BMNN, ngày 29/6/2022, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS đã ký Quyết định số 526/QĐ-TCTHADS ban hành Nội quy bảo vệ BMNN tại Tổng cục THADS. Nội quy đã cụ thể hóa các quy định của pháp luật và Quy chế bảo vệ BMNN của Bộ Tư pháp về trách nhiệm bảo vệ BMNN, trình tự tiếp nhận, chuyển giao, giải quyết tài liệu, vật chứa BMNN; việc soạn thảo, sao, chụp, quản lý, lưu trữ và sử dụng tài liệu, vật chứa BMNN tại Tổng cục THADS. Trên cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng cục THADS, các cơ quan THADS địa phương đã nghiên cứu và ban hành Nội quy bảo vệ BMNN tại cơ quan mình.  Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác bảo vệ BMNN trong Hệ thống cơ quan THADS vẫn còn một số hạn chế, như chưa nhận thức đúng, đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng, chưa quan tâm đúng mức đến công tác bảo vệ BMNN; triển khai, thực hiện rà soát, phân loại BMNN theo thời gian và độ mật đã được xác định trước ngày 01/01/2019 theo quy định tại Điều 28 Luật Bảo vệ BMNN còn chậm; lúng túng trong việc xác định độ mật của văn bản, dẫn đến đóng dấu mật tràn lan hoặc xác định chưa đúng độ mật đối với văn bản có nội dung BMNN… Do đó, cần thiết phải khắc phục ngay những hạn chế này để bảo vệ BMNN.
 

Xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan THADS; thực hiện chế độ báo cáo, xây dựng kế hoạch công tác năm; lập, quản lý hồ sơ và làm việc trong môi trường số là những nội dung quan trọng cần nâng cao nhận thức, kỹ năng của Lãnh đạo, công chức Văn phòng nhằm thực hiện tốt hơn công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tiến tới thực hiện Quyết định số 2220/QĐ-BTP ngày 11/11/2022 của Bộ Tư pháp về kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ giai đoạn 2022-2025 của Bộ Tư pháp và chuyển đổi số trong THADS.
 
Với mục tiêu tăng cường chủ động truyền thông, kịp thời thông tin đầy đủ, khách quan về hoạt động THADS, THAHC, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và sự đồng thuận trong dư luận xã hội, lớp tập huấn cung cấp 03 kỹ năng cơ bản là kỹ năng xử lý thông tin báo chí; kỹ năng làm việc với báo chí, truyền thông; và xử lý khủng hoảng truyền thông.
 
 

Các nội dung tập huấn được lựa chọn đảm bảo tính cấp thiết của công tác văn phòng trong các cơ quan THADS giai đoạn hiện nay. Ban Tổ chức tin tưởng rằng, các đồng chí lãnh đạo, công chức sau đợt tập huấn có thể áp dụng ngay những kiến thức, những hiểu biết đã được trao đổi, truyền đạt vào thực tiễn công tác nhằm hoàn thiện, đưa vai trò, vị thế và nâng cao hiệu quả công tác văn phòng; giúp Lãnh đạo đơn vị chỉ đạo, điều hành hiệu quả công việc, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của cả hệ thống THADS và của ngành Tư pháp.
Văn phòng Tổng cục THADS


Các tin khác