Vụ Nghiệp vụ 2 Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023

17/01/2023
Sáng ngày 16/01/2023 tại Hội trường 139K Nguyễn Thái Học, Vụ Nghiệp vụ 2 Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Trần Thị Phương Hoa dự và chỉ đạo Hội nghị.
 

Thay mặt Lãnh đạo Vụ Nghiệp vụ 2, đồng chí Nguyễn Như Chiến – Phó Vụ trưởng trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2023. Theo đó, năm 2022, Vụ Nghiệp vụ 2 đã tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác, bám sát Chương trình, kế hoạch công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng cục. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tập thể lãnh đạo, công chức Vụ Nghiệp vụ 2 cũng thẳng thắn nhìn nhận và chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc và tồn tại, hạn chế. Các ý kiến trao đổi, thảo luận tập trung góp ý đối với dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2023; dự thảo Kế hoạch công tác năm 2023 để Vụ Nghiệp vụ 2 triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra trong năm 2023.
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và kết quả mà Vụ Nghiệp vụ 2 đã đạt được trong năm 2022. Kế thừa những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong năm 2022, Vụ Nghiệp vụ 2 cần tiếp tục phát huy tốt hơn nữa trí tuệ tập thể, đảm bảo nguyên tắc phân công công việc phù hợp với năng lực, sở trường của từng đồng chí; vừa đảm bảo sự chuyên môn hóa, xác định cụ thể trách nhiệm của từng vị trí, vừa có sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện. Đặc biệt, cần thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan trực thuộc Tổng cục THADS, các cơ quan thuộc Bộ và các cơ quan, đơn vị khác để tham mưu tốt hơn cho Lãnh đạo Tổng cục THADS trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.
Vụ Nghiệp vụ 2


Các tin khác