Tổng cục Thi hành án dân sự trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Lãnh đạo cấp Vụ, Tổng cục Thi hành án dân sự

13/02/2023
Chiều ngày 13/02/2023, Tại cuộc họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Tổng cục Thi hành án dân sự đã công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm Lãnh đạo cấp Vụ cho đồng chí Vương Toàn Thắng, Phó Chánh Văn phòng giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đồng chí Trần Thị Lành, Thẩm tra viên cao cấp Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 3, Tổng cục Thi hành án dân sự kể từ ngày 06/02/2023.
 

Thay mặt Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, đồng chí Nguyễn Quang Thái - Tổng Cục trưởng đã trao Quyết định cho đồng chí Vương Toàn Thắng và đồng chí Trần Thị Lành đồng thời phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ. Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái nhấn mạnh, đây là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn đòi hỏi sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng. Tổng Cục trưởng tin tưởng rằng trên cương vị mới 02 đồng chí, với những phẩm chất, bản lĩnh, kinh nghiệm đã có, sẽ tiếp tục cống hiến và đóng góp nhiều thành quả hơn nữa cho công tác thi hành án dân sự nói riêng cũng như cho Bộ, Ngành Tư pháp nói chung. Đồng chí Tổng Cục trưởng chúc 02 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời cần tiếp tục nâng cao trình độ quản lý, kỹ năng lãnh đạo, chuyên môn nghiệp vụ, phát huy những mặt tích cực, khắc phục những hạn chế, tồn tại; tiếp tục tham mưu, giúp Lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo, giải quyết công việc một cách hiệu quả, đưa công tác thi hành án dân sự đạt kết quả bền vững, ngày càng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, của Lãnh đạo Bộ và trước yêu cầu ngày càng cao của nhân dân, xã hội.
 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt cho 02 đồng chí được bổ nhiệm lần này, đồng chí Vương Toàn Thắng bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục. Đồng chí xin hứa tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến chỉ đạo giao nhiệm vụ và những căn dặn của đồng chí Tổng Cục trưởng và xin hứa trên cương vị mới sẽ tiếp tục rèn luyện, nỗ lực không ngừng, phấn đấu hoàn thành tốt vai trò, vị trí của mình, đóng góp vào sự phát triển chung của hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự; đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục THADS, các đơn vị thuộc Tổng cục và các cán bộ, công chức trong đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Vụ Nghiệp vụ 3