Tích cực triển khai Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 8

02/03/2023
Ngày 01/3/2023, được sự ủy quyền của Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), đại diện lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng, Vụ Nghiệp vụ 2, Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo đã làm việc với ông Motohisa Nakagawa - Luật sư, Trưởng Nhóm nghiên cứu của Đại sứ quán Nhật Bản và Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI) để trao đổi, thảo luận về dự thảo Sổ tay về THADS trong khuôn khổ Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 8.

Theo Nghị quyết của Chính phủ hàng năm về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia,[1] các Bộ, cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm cải thiện 10 yếu tố môi trường kinh doanh tiếp tục thực hiện các giải pháp theo hướng giảm số lượng thủ tục, thời gian, chi phí và rủi ro cho doanh nghiệp. Trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã có những cố gắng, nỗ lực để cải thiện các yếu tố pháp lý liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của bộ, ngành, như “khởi sự kinh doanh”, “bảo vệ nhà đầu tư”, “đăng ký tài sản”, “giao dịch thương mại qua biên giới”, “giải quyết tranh chấp hợp đồng”, và “giải quyết phá sản doanh nghiệp”.
 
Triển khai xây dựng Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 8 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký kết với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Bộ Tư pháp đã đề xuất và được phê duyệt hoạt động liên quan đến lĩnh vực THADS là “Nâng cao hiểu biết và sự tin tưởng của các doanh nghiệp Nhật Bản đối với hệ thống THADS thông qua việc phát hành sổ tay giới thiệu những vụ việc đã THADS thành công và những điểm quan trọng trong THADS, đồng thời tổ chức các buổi hội thảo về chủ đề này”. Đây là nội dung cụ thể hóa mục tiêu cải thiện yếu tố “bảo vệ nhà đầu tư” và “giải quyết tranh chấp hợp đồng” mà Chính phủ đã giao.
 
Tổng cục THADS và nhóm nghiên cứu của Nhật Bản trong thời gian qua đã tích cực phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng Sổ tay về THADS nhằm cung cấp những thông tin cơ bản, quan trọng cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đến nay, hai bên đã phối hợp xây dựng bản thảo đầu tiên bằng tiếng Nhật và tiếng Việt, cơ bản đạt được mục tiêu ban đầu đã đề ra trong giai đoạn 8. Tại cuộc họp, hai bên đã tiếp tục trao đổi, thảo luận và cơ bản thống nhất được các nội dung chính, dự kiến tiến độ công việc trong thời gian tới./.
Bài và Ảnh: Nguyễn Thị Ngân, Lê Thị Lâm Anh

[1] Đây là Nghị quyết được ban hành hàng năm, bắt đầu từ năm 2014. Năm 2023, Chính phủ ban hành 01 văn bản quy định chung về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 (Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023).