Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thắng Lợi làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An

03/08/2023Chiều ngày 02/8/2023, tại Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Nghệ An, Đoàn công tác của Tổng cục THADS do Phó Tổng cục trưởng -  Nguyễn Thắng Lợi làm trưởng đoàn đã có buổi làm Cục THADS tỉnh Nghệ An. Tham dự buổi làm việc: Về phía Tổng cục THADS có các đồng chí là Lãnh đạo Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Lãnh đạo Vụ Nghiệp vụ 3; Về phía Cục THADS tỉnh Nghệ An có các đồng chí là Lãnh đạo Cục; Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục.
Đồng chí Phạm Quốc Nam – Cục trưởng Cục THADS tỉnh Nghệ An báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính của các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong 10 tháng, cũng như phương hướng nhiệm vụ trong 2 tháng cuối năm 2023. Theo đó, các cơ quan THADS đã thi hành xong: 13.099 việc, tăng 1.273 việc (tăng so với cùng kỳ 11%), đạt tỷ lệ 76,8%; 460.611.672.000 đồng, tăng 11.832.862.000 đồng ( tăng 2.6% so với cùng kỳ) đạt tỷ lệ 34,66%; các cơ quan THADS đã tiếp 47 lượt công dân (tương ửng với 56 người) và giải quyết xong 44 đơn tương ứng với 22 việc đang giải quyết 02 đơn tương ứng với 02 việc.

Sau khi nghe báo cáo, các đồng chí tham dự cuộc họp đã nêu các ý kiến trao đổi thảo luận liên quan đến việc tổ chức thi hành án (án tín dụng ngân hàng, án kinh tế, tham nhũng…), việc theo dõi thi hành án hành chính, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác kiểm tra, phòng chống tham nhũng tiêu cực, việc chuyển đổi vị trí công tác của kế toán… Tại buổi làm việc, Cục THADS tỉnh Nghệ An cũng nêu ra một số kiến nghị liên quan đến việc tích hợp các loại báo cáo, thống kê; việc ban hành kế hoạch kiểm tra đầu năm…
Thay mặt Lãnh đạo Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thắng Lợi đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Lãnh đạo Cục, Đảng ủy Cục đã làm tốt công tham mưu cho cấp ủy, Chính quyền địa phương góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự và theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An, cụ thể: Kết quả thi hành án về việc, tiền tăng hơn so với cùng kỳ năm trước; công tác tiếp công dân được thực hiện có nề nếp, bài bản, tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt cao (trong đó có 14/21 Chi cục không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo); công tác kiểm tra đã được Cục triển khai ngay trong các tháng đầu năm công tác đến nay đã hoàn thành việc kiểm tra toàn diện đối với 7/21 Chi cục; kiểm tra chuyên đề về công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án đối với 18/21 Chi cục. Cục THADS tỉnh Nghệ An đã ban hành 03 văn bản chỉ đạo các cơ quan THADS trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các giải pháp chủ động phòng ngừa sai phạm, tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực THADS; Cục trưởng đã trực tiếp làm việc với 10 Chi cục (có số lượng việc, tiền phải tổ chức thi hành nhiều) để quán triệt, chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm sai phạm, tiêu cực trong hoạt động THADS. Bên cạnh đó, để hoàn thành đạt, vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ về THADS nói chung và nhiệm vụ trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra; phòng chống tham nhũng, tiêu cực; nói riêng, Phó Tổng cục trưởng quán triệt và yêu cầu Cục THADS tỉnh Nghệ An một số nội dung sau:
(i) Chỉ đạo các Chấp hành viên, các Chi cục làm tốt công tác rà soát, phân loại án, đảm bảo việc phân loại án chính xác, tập trung chỉ đạo các địa bàn trọng điểm, các vụ việc phức tạp, giá trị lớn; lựa chọn có thứ tự ưu tiên công việc;
Củng cố, nâng cao hiệu quả của Tổ chỉ đạo xử lý nợ xấu, tập trung chỉ đạo, đưa ra nhiều giải pháp linh hoạt, tranh thủ sự quan tâm, vào cuộc của cấp ủy, Chính quyền địa phương; phối hợp tốt với các tổ chức tín dụng các, cơ quan liên quan, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tổ chức thi hành có hiệu quả đối với án tín dụng ngân hàng để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao;
(ii) Chỉ đạo giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo về thi hành án ngay từ cơ sở hạn chế việc đơn khiếu nại, tố cáo vượt cấp;
(iii) Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm; tiếp tục triển khai Kế hoạch phòng, chống tham nhũng tiêu cực, sai phạm và các giải pháp tại Thông báo số 23/TB-TCTHADS ngày 19/01/2023 về tiếp tục chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm sai phạm, tiêu cực, tham nhũng trong hệ thống; tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Tổng cục về công tác quản lý tài chính và chủ trương luân chuyển công chức trong có việc chuyển đổi vị trí công tác của kế toán. Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư đang triển khai và các dự án đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã được phê duyệt, nhằm đáp ứng nhu cầu cần thiết về cơ sở vật chất cho các cơ quan THADS; quản lý và sử dụng ngân sách, tài sản đúng pháp luật, hiệu quả, công bằng, minh bạch.

Phó Tổng cục trưởng cũng ghi nhận các ý kiến của Cục THADS tỉnh Nghệ An về biên chế, báo cáo thống kê, biên lai điện tử, việc xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm và các đề xuất liên quan đến việc sửa đổi các quy định pháp luật về THADS.
Thay mặt Lãnh đạo Cục, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Nghệ An tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng để chỉ đạo các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Nghệ An hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023./.