Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa làm việc trực tuyến với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế

25/07/2023


Sáng 25/7, Tổng cục Thi hành án dân sự làm việc trực tuyến với các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế về kết quả thi hành án  09 tháng năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp 03 tháng cuối năm. Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc tại điểm cầu Tổng cục Thi hành án dân sự có đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Giang, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 2; đồng chí Lê Dương Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1; đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin cùng công chức Vụ Nghiệp vụ 2 phụ trách địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.   

Tại điểm cầu Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế có đồng chí Ngô Thanh Cường, Cục trưởng chủ trì điểm cầu, các Phó Cục trưởng và Lãnh đạo các phòng Nghiệp vụ, Chi cục trưởng các Chi cục trực thuộc và Chấp hành viên thuộc Cục Thi hành án dân sự.
Tại hội nghị, đồng chí Ngô Thanh Cường, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo, trong 9 tháng năm 2023 (tính từ ngày 1/10/2022 đến ngày 30/6/2023), cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp có nhiều nỗ lực, phấn đấu và đưa ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng thi hành án. Theo đó, về việc: Tổng số giải quyết trên 5.771 việc, trong đó số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) 2.180, số mới thụ lý 3.591 việc. Tổng số việc phải thi hành 5.760 việc, tăng 1.108 việc, tăng 7,74% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó số có điều kiện thi hành 4.331 việc, số chưa có điều kiện thi hành 1.421 việc. Kết quả giải quyết: số việc thi hành xong 2.984 việc, tăng 419 việc (tăng 16,34%) so với cùng kỳ năm 2022; đạt tỉ lệ 68,90% so với số có điều kiện thi hành; số việc chuyển kỳ sau 2.776 việc, giảm 5 việc (giảm 0,18%) so với cùng kỳ năm 2022.
Về tiền: Tổng số giải quyết trên 5 tỷ 265 triệu 005 nghìn đồng[1], trong đó số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) 3 tỷ 313 triệu 031 nghìn đồng, số mới thụ lý 1 tỷ 951 triệu 974 nghìn đồng. Tổng số tiền phải thi hành 5 tỷ 264 triệu 205 nghìn đồng, tăng 2 tỷ 822 triệu 164 nghìn đồng (tăng 115,57%) so với cùng kỳ năm 2022, trong đó số có điều kiện thi hành 4 tỷ 210 triệu 987 nghìn đồng, số chưa có điều kiện thi hành 1 tỷ 053 triệu 218 nghìn đồng. Kết quả giải quyết: số việc thi hành xong 616 triệu 826 nghìn đồng, tăng 1 tỷ 768 triệu 946 nghìn đồng (tăng 72,44%) so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 79,99% trong tổng số phải thi hành; số tiền chuyển kỳ sau 4 tỷ 647 triệu 379 nghìn đồng, tăng 3 tỷ 140 triệu 762 nghìn đồng (tăng 208,46%) so với cùng kỳ năm 2022.
Sau khi nghe báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, các ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự buổi làm việc tại 02 điểm cầu về kết quả đạt được trong 09 tháng năm 2023, các khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến kết quả chưa đạt được so với chỉ tiêu được giao; phương hướng giải pháp khắc phục trong thời gian tới (03 tháng cuối năm 2023), Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa phát biểu, chỉ đạo:

Đề nghị Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác năm 2023 theo yêu cầu, theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự. Đặc biệt là các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính về việc, về tiền; kết quả theo dõi thi hành án hành chính. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, tập trung nguồn lực giải quyết 02 vụ án lớn[2] có điều kiện thi hành, ảnh hưởng quyết định đến kết quả chỉ tiêu về tiền (chiếm đến 46,55% về tiền). Thực hiện tốt công tác kiểm tra, tổ chức kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng thời điểm; thực hiện có hiệu quả các giải pháp để phòng ngừa vi phạm, tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.
Thủ trưởng các cơ quan Thi hành án dân sự tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉnh đốn, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương tại cơ quan, đơn vị; thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành đơn vị theo đúng quy chế, quy trình, bảo đảm công khai, minh bạch và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. Rà soát, đánh giá kỹ đội ngũ cán bộ lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục và các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc, khẩn trương kiện toàn các chức danh lãnh đạo còn khuyết để đáp ứng yêu cầu công việc; củng cố, kiện toàn tổ chức cán bộ, đặc biệt là kiện toàn các chức danh lãnh đạo còn khuyết để đáp ứng yêu cầu công việc.
 

[1] Số tiền cùng kỳ năm 2022, Tổng số giải quyết 2 tỷ 466 triệu 041 nghìn đồng; Số thụ lý mới 1 tỷ 504 triệu 529 nghìn đồng; Tổng số phải thi hành 2 tỷ 442 triệu 041 nghìn đồng; Số có điều kiện thi hành 2 tỷ 442 triệu 041 nghìn đồng; Số thi hành xong 935 triệu 424 nghìn đồng; Số chuyển kỳ sau 1 tỷ 506 triệu 617 nghìn đồng.
[2] + Vụ việc Công ty Khách sạn Hoàng Cung phải thanh toán số tiền 510.248.312.190 đồng và số tiền lãi quá hạn phát sinh của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, chiếm 34,50% về tiền so với tổng số có điều kiện thi hành án. Tài sản xử lý để thi hành án lớn với hàng nghìn chủng loại, danh mục về động sản và công trình xây dựng Khách sạn Hoàng Cung có diện tích xây dựng là 1.618 m2, diện tích sàn là  20.542 m2
+ Vụ việc Công ty TNHH Doanh Ngân phải thanh toán số tiền 178.129.983.970 đồng và lãi suất chậm thi hành án chiếm 12,04% về tiền so với tổng số có điều kiện thi hành án. Tài sản xử lý để thi hành án lớn với hàng nghìn chủng loại, danh mục về động sản và công trình xây dựng Khách sạn Romance có diện tích xây dựng là  631,3 m2 và diện tích sàn là 8.290 m2.
 


Các tin khác