Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa tham dự Hội nghị triển khai thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác THADS, THAHC năm 2024 của Cục THADS tỉnh Thái Nguyên

21/12/2023Ngày 20/12/2023, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) Trần Thị Phương Hoa đã tham dự Hội nghị triển khai thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác THADS, THAHC năm 2024 của Cục THADS tỉnh Thái Nguyên. Hội nghị có sự tham gia của đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên, Trưởng ban chỉ đạo THADS tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, lãnh đạo cơ quan THADS tỉnh Thái Nguyên và toàn thể công chức Cục THADS tỉnh Thái Nguyên. Tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa đã có ý kiến: 
Năm 2023, được sự quan tâm của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và được sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, toàn hệ thống THADS trong cả nước đã cố gắng và nỗ lực hết sức để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được Quốc hội và Bộ Tư pháp giao. Qua đó góp phần tích cực để đảm bảo tính nghiêm minh pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trong cả nước và của từng địa phương, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Tại Hội nghị triển khai thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác THADS, thi hành án hành chính năm 2024 tổ chức vào ngày 01/12/2023 vừa qua đã tập trung đánh giá và thảo luận những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại hạn chế và phương hướng, giải pháp để phấn đấu hoàn thiện nhiệm vụ năm công tác 2024. Về kết quả, cả nước thi hành xong 574.819 việc đạt 83,25% tương ứng với số tiền trên 89.400 tỷ đồng đạt 46,78% về tiền. Đây là sự ghi nhận nỗ lực rất lớn của các cơ quan THADS trên toàn quốc trong đó có Cục THADS tỉnh Thái Nguyên.

Đối với công tác THADS tỉnh Thái Nguyên, hiện nay Cục THADS tỉnh Thái Nguyên có lượng thụ lý đứng thứ 3 về việc và đứng thứ 2 về tiền trong số các tỉnh của khu vực thi đua Trung du miền núi phía Bắc, năm 2023, tỷ lệ thi hành xong của Thái Nguyên xếp thứ 11/63 về việc và 3/63 về tiền trong các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Những kết quả THADS năm 2023 toàn quốc có sự đóng góp tích cực, quan trọng của THADS tỉnh Thái Nguyên, năm 2023, các cơ quan THADS tỉnh Thái Nguyên đã thi hành xong 7.364/8.385 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 87,82% (tăng 1.171 việc, tương đương 18,91% so với năm 2022), vượt 4,52% chỉ tiêu Tổng cục THADS giao. Về tiền, đã thi hành xong 335,5/504 tỷ đồng trong số có điều kiện thi hành, đạt 66,58% (tăng 12,97% so với năm 2022 và vượt 19,58% chỉ tiêu Tổng cục THADS giao).
Thay mặt Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục THADS, Phó Tổng cục trưởng đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và các kết quả, thành tích đạt được của các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong năm công tác vừa qua và gửi lời cảm ơn Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên đã luôn dành sự quan tâm, giúp đỡ, lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác THADS trên địa bàn.
Để tiếp tục tạo sự chuyển biến cơ bản, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác THADS trong năm 2024 và những năm tiếp theo, Phó Tổng cục trưởng đề nghị các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên quan tâm, tập trung triển khai một số nội dung sau:
Một là, đề nghị các đồng chí tiếp tục tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, THAHC theo Nghị quyết số 96/2019/QH14, của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh giao. Trong đó, tập trung phối hợp với TAND, VKSND nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, chức vụ, đặc biệt là các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo Tỉnh uỷ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; nâng cao hiệu quả công tác thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng, công tác xác minh, phân loại án; thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án, án có điều kiện thi hành trên 01 năm.
Hai là, làm tốt và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS, THAHC từ cấp cơ sở, tránh phát sinh khiếu nại tố cáo phức tạp, vượt cấp, tập trung đông người. Tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra công vụ, nội bộ, kịp thời chấn chỉnh, xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu các đơn vị thực hiện không hiệu quả công tác kiểm tra, tự kiểm tra. Thực hiện các biện pháp quyết liệt, hiệu quả trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Ba, đề nghị các đồng chí triển khai đầy đủ, toàn diện và cụ thể những nội dung trong chương trình công tác trọng tâm của ngành về công tác THADS và các chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh.
Thứ tư, hạn chế thấp nhất vi phạm, sai sót của công tác thi hành án. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, đề nghị các đồng chí quan tâm thực hiện cho năm 2024; thường xuyên quán triệt và phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong công tác THADS, không để xảy ra tình trạng công chức vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật.

Thứ năm, tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan THADS; tổ chức sắp xếp, bố trí, sử dụng công chức phù hợp với vị trí việc làm, nâng cao chất lượng đội ngũ Chấp hành viên, công chức làm công tác THADS; thường xuyên giáo dục phẩm chất, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật cho đội ngũ công chức THADS.
Thứ sáu, đề nghị Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên tiếp tục quan tâm hơn nữa đối với các cơ quan THADS; đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan THADS để các cơ quan THADS tỉnh Thái Nguyên hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương.


Các tin khác