Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự triển khai công tác năm 2024

29/01/2024
Chiều ngày 23/01/2024, tại Bộ Tư pháp trụ sở số 139 Nguyễn Thái Học, Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2024, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Văn Sơn và Nguyễn Thắng Lợi dự và chỉ đạo Hội nghị.


Tham dự Hội nghị có toàn thể Lãnh đạo và công chức Văn phòng Tổng cục THADS.
Thay mặt Lãnh đạo Văn phòng, đồng chí Lại Thế Anh – Phó Chánh Văn phòng trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 của Văn phòng Tổng cục. Trong năm 2023, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Văn phòng đã tham mưu Lãnh đạo Tổng cục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác THADS, theo dõi THAHC. Bên cạnh đó, Văn phòng còn là đầu mối tham mưu, triển khai và kiểm soát việc thực hiện đối với nhiều chỉ đạo quan trọng của Lãnh đạo Tổng cục trong toàn Hệ thống. Để bảo đảm cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Tổng cục diễn ra thông suốt, hiệu quả từ Trung ương đến địa phương, Văn phòng đã tiếp tục tham mưu phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp và Kế hoạch của Bộ Tư pháp về triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ, trên cơ sở Chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực THADS, theo dõi THAHC và các kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành trong hệ thống THADS về triển khai thực hiện chương trình hành động của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp, triển khai các hoạt động tổ chức kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống THADS và 30 năm chuyển công tác THADS từ Tòa án sang các cơ quan thuộc Chính phủ… Trong năm 2023, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Văn phòng đã tham mưu Lãnh đạo Tổng cục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác THADS, theo dõi THAHC. Bên cạnh đó, Văn phòng còn là đầu mối tham mưu, triển khai và kiểm soát việc thực hiện đối với nhiều chỉ đạo quan trọng của Lãnh đạo Tổng cục trong toàn Hệ thống. Để bảo đảm cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Tổng cục diễn ra thông suốt, hiệu quả từ Trung ương đến địa phương, Văn phòng đã tiếp tục tham mưu phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp và Kế hoạch của Bộ Tư pháp về triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ, trên cơ sở Chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực THADS, theo dõi THAHC và các kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành trong hệ thống THADS về triển khai thực hiện chương trình hành động của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp, triển khai các hoạt động tổ chức kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống THADS và 30 năm chuyển công tác THADS từ Tòa án sang các cơ quan thuộc Chính phủ… Nhìn chung năm 2023, đồng hành cùng với xu thế phát triển chung của Hệ thống các cơ quan THADS, tập thể Văn phòng Tổng cục đã hoàn thành tốt toàn bộ các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch công tác đã được phê duyệt và các nhiệm vụ đột xuất được giao, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả; các mặt công tác đã được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát Kế hoạch công tác đã được phê duyệt từ đầu năm. Với thành tích đạt được năm 2023, Văn phòng được công nhận là Tập thể lao động xuất sắc của Tổng cục THADS.

Bên cạnh kết quả đạt được, tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động Văn phòng cũng thẳng thắn nhìn nhận và chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc, hạn chế. Các ý kiến trao đổi, thảo luận tập trung góp ý đối với dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2024, dự thảo Kế hoạch công tác và dự kiến phân công công việc năm 2024 của Văn phòng Tổng cục.
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Lãnh đạo Tổng cục ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và kết quả mà Văn phòng đã đạt được trong năm 2023, đặc biệt trong công tác tham mưu phục vụ lãnh đạo chỉ đạo điều hành của Tổng cục THADS đối với toàn Hệ thống. Kế thừa những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế còn gặp phải, trong năm 2024, Văn phòng cần tiếp tục phát huy tốt hơn nữa trí tuệ tập thể, đảm bảo nguyên tắc phân công công việc vừa đảm bảo sự chuyên môn hóa, xác định cụ thể trách nhiệm của từng vị trí, vừa có sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện. Đặc biệt, cần thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan trực thuộc Tổng cục THADS và các cơ quan thuộc Bộ để tham mưu tốt hơn cho Lãnh đạo Tổng cục THADS trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.
Tại Hội nghị, Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Sơn và Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Thắng Lợi đã trao bằng khen và danh hiệu thi đua cho các công chức, người lao động có thành tích xuất sắc trong năm 2023.