Vụ Tổ chức cán bộ: Triển khai công tác năm 2024

19/01/2024Chiều ngày 16/01/2024, tại Bộ Tư pháp trụ sở số 139 Nguyễn Thái Học, Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2024.
Đồng chí Nguyễn Quang Thái - Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có toàn thể Lãnh đạo và công chức Vụ Tổ chức cán bộ.
Theo báo cáo, công tác tổ chức cán bộ trong toàn hệ thống THADS ngày càng bài bản, nghiêm túc, có hiệu quả; công tác quán triệt, giáo dục chính trị, tư tưởng, các chỉ đạo của Đảng, nhà nước về tổ chức cán bộ được thực hiện thường xuyên, kịp thời; công tác biên chế được quản lý chặt chẽ, kịp thời bổ sung biên chế cho các đơn vị còn thiếu; công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục được quan tâm, đổi mới, nâng cao chất lượng; kiên quyết không bổ nhiệm, bổ nhiệm lại những trường hợp còn thiếu điều kiện, tiêu chuẩn; công tác luân chuyển, bổ nhiệm, điều động, chuyển đổi vị trí công tác thường xuyên được rà soát thực hiện kịp thời bảo đảm đúng quy định và hoạt động thường xuyên của đơn vị; công tác quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý được tập trung thực hiện bài bản; công tác kỷ luật kỷ cương thực hiện nghiêm, kiên quyết xử lý, thay thế công chức lãnh đạo sai phạm, hạn chế yếu kém; công tác tuyển dụng, thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp được thực hiện kịp thời, đảm bảo bám sát theo kế hoạch công tác; công tác tuyển dụng công chức có nhiều đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyển dụng từ nhiều nguồn khác nhau, chất lượng tuyển dụng đảm bảo yêu cầu vị trí việc làm. Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan THADS, quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư về đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, công chức Vụ Tổ chức cán bộ đã góp phần vào việc thực hiện tốt hơn những chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, THAHC tại đơn vị nói riêng và hệ thống nói chung.
Ghi nhận những kết quả mà Vụ Tổ chức cán bộ đã đạt được trong năm 2023, Tổng Cục trưởng cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp được đề xuất trong năm 2024 tại dự thảo Báo cáo; đồng thời đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: Tiếp tục quán triệt, triển khai bài bản các chủ trương, chính sách của Đảng; tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác tổ chức cán bộ, đẩy mạnh phân cấp và tăng cường nắm bắt, kiểm soát, tập trung vào việc mang tính quản lý ngành; tăng cường kỷ cương, kỷ luật; đẩy mạnh công tác kiểm tra, tự kiểm tra; dân chủ, đoàn kết, phát huy sức mạnh tối đa tập thể.
Lê Lan Hương, Vụ Tổ chức cán bộ


Các tin khác