Vụ Nghiệp vụ 1 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai công tác năm 2024

05/02/2024Ngày 25/01/2024 tại trụ sở 139K Nguyễn Thái Học, Vụ Quản lý, chỉ đạo nghiệp vụ thi hành bản án, quyết định dân sự, kinh tế, lao động, hôn nhân gia đình, trọng tài thương mại (gọi tắt là Vụ nghiệp vụ 1) đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai công tác năm 2024. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục thi hành án dân sự (THADS). Hội nghị được tổ chức với sự tham gia của Lãnh đạo Vụ và toàn thể công chức trong đơn vị.
Thay mặt Lãnh đạo Vụ, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 đã trình bày tóm tắt Báo cáo Tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024. Trong năm 2023, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng tập thể lãnh đạo, công chức Vụ đã nỗ lực, phấn đấu đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật (Đã tham mưu Hoàn thành việc Tổng kết 14 năm thi hành Luật THADS (sửa đổi) và tham mưu lập đề nghị xây dựng Luật THADS (sửa đổi); Tổng kết tình hình triển khai Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06/02/2017 về tăng cường công tác THADS; Tiếp tục triển khai xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 33/2020/NĐ-CP); Tiếp tục triển khai, thực hiện Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại; Tham mưu, phối hợp với Cục BTTP xây dựng một số nội dung về bán đấu giá tài sản thi hành án trong dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi, bổ sung);...). Công tác chuyên môn, nghiệp vụ (chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ; thẩm định giá, bán đấu giá;...) cũng được quan tâm và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Vụ đã tích cực, chủ động thực hiện và tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục thực hiện tốt việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ, xây dựng, hoàn thiện pháp luật về THADS nói riêng; Liên hệ với các cơ quan đơn vị thuộc các Bộ, ngành, chuẩn bị tốt tài liệu giúp Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục họp bàn, trao đổi thống nhất hướng dẫn nghiệp vụ có hiệu quả; Tham gia họp , góp ý, thẩm định với các đề án, văn bản do các đơn vị trong và ngoài Tổng cục phối hợp giải quyết các nhiệm vụ theo yêu cầu. Vụ cũng đã tiếp tục cải tiến, nâng cao công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Vụ; tổ chức phân công, bố trí trí, phối hợp thực hiện nhiệm vụ của từng công chức phù hợp với vị trí, chức danh và năng lực, sở trường công tác. Ngoài các nhiệm vụ theo Kế hoạch, đơn vị đã tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ đột xuất được Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục giao như: góp ý Luật sửa đổi các tổ chức tín dụng, Luật Công chứng (sửa đổi); góp ý Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trọng tài thương mại; xây dựng Chuyên đề phục vụ hội thảo với Đại sứ quán Anh.

Đạt được kết quả như trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng cục, đặc biệt là của đồng chí Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng phụ trách; việc phân công, kiểm soát công việc, đánh giá kịp thời, khách quan của Lãnh đạo Vụ; tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực phấn đấu; sự gắn bó, đoàn kết, nhất trí trong lãnh đạo Vụ và công chức thuộc Vụ.
Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng đã nghiêm túc chỉ ra các mặt còn hạn chế, tồn tại trong công tác năm 2023, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và đưa ra các giải pháp khắc phục trong năm 2024.
Về việc xây dựng kế hoạch công tác, trên cơ sở kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, đồng chí Trần Thị Lan Hương Phó Vụ trưởng đã trình bày dự thảo Kế hoạch công tác năm 2024 của Vụ. Dự thảo Kế hoạch công tác năm 2024 của Vụ được xây dựng dựa trên Chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2024; Dự thảo Kế hoạch công tác của Tổng cục năm 2024; Chức năng, nhiệm vụ của Vụ Nghiệp vụ 1 (Ban hành kèm theo Quyết định 1403/QĐ-TCTHADS) và thực tiễn triển khai, kết quả đạt được theo Kế hoạch công tác năm 2023 của Vụ.
Phát biểu tại Hội nghị, Lãnh đạo Tổng cục ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của Vụ trong năm công tác 2023, đặc biệt là với việc tham mưu Chuẩn bị hồ sơ đề nghị xây dựng Luật THADS (sửa đổi) và một số mặt công tác khác. Để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2024, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của hệ thống THADS, yêu cầu tập thể Lãnh đạo, công chức của Vụ tiếp tục đổi mới lề lối làm việc của Vụ, kiểm soát chặt chẽ các công việc được giao; nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, phát huy tinh thần dân chủ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương; tăng cường khơi dậy sức sáng tạo của đội ngũ công chức, phát huy tinh thần đoàn kết, chia sẻ, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong đơn vị; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan phát huy nguồn lực, trí tuệ tập thể đảm bảo việc xây dựng thể chế, thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ được kịp thời, có chất lượng.

Năm 2023, tập thể Vụ Nghiệp vụ 1 đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thi hành Luật THADS; 03 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 02 đồng chí được Bằng khen Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 07 đồng chí được Tổng Cục trưởng tặng Giấy khen,trong đó: 05 giấy khen hoàn thành tốt công tác năm 2023; 02 giấy khen chào mừng Kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự và 30 năm chuyển giao công tác thi hành án dân sự. Tại Hội nghị, Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Sơn đã trao bằng khen và danh hiệu thi đua cho các công chức có thành tích xuất sắc trong năm 2023.
 Đồng Thu Trang - Vụ NV1