Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình

27/02/2024Ngày 23/02/2024, Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái cùng đoàn công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã có buổi làm việc với Cục THADS tỉnh Ninh Bình.
Tại buổi làm việc, Cục THADS Ninh Bình đã báo cáo Tổng Cục trưởng toàn diện kết quả các mặt công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) của Cục THADS Ninh Bình thời gian vừa qua: Cục THADS Ninh Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác, bám sát chương trình, mục tiêu, kế hoạch công tác của Bộ, ngành Tư pháp, Tổng cục THADS; tranh thủ tối đa sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự phối hợp kịp thời, hiệu quả của các cấp, các ngành liên quan;  tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, hướng về cơ sở. Nhờ đó, năm 2023, về việc: đã thi hành xong 3.412/4.043 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 84,39%, vượt 0,39% so với chỉ tiêu Tổng cục giao; về tiền: đã thi hành xong 320,4 tỷ đồng/639,7 tỷ đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 50,08%, vượt 3,08% so với chỉ tiêu Tổng cục giao. 04 tháng đầu năm 2024, về việc: đã thi hành xong 1107 việc, đạt tỷ lệ 45,52%, tăng 183 việc (19,81%) và tăng 3,42% về tỷ lệ so với cùng kỳ năm 2023; về tiền: đã thi hành xong 72,9 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 12,51%. Bên cạnh đó, các ý kiến thảo luận cũng đề cập đến một số tồn tại, hạn chế, nguyên nhân liên quan đến nghiệp vụ, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế; công tác kiện toàn đội ngũ lãnh đạo Cục, vấn đề cắt, giảm biên chế, việc triển khai sử dụng Phần mềm nghiệp vụ.

Kết luận chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái ghi nhận, biểu dương những thành quả mà Cục THADS Ninh Bình đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Cục THADS tỉnh Ninh Bình tiếp tục phát huy những kết quả đã đặt được; triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác bám sát chương trình, kế hoạch của Bộ, Ngành, chính quyền địa phương đề ra; tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác THADS, HC; xác định rõ những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để ưu tiên dành thời gian, nguồn lực thực hiện hiệu quả; chú trọng hơn nữa công tác kiểm tra, tự kiểm tra bảo đảm thực chất, không qua loa, hình thức, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn sai sót từ sớm, từ xa, xem xét xử lý, kiến nghị biện pháp xử lý nghiêm những trường hợp cố ý để xảy ra sai phạm; chủ động, quan tâm hơn nữa đến vấn đề đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kế cận; thực hiện đầy đủ, đúng quy định về thu, chi tài chính trong thi hành án, bảo đảm chặt chẽ không để xảy ra sai sót. Thủ trưởng đơn vị phải thường xuyên kiểm tra công tác tài chính, kế toán, nhất là vấn đề sử dụng biên lai, kiểm tra, kiểm soát việc quản lý kho tang vật.
Thay mặt cơ quan THADS tỉnh Ninh Bình, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Cục trưởng phụ trách Cục THADS tỉnh Ninh Bình trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục THADS trong thời gian qua đối với THADS tỉnh Ninh Bình và mong muốn thời gian tới Tổng cục THADS tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho THADS tỉnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Mai Thu - Vụ TCCB