Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Văn Sơn làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum

05/04/2024Ngày 04/4/2024, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) Nguyễn Văn Sơn đã có buổi làm việc với Cục THADS tỉnh Kon Tum về kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác 06 tháng đầu năm 2024 và kết quả việc thực hiện Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác THADS. Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Thành Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục THADS; tập thể Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Kon Tum, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng các Chi cục THADS trực thuộc.
Tại buổi làm việc, Cục THADS tỉnh Kon Tum báo cáo kết quả công tác 06 tháng đầu năm 2024 của đơn vị, cụ thể: đã thi hành xong 1.153 việc, đạt tỉ lệ 57,82%; thi hành xong 58 tỷ 655 triệu 211 nghìn đồng, đạt tỉ lệ 10,83%. Các mặt công tác khác cũng đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, cơ bản bảo đảm tiến độ. Tuy nhiên hiệu quả trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ một số nơi chưa thực sự cao, vẫn còn vụ việc khó khăn, phức tạp, kéo dài chưa được xử lý dứt điểm; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ có nhiều cải thiện song vẫn chưa đồng đều, chưa đáp ứng đòi hỏi trong tình hình mới và còn hạn chế ở một số Chi cục và một bộ phận công chức, Chấp hành viên.
Tại buổi làm việc, các Phòng chuyên môn thuộc Cục, các Chi cục THADS thuộc Cục THADS tỉnh Kon Tum đã nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đưa ra một số giải pháp nhằm thực hiện chi tiêu nhiệm vụ và thực hiện hiệu quả công tác tự kiểm tra theo chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp tại Công văn số 693-CV/BCSĐ.
 
Sau khi nghe lãnh đạo Cục THADS tỉnh Kon Tum báo cáo kết quả công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2024, việc thực hiện Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp và các ý kiến phát biểu của lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng các Chi cục THADS, ý kiến phát phiểu của các đồng chí trong Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Văn Sơn đã có ý kiến:
1. Ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo, công chức các cơ quan THADS tỉnh Kon Tum trong việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đến nay đã cơ bản đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2024. Trong thời gian qua, đơn vị đã luôn cố gắng hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao mặc dù biên chế còn hạn chế, liên tục cắt giảm; quy tụ và phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ; có đổi mới, các kinh nghiệm hướng dẫn nghiệp vụ cho các Chi cục THADS trực thuộc; công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị chuyên môn của Tổng cục THADS kịp thời, chặt chẽ, phát huy dân chủ cao; thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương và địa phương đến các công chức, người lao động cơ quan THADS tỉnh Kon Tum; qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần làm việc và xây dựng đoàn kết trong nội bộ đơn vị.
Đối với công tác tự kiểm tra, cơ quan THADS tỉnh Kon Tum đã kịp thời triển khai ngay sau khi Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS chỉ đạo; đã nhận thức đầy đủ, nghiêm túc trong lãnh đạo, công chức toàn tỉnh về việc tự kiểm tra.
2. Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, yêu cầu Cục trưởng Cục THADS tỉnh Kon Tum khẩn trương chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:
2.1. Thực hiện việc rà soát toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ, nhận diện chính xác đúng thực chất vấn đề, tìm ra nguyên nhân, đề ra giải pháp có trọng tâm, trọng điểm để quyết tâm, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao năm 2024.
2.2. Đối với việc tổ chức, thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ phải xác định rõ đây là nhiệm vụ chính, qua tình hình thực tế, đề nghị đặc biệt lưu tâm đến 02 chỉ tiêu nhiệm vụ việc và tiền được giao, có kế hoạch cụ thể để bám sát và thực hiện một cách hiệu quả, đảm bảo tiến độ và chất lượng; trường hợp có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo Tổng cục THADS để kịp thời tháo gỡ.
2.3. Về giải pháp chỉ đạo điều hành: phát huy tối đa chỉ đạo, trách nhiệm của người đứng đầu, cần thiết thì tăng cường biệt phái để giải quyết khâu yếu, điểm nghẽn các chỉ tiêu nhiệm vụ, phân bổ nguồn lực để đồng hành thực hiện mục tiêu chung của toàn tỉnh.
2.4. Về công tác phối hợp: Tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm phối hợp của cấp uỷ chính quyền địa phương, của Ban Chỉ đạo đối với công tác THADS, các Chi cục chủ động tăng cường phát huy cơ chế phối hợp trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong trường hợp cần thiết thì báo cáo Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục để trực tiếp có ý kiến trao đổi với địa phương.
2.5. Chủ động hơn trong việc dự báo các vướng mắc, khó khăn khi thực thi nhiệm vụ, tổng hợp lại xin ý kiến Tổng cục THADS để cùng trao đổi, tháo gỡ, có cơ sở để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

2.6. Đối với công tác tự kiểm tra theo Công văn số 693-CV/BCS ngày 11/012024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp: Xác định năm 2024 là năm của công tác tự kiểm tra, cần phải chú ý thực hiện đúng, đủ, nghiêm túc; tiếp tục củng cố, nâng cao nhận thức để làm tốt hơn nữa, rà soát kỹ, chặt chẽ hơn để kịp thời phát hiện sai phạm, chỉ đạo khắc phục, tránh để xảy ra sai phạm tương tự và xử lý theo quy định, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan THADS. Tiếp tục rà soát lại báo cáo, cập nhật số liệu nội dung cần bổ sung, hoàn thiện và trình lên Tổng cục. Đề nghị chủ động rà soát lại toàn bộ các quy chế, quy định Cục ban hành để cập nhật, điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp với quy định hiện hành, tình hình thực tiễn, trường hợp cần thiết thì xem xét bãi bỏ văn bản.
 Lê Lan Hương - Vụ TCCB Tổng cục THADS


Các tin khác