Kiểm tra lại công tác tự kiểm tra tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai

27/05/2024Căn cứ vào Quyết định số 481/QĐ-TCTHADS ngày 02/5/2024 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) về việc kiểm tra lại kết quả tự kiểm tra công tác văn phòng của Cục THADS tỉnh Gia Lai (kỳ kiểm tra từ 01/4/2022 đến 30/3/2023), trong 02 ngày làm việc, từ ngày 23 đến ngày 24/5/2024, Đoàn kiểm tra của Tổng cục THADS do đồng chí Phan Huy Hiếu - Chánh Văn phòng Tổng cục THADS làm Trưởng đoàn và 02 đồng chí thành viên Đoàn là Thẩm tra viên chính của Văn phòng Tổng cục đã tiến hành kiểm tra tại Cục THADS tỉnh Gia Lai (theo Kế hoạch số 1605/TCTHADS-ĐKT ngày 02/5/2024).
Về phía Cục THADS tỉnh Gia Lai, có đồng chí Đào Trọng Giáp - Cục trưởng Cục THADS tỉnh, các đồng chí Phó Cục trưởng Cục THADS và các đồng chí Trưởng phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục cùng toàn thể công chức, người lao động của Văn phòng Cục THADS tỉnh Gia Lai.
Trong đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã nghe đại diện Cục THADS tỉnh Gia Lai trình bày báo cáo tóm tắt về kết quả công tự kiểm tra của Cục THADS, kết quả tự kiểm tra công tác văn phòng từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/3/2023. Trên cơ sở báo cáo của Cục, các thành viên Đoàn kiểm tra đã cùng trao đổi, có ý kiến làm rõ thêm về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Cục trong kỳ kiểm tra.

Kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã có những nhận định bước đầu về công tác tự kiểm tra tại Cục THADS tỉnh Gia Lai, theo đó: Đoàn kiểm tra cơ bản đồng tình với nhận định của Cục về những hạn chế đã được chỉ ra trong kết luận tự kiểm tra của kỳ kiểm tra từ 01/4/2022 đến 30/3/2023. Cục đã tổ chức tự kiểm tra theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Quy chế kiểm tra, đã kịp thời phát hiện những hạn chế, vi phạm; thẳng thắn nhìn nhận những ưu điểm, khuyết điểm của đơn vị, qua đó, Lãnh đạo Cục đã yêu cầu các Phòng, Chi cục THADS thuộc Cục chấn chỉnh ngay, có giải pháp khắc phục những vi phạm, thiếu sót. 
Đoàn kiểm tra tiếp tục hoàn thiện Kết luận kiểm tra và ban hành Kết luận chính thức trong thời gian quy định theo Quy chế kiểm tra của Tổng cục./.
VPTC


Các tin khác